Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

Ordförande:Karin Maltestam
Vice ordförande:Mats Olsson
Sekreterare & kassör Jan Maltestam
Ledamöter:Leif Håkansson
Bo Porsbring
Suppleant:Emilia Mattsson
Revisor:Åke Tärntoft
Revisorssuppleant:Gunnel Håkansson
..........................................................................