Ledamöter av Svensk Polska Samfundets styrelse

 

KALLELSE

Styrelsemöte den 18 april 2015

Tid:               14:00-15:45, 16:00-17:00, 17:00-

 

Plats:            ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

                      Promenad mellan ABF Huset och Mormors kök

                      Restaurang Mormors kök, Sibyllegatan 47

 

Agenda:

 

 1. 1.Mötet öppnas
 2. 2.Godkännande av dagordning
 3. 3.Val av sekreterare för mötet
 4. 4.Val av justerare
 5. 5.Föregående mötesprotokoll
 6. 6.Rapport från respektive lokalförening

Aktiviteter, finansiering, medlemsantal, medlemsstruktur, medlemsrekrytering, strategiska frågor, mm

 1. 7.Adoptionsintygen som samfundet utfärdar

Avgifter, uppgifter på intygen, generella rutiner, mm

 1. 8.Bulletinen

Finansiering, antal nummer per år, strategiska frågor, mm

 1. 9.Genomförande av styrelsemöten

Epost, Skype, fysiska möten, mm

 1. 10.Hemsidan

Material, uppdateringar, organisation, utformning, finansiering, mm

 1. 11.Samfundets 90 årsfirande under år 2016

Tidpunkt, praktiskt genomförande, budget, arbetsgrupp, mm

 1. 12.Övriga frågor
 2. 13.Nästa möte
 3. 14.Mötet avslutas

 

Välkomna

 

 

Peter Eklund

Ordförande

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!