Kontakt

E-post blekinge@svensk-polska.se
maltestam@bahnhof.se 

Karin Maltestam, Lingonstigen 5, 294 38  SÖLVESBORG
Tel. 0456-14739, 0709-387273
Plusgiro: 921245-7