Svensk-Polska föreningens i Västmanland årsmöte 2011

Vid årsmötet den 11 maj omvaldes Urban Liwing, Köping som ordförande för ytterligare ett år.

Roger Hallström, Hallstahammar nyvaldes som ordinarie ledamot för två år.

Under konstituerande styrelsemöte formades styrelsen så här:

Urban Liwing, ordförande

Roger Hallström, vice ordförande

Örjan Ek, sekreterare

Barbara K Hallström, kassör

Teresa Binbach, ledamot

Som revisorer omvaldes

Åke Jansson och Anders Åkerström med Elisabet Holmer som ersättare.

Som valberedningen omvaldes

Leif Wrisemo, sammankallande och Lars-Olof Lundqvist