Tidigare verksamhet i Blekinge – 2006

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 4 april på Scandic Hotell i Karlshamn. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. 
Stena Lines marknadschef Johan Esseen hade meddelat sent förhinder, men styrelseledamoten Lennart Sandberg ställde upp och berättade initierat om sina erfarenheter av den polska byggmarknaden och svarade på frågor. Konstverk av polska konstnärer lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Killebom och Vänortsutbyte med Malbork 
För första gången deltog en grupp på ett tiotal ungdomar från Malbork med medeltida riddarspel på årets Killebomfestival i juli månad i Sölvesborg. Gruppen kallade sig ”Riddare under Malborks fana” och slog upp ett medeltida läger på kyrkbacken i Sölvesborg under två dagar. Många barn och vuxna passade på att prova tunga rustningar, skjuta pilbåge och titta på medeltida kamplekar. Gruppen gjorde också populära framträdande Stora Torget med historiskt riddarspel och elddanser, där ordföranden berättade om det historiska skeendet. Stor publicitet gavs i lokalpressen åt detta besök.
Föreningen ansvarade helt för de praktiska arrangemangen under gruppens vistelse i Sölvesborg.
I oktober månad besöktes Sölvesborgs kommun av en officiell delegation från vänorten Malbork. Sekreteraren deltog i arrangemangen och föreningens representanter tog hand om besökarna under en dag.  

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest. 

Utställning 
I Sölvesborgs Konsthall arrangerades i november månad en stor affischutställning med polska kulturaffischer. Många besökte utställningen och ett 40-tal affischer såldes. Stora artiklar i lokalpressen spred kunskap om den polska affischtraditionen. Utställningen var ett samarrangemang med Sölvesborgs Konstförening.
I samband med utställningen ordnades också ett kulturcafé med sång- och musikgruppen Malenka, som inför ett hundratal åhörare fick uppleva en musikalisk resa till öst och syd. Ordförande inledde kvällen med en introduktion i den polska affischtraditionen. 

Svensk-Polsk Bulletin 
Under året har medlemmarna erhållit tre nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Blekinges horisont. Tidningen har fått en ny, proffsig layout. Bulletinen är nu hela Samfundets tidning, har en stor spridning och uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna. 
Även en WebBulletin har startats och flera nya medlemmar har härigenom upptäckt vår förening och vår verksamhet. 

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. 
Särskild kontakt hålls också med de polska läkare/tandläkare, som kommit till Blekinge och som blivit medlemmar i föreningen. 

Samverkan med Samfundet centralt och med Skåne 
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets 80-årsjubileum i Stockholm. 
Vid Polsk-Svenska Föreningens 80-årsjubileum representerades också föreningen. Träffar i samband med Bulletinens utveckling och utgivning har också genomförts. 
Diskussion förs med andra lokalföreningar för att vidga samarbetet vid olika arrangemang. 

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med polska ambassaden och med det polska generalkonsulatet i Malmö. Föreningens representanter har deltagit i arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö, där föreningens ordförande vid ett tillfälle hade i uppdrag att överlämna Samfundets kulturpris i form av en statyett, diplom och en prissumma.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess linjechef Håkan Dahlqvist och marknadschef Johan Esseen har fortsatt och ett avtal, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen. Nya förenklade former och möjlighet att boka på Internet genomfördes vid årsskiftet. 

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund, länets kommuner samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till distriktets verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året. 

Blekinge i mars 2007
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert och Lennart Sandberg´

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!