Polens självständighetsdag 2012

Polens självständighetsdag
Med anledning av Polens självständighetsdag söndagen den 11 november blir det kransnedläggning vid den polska minnesstenen på Lärbro kryrkogård kl 13.30 Samling kl 13.15
——
Efter kransnedläggningen gemensamt eftermiddagskaffe i Lärbro.
(För deltagande i kaffestunden var vänlig meddela detta till Rolf K Nilsson, tel 0498-247611 eller maila nilsson.rolf.k@gmail.com. Senast fredag kl 10.)
Svensk-Polska Föreningen på Gotland
Rolf K Nilsson ordförande

Read More

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012 arrangeras av Svensk-Polska föreningen på Gotland.
På programmet står bl.a. följande:
• Möte med den svensktalande guiden från Korsriddarborgen i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns borg.
• Polsk orgelmusik, orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist
• Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldag och dess ursprung
• Konsert med Högbyskolans elever och våra polska gäster
• Årsmöte – Svensk-Polska föreningen på Gotland
• Föreläsning av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”.

Polsk besök på Gotland
Högbyskolans elever får ett besök av elever från en högstadieskola i Gdansk (Gimnazjum nr 1), Polen som sedan 6 år tillbaka samarbetar med Högbyskolan i Hemse. De kommer på måndag 30 april och åker hem 4 maj och kommer att bo hos gotländska familjer. Vi har haft det nöjet att redan två gånger vara gäster i Gdansk: 2006 elever och 2009 lärare. Detta har gett eleverna på båda sidor möjligheten att prata främmande språk och fått dem att fortsätta läsa språk med stor ivrighet men framför allt att lära känna varandra och få veta en del om varandras länder och kulturer, vilket är ju så viktigt i dagens samhälle.
På programmet finns bl.a. gemensamma lektioner, olika utflykter, konserter mm.
På onsdag, 2 maj kl. 8.30 i Hemsegården, Hemse blir det en konsert med Högbyskolans elever och våra gäster.
På torsdag, 3 maj kommer våra gäster från Gdansk delta i Polens nationaldag i Domkyrkan i Visby. Programmet är följande:

POLENKVÄLL I VISBY DOMKYRKA
Torsdag 3 maj
17.00–17.45 Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldags ursprung. (på engelska). Medverkande är ungdomar och lärare från Gimnazjum nr 1 i Gdansk, Polen.
18.00-18.30 Minnesgudstjänst i Katolska kyrkan i Visby
18.45 – 19.30 Polsk orgelmusik, Orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist.
19.30–20.30 Möt svensktalande guiden från Korsriddarslottet i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns slott. (Info om Malborkslott: http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=335 )
Program i pdf-format

På fredag, 4 maj, 18.30 – 21.00
POLENKVÄLL PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET
I samband med att Svensk-Polska föreningen på Gotland håller sitt årsmöte föreläser bl.a. Tor Johanson.
Dagens föreläsning kommer att fokusera på Solidarnosc och krigstillståndstiden. Den innehåller personliga återblickar och nutidsblickar och vill än en gång framhålla att “Det var i Polen den började- Europas frigörelse”. En sanning som aldrig får glömmas!
Vi kommer också uppmärksamma EM i fotboll i Polen juni 2012.

Årsmötet är klockan 18.30 på fredagen och kl. 19.00 spelas det upp Polens och Sveriges Nationalsånger och därefter börjar föreläsningen av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”. Ca. 20.00 börjar mingel till polsk musik, öl och tilltugg.
Program i pdf-format

Svensk-Polska föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett varierande programutbud. Konserter, föreläsningar, minnesstunder, nationaldagsfirande och ambassadörsbesök är bara en del som erbjudits medlemmar och intresserade. Den Svensk-Polska föreningen på Gotland bildades 2006.

Mer info finns på http://svenskpolska.wordpress.com/

För ytterligare information: Rolf K Nilsson 070-333 79 00 eller Maciej Onoszko 073-511 48 17

Read More

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2012

SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG KALLAR TILL ÅRSMÖTE
ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2012 KL. 18.00.

FILMFÖREVISNING AV FILMEN ”THE SOVIET STORY”
INHANDLAD PÅ OCKUPATIONSMUSÉET I RIGA FÖLJER DÄREFTER:

Vad har nu ockupationsmuséet i Riga och the ”Soviet Story” med Polen att göra? Jo för det första så kom hela nuvarande Lettland och södra Estland att ingå i Polen vid Tyska Ordens upplösning på 1560-talet och genom att Sverige erhöll norra Estland så fick Sverige och Polen direkt landgräns till varandra, ett förhållande som reellt bestod till 1710 och formellt till freden i Nystad 1721. Det innebär att Riga tillhörde Polen mellan 1582 – 1621 då Gustav II Adolf kom dit och erövrade staden. När Polen anföll Sverige över den direkta landgränsen utanför Riga år 1700 så försvarades den då svenska staden av Erik Dahlberg. Hela Kurland, Lettgallen och Semgallen kom att tillhöra Polen ända fram till den tredje delningen 1795 och den historiaka anknytningen är klar även geografiskt. Betänk sålunda att Mellankrigstidens Polen hade direkt gräns med Lettland. ”The Soviet Story” har sannerligern i senare tid drabbat Öst-och Centraleuropa inklusive Polen och Lettland. Vi har mycket material att ta del ur denna film såväl tidigare känt som hittills i princip okända förhållanden.
Filmen är en förfärande studie av Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser under sin tillämpning under tiden 1939-1941. Filmen har fått flera priser i Boston, Tallin och Berlin och premiärvisades i Europaparlamentet i april 2008. Filmen innehåller mycket av vad som förtigits av Sovjetunionens skuld inte bara vad som skedde under andra världskriget utan vad som skedde i området efter kriget. Många nya frågor väcks som ger anledning till en diskussion om filmen. Har Du inte tid eller lust så kom Kl.19.00 och se filmen! Den är helt unik!   

Nu åter till årsmötet som börjar Kl.18.00 en timma innan filmförevisningen i sedvanliga loklalen vid Säveåns Strandgata i Gamlestaden.
Goda parkeringsplatser och god mat och dryck underlättar Ditt önskade uppdykande till detta event.

FÖREDRAGNINGSLISTA TILL ÅRSMÖTE 2012

1 §   Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §   Val av årsmötesordförande.

3 §   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.

4 §   Godkännande av dagordning.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av vå justeringsmän.

7 §  Verksamhetsberättelsen för 2011-2012 föredages.

8 §  Revisionsberättelsen för 2011-2012 föredrages.

9 §  Val av ordförande för 2012-2013.

10 § Val av sekreterare för perioden 2012-2013.

11 § Val av kassör för perioden 2012-2013.

12 § Val av övriga styrelseledamöter.

13 § Val av revisor för föreningen 2012-2013.

14 § Val av valberedning för perioden 2012-2013.

15 § Programverksamheten diskuteras och planeras.

16 § Fastställande av årsavgift för föreningen.

17 § Övriga frågor

18 § Årsmötet förklaras avslutat.

SÅLUNDA VARMT VÄLKOMNA TILL SÅVÄL ÅRSMÖTE SOM FILMFÖREVISNING AV ”THE SOVIET STORY” FRÅN RIGA.

Göteborg den 3 april 2012

Hans Göran Tommila

Ordförande

Read More