Bokslut 2014 och budget 2015

Posted on april 10, 2015 in Samfundet - om oss | 0 comments

 

Svensk-Polska Samfundet

 

Bokslut 2014 och budget 2015

 

RESULTATRAPPORT

 

 

Budget 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Intäkter

 

 

 

Medlemsavgifter

15000

19733

20000

Bidrag/Gåvor

3000

12000

25000

Kansli/Adm/Hemsida

5500

6500

5000

Bulletinen

2000

5000

2000

Summa

25500

43233

52000

Kostnader

 

 

 

Kansli/Adm/Hemsida

3000

2783

3000

Möten/resor/arr.

500

1458

5000

Bulletinen

22000

22128

23000

Summa

25500

26369

31000

 

 

 

 

Inkomstränta

 

99,30

 

 

 

 

 

 

BALANSRAPPORT

 

Tillgångar

Postgiro:        20641,26

Bank:            30785,09

Summa tillgångar: 51426,35