Polenvänner!

Med sorg har vi tagit del av nyheten att en av Uppsalas och Sveriges mest framträdande polonister, professor Andrzej Nils Uggla , har gått bort 27 januari 2011 i en ålder av 70 år. För många av oss har han varit en nära vän under många år, och saknaden kommer att bli stor. Vi vill på detta sätt uttrycka vår djupa medkänsla med hustrun Margaretha och barnen Teresa och Torkel med familjer.

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Uppsala

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!