Medlemmarna i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge skulle kallas till årsmöte

På grund av rådgivande omständigheter har vi beslutat att ställa i årsmötet den 31 mars.
Vi meddelar ett nytt datum för årsmötet, så snart situationen förbättras.

Karin Maltestam
Ordförande

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!