Blekinge – styrelse

Posted on januari 26, 2009 in Blekinge - om oss | 0 comments

Styrelse

Ordförande: Karin Maltestam

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekreterare och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Lennart Sandberg och Folke Frömmert

Suppleanter: Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant : Gunnel Håkansson