En av våra prominenta medlemmar, Andrzej Nils Uggla har gått bort. Han var professor vid Upsala Universitet, litteraturvetare och specvialist på svensk-polska relationer och exilpolacker i Sverige. Den polskfödde Andrzej Nils Uggla härstamade från en svensk släkt, bosatt i Polen sedan första hälften av 1800-talet. Han ägnade svensk-polska relationer en stor del av sitt vetenskaplig arbete och publicerade en rad böcker och artiklar inom området, bla annat en bok ägnad polska sjömän internerade i Sverige under andra världskriget. I 13 år har han varit redaktör för den svensk-polska vetanskapliga tidskriften Acta-Sueco Polonica, utgivna av Uppsala Universitet.

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!