Kallelse till
Svensk-Polska Samfundetsårsmöte 2018
lördagen den 14 april kl 12:00 på ABF-huset i Stockholm.
Årets möte kommer att gästas av ambassadör Wieslaw Tarka.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas på plats. Efter mötet sker ett musikaliskt framträdande och vi får tillfälle till en enklare förtäring (till självkostnadspris) i trevlig samvaro.

Observera!
Kallellse till årsmötet sker endast via Bulletinen och vår hemsida (webbplats) på internet.
Inga personliga kallelser kommer således att skickas ut.