Svensk-Polska Samfundet

 

Bokslut 2014 och budget 2015

 

RESULTATRAPPORT

 

  Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015
Intäkter      
Medlemsavgifter 15000 19733 20000
Bidrag/Gåvor 3000 12000 25000
Kansli/Adm/Hemsida 5500 6500 5000
Bulletinen 2000 5000 2000
Summa 25500 43233 52000
Kostnader      
Kansli/Adm/Hemsida 3000 2783 3000
Möten/resor/arr. 500 1458 5000
Bulletinen 22000 22128 23000
Summa 25500 26369 31000
       
Inkomstränta   99,30  
       

 

BALANSRAPPORT

 

Tillgångar

Postgiro:        20641,26

Bank:            30785,09

Summa tillgångar: 51426,35

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!