Verksamhetsberättelse – 2008

Tidigare verksamhet i Göteborg – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 2008
 
Styrelseledamöterna under verksamhetsåret 2008 har varit följande:
Hans Göran Tommila (Ordförande), Johan Brax (Sekreterare) och Joachim Svärdh (Kassör).
Övriga styrelseledamöter har varit följande:   Richard Backenroth, Torsten Lagberg, Wlodzimierz Mikucki, Sven H Johansson, Christer Fogelberg, Hans-Olle Frummerin, Tadueusz Opalko och Piotr Kiszkiel.
Revisor har varit Tor Johanson.Valberedning har varit Tor Johanson, Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko.
 
Föreningen har fortsatt att bygga upp sitt nätverk som nu kan räkna sammanlagt omkring fyrtio personer varav omkring hälften kan betecknas som aktiva personer.
 
Sammanlagt fem olika arrangemang har under året samlat föreningen till aktivitet:
 
28 januari 2008 visades den polska filmen ”Pora Umierac” – ”Time to die” med den 90-åriga skådespelerskan Danuta Szaflarska i huvudrollen på biografen Capitol i samband med Göteborgs Filmfestival. Regi Dorota Kedzierzawska.
Föreningsmedlemmar såg filmen tillsammans och gick därefter på den polska restaurangen Krakow och åt en kvällsmiddag.
 
Den 1 april 2008 visades den polska fimen ”Bywalec” – ”Mjölkbaren” – ”Bar Mleczny”,
av Terese Mörnvik och Ewa Einhorn. Filmen inspelades i Wroclaw.
Visningen ägde rum hos Polska Katolikers Förening i Göteborg.
 
Den 2 oktober 2008 visades den polska filmen ”Det förlovade landet” av Andrzej Wajda på Polska Katolikers Förening. Filmen handlar om livet i Lodz under den industriella revolutionen och relationerna mellan de olika folkgrupper som levde i Lodz denna tid.
 
Den 22 november 2008 ägde vernissagen till utställningen om marshändelserna 1968 i Polen rum på Emigranternas Hus i Göteborg. Såväl Polens ambassadör i Sverige som Polens Generalkonsul i Malmö närvarade. Många föreningens medlemmar närvarade.
 
Den 24 november 2008 ägde en debatt om marshändelserna 1968 rum på Emigranternas Hus i Göteborg i utställningens lokaler.
”Att skiljas och åter förenas”.
Antisemitismen i Polen då – Den heta debatten nu. Vad hände i Polen mars 1968?
Många föreningens medlemmar närvarade vid denna debatt med sex deltagare:
Grzegorz Brzozowski,Adam Cwejman, Abigail Liebman,Henryk Rubinstein, Jerzy Sarnecki och Mateusz Werner. Moderator Mika Larsson
 
Under verksamhetsårets gång har reseprojektet till Warszawa drivits vidare men har av mellankommande anledningar blivit uppskjutet den till annalkande våren 2009.
 
 Hans Göran Tommila
 Ordförande 

Read More

Verksamhetsberättelse – 2007

Tidigare verksamhet i Göteborg – 2007

Under verksamhetsåret har det förekommit fyra evenemang och två styrelsemöten.
 
1. Den 26 april 2007 hölls årsmöte på Polska Katolikers Förening och vice ordföranden i Svensk-Polska Samfundet Tor Johanson höll föredrag och visade intressanta bilder från sina dramatiska erfarenheter som företrädare för Röda Korset i Polen under åren 1981-1985 under krigslagarna.
 
2. Den 13 juni 2007 deltog Tor Johanson,
Piotr Kiszkiel och Hans Göran Tommila vid en mottagning på Polens Generalkonsulat i Malmö där Polens dåvarande utrikesminister numera rådgivaren till Polens president Anna Fotyga var hedersgäst. I samband härmed invigde hon tillsammans med dåvarande generalkonsuln Gerard Pokruszinski ett minnesmonument i konsulatets trädgård till hedrande av Solidaritet i form av en skulptur skapad av den i Klippan bosatte italienske skulptören Antonio Paquini.
 
3. Den 16 november 2007 gästades föreningen på Polska Katolikers Förening i Göteborg av Polens nyutnämnde generalkonsul i Malmö, 
Jaroslaw Lasinski. Generalkonsuln har tidigare varit stationerad i Chicago och mötet hölls på engelska.
 
4. Den 30 januari 2008 samlades medlemmar i föreningen för att se en polsk film inom den årliga filmfestivalen i Göteborg.
Filmen vars polska namn är ”Czas umierac” eller ”Time to die” på engelska är regisserad av Dorota Kedzierzawska med den berömda 90-åriga skådespelerskan Danuta Szaflarska i huvudrollen.
Efter filmen intogs middag på närbelägna restaurant Krakow med sitt polska kök.
 
Under verksamhetsåret har två styrelsemöten hållits dels den 11 december 2007 och dels den 24 januari 2008 och båda mötena har hållits på Konditori Brogyllen vid Västra Hamngatan
 
Föreningen har vid slutet av detta verksamhetsår samlat ett antal intressade på drygt 30 personer varav drygt hälften aktiva
 
Svensk-Polska Föreningen i Göteborg fortsätter inför det nya verksamhetsåret att bygga upp sitt nätverk för att skapa en hållbar vital förening från grunden med många lokala aktiviteter och även en resa till Warszawa.
 
 
Göteborg den 20 mars 2008 
Hans Göran Tommila
Ordförande

Read More

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2011

 Årsmötet 2011

Göteborgsföreningen genomförde sitt årsmöte den 2 maj 2011 på Polska Katolikers Förenings lokaliteter i Gamlestaden- en härlig plats där Föreningens aktiviteter vanligtvis äger rum.

De sedvanliga mötesärendena klubbades snabbt och effektivt av ordföranden Hans Göran Tommila. Styrelsen omvaldes med undantag av Johan Brax, vars tid för föreningens aktiviteter inte längre räcker till. Ett varmt tack riktades till honom.

Föreningens liviliga verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen nedan. Piotr Kiszkiel berättade om den lyckade resan till Krakow och man var överens om att snarst söka nya resemål i Polen. Ordföranden och Piotr Kiszkiel kommer under sommaren ”spåna” härpå.

Husmors alltid så härliga pirogerna avnjöts och därefter höll författaren av minnesboken ” 80 år och några till- Om och kring Svensk-Polska Samfundet” Tor Johanson en föreläsning, eller snararst ett nedslag i boken, åtföljt av ljusbilder.

Livliga diskussioner uppstod och många minnesbilder luftades. Den från Trollhättan  nedreste medlemmen Edmund Polok- en man med ett levnadsöde värt en egen programpunkt- interfolierade på ett ytterst uppskattat sätt föreläsaren. Bl.a. erinrade han sig året 1947. En 18-årig student besökte tillsammans med sin flickvän en uppsätning av E. Kalmans operett ”Grevinnan Marica” i Warszawa. Inte alls något märkvärdet i sig. Men huvudrollen – den unga 16-åriga Marica- spelas av en mycket vacker och med fantastisk röst begåvad skådespelerska. Fortfarande inget underligt. Men skådespelaren med denna röst var då 64 år gammal. Hon var svenska och hette Eina Gistadt. Hon fick enorma applåder minns Edmund. Studenten då, ja det var just den unge Edmund.

Tor Johanson avtackades varmt av ordföranden och begåvades med Ryszard Kapuscinskis ”Reporterns självporträtt”. Gissa om föreläsaren blev riktigt glad.

Kanske får man tid att visa någon film till innan sommarstiltjen infinner sig. Annars stundar en höst fylld med intressanta arrangemang. Följ utvecklingen här på Samfundets eminenta hemsida.

Tor Johanson

Read More

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2013

ÅRSMÖTE OCH FILMSTUDIO I SVENSK POLSKA FÖRENINGEN
TORSDAG 21 MARS 2013 Kl. 19.00

Ninas resaSå är det åter dags för sedvanligt årsmöte i Svensk-Polska Föreningen 2013 med åtföljande filmstudio.

Vi samlas i Polska Katolikers Föreningslokal vid Säveåns Strandgata 4 alldeles invid Gamlestadens spårvägshållplats.
Köket är öppet innan mötet början med olika polska maträtter till att beställa in tillika dryck i form av öl från Polen.

Årsmötet kan beräknas ta någon timma och därefter ser vi ”Ninas resa” som bygger på dokumentära texter handlar om Lena Einhorns mor och den uppväxt under de extremaste omständigheter hon undergick i Warszawas getto. Men där finns också ljusa sidor som förälskelser,studier och studentliv.
Vid krigsslutet kom hon till Sverige och kunde läsa medicin tillsammans med sin man Jerzy Einhorn som ju är en välkänd gestalt i Sverige som läkare och riksdagsledamot.

Filmen är prisbelönt med två guldbaggar och Augustpriset 2005. Filmen är inspelad i Warszawa med polska skådespelare. Filmen som varar i två timmar kan Du nöja Dig med att ta del i om Du inte önskar eller kan närvara vid årsmötet. Den som sett filmen förut kan nöja sig med årsmötet eller gärna se om den till vårt övriga samkväm. Tiden 19.00 för begivenheternas inledning är satt för att Du skall slippa betala trängselskatt.

Varmt välkommen till årsmöte och / eller filmstudio och vice versa.

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET I SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE MED SÄTE I GÖTEBORG DEN 21 MARS 2013

1 §  Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §  Val av mötesordförande.

3 §  Frågan om årsmötets vederbörliga utlysande.

4 §  Frågan om dagordningen kan godkännas.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av justeringsmän.

7 §  Föredragning av verksamhetsberättelse.

8 §  Föredagning av revisionsberättelse.

9 §  Val av ordförande för perioden 2013-2014.

10 § Val av sekreterare för perioden 2013-2014.

11 § Val av kassör för perioden 2013-2014.

12 § Val av övriga styrelseledamöter för peroden 2013-2014.

13 §  Val av revisor i föreningen för perioden 2013-2014.

14 §  Val av valberedning i föreningen för perioden 2013-2014.

15 §  Ordet fritt beträffande programverksamheten.

16 §  Fastställande av medlemsavgift och övriga frågor.

17 § Ordföranden förklarar årsmötet avslutet.

Hans Göran Tommila

Ordförande

Read More

Polens självständighetsdag 2012

Polens självständighetsdag
Med anledning av Polens självständighetsdag söndagen den 11 november blir det kransnedläggning vid den polska minnesstenen på Lärbro kryrkogård kl 13.30 Samling kl 13.15
——
Efter kransnedläggningen gemensamt eftermiddagskaffe i Lärbro.
(För deltagande i kaffestunden var vänlig meddela detta till Rolf K Nilsson, tel 0498-247611 eller maila nilsson.rolf.k@gmail.com. Senast fredag kl 10.)
Svensk-Polska Föreningen på Gotland
Rolf K Nilsson ordförande

Read More

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012 arrangeras av Svensk-Polska föreningen på Gotland.
På programmet står bl.a. följande:
• Möte med den svensktalande guiden från Korsriddarborgen i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns borg.
• Polsk orgelmusik, orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist
• Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldag och dess ursprung
• Konsert med Högbyskolans elever och våra polska gäster
• Årsmöte – Svensk-Polska föreningen på Gotland
• Föreläsning av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”.

Polsk besök på Gotland
Högbyskolans elever får ett besök av elever från en högstadieskola i Gdansk (Gimnazjum nr 1), Polen som sedan 6 år tillbaka samarbetar med Högbyskolan i Hemse. De kommer på måndag 30 april och åker hem 4 maj och kommer att bo hos gotländska familjer. Vi har haft det nöjet att redan två gånger vara gäster i Gdansk: 2006 elever och 2009 lärare. Detta har gett eleverna på båda sidor möjligheten att prata främmande språk och fått dem att fortsätta läsa språk med stor ivrighet men framför allt att lära känna varandra och få veta en del om varandras länder och kulturer, vilket är ju så viktigt i dagens samhälle.
På programmet finns bl.a. gemensamma lektioner, olika utflykter, konserter mm.
På onsdag, 2 maj kl. 8.30 i Hemsegården, Hemse blir det en konsert med Högbyskolans elever och våra gäster.
På torsdag, 3 maj kommer våra gäster från Gdansk delta i Polens nationaldag i Domkyrkan i Visby. Programmet är följande:

POLENKVÄLL I VISBY DOMKYRKA
Torsdag 3 maj
17.00–17.45 Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldags ursprung. (på engelska). Medverkande är ungdomar och lärare från Gimnazjum nr 1 i Gdansk, Polen.
18.00-18.30 Minnesgudstjänst i Katolska kyrkan i Visby
18.45 – 19.30 Polsk orgelmusik, Orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist.
19.30–20.30 Möt svensktalande guiden från Korsriddarslottet i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns slott. (Info om Malborkslott: http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=335 )
Program i pdf-format

På fredag, 4 maj, 18.30 – 21.00
POLENKVÄLL PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET
I samband med att Svensk-Polska föreningen på Gotland håller sitt årsmöte föreläser bl.a. Tor Johanson.
Dagens föreläsning kommer att fokusera på Solidarnosc och krigstillståndstiden. Den innehåller personliga återblickar och nutidsblickar och vill än en gång framhålla att “Det var i Polen den började- Europas frigörelse”. En sanning som aldrig får glömmas!
Vi kommer också uppmärksamma EM i fotboll i Polen juni 2012.

Årsmötet är klockan 18.30 på fredagen och kl. 19.00 spelas det upp Polens och Sveriges Nationalsånger och därefter börjar föreläsningen av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”. Ca. 20.00 börjar mingel till polsk musik, öl och tilltugg.
Program i pdf-format

Svensk-Polska föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett varierande programutbud. Konserter, föreläsningar, minnesstunder, nationaldagsfirande och ambassadörsbesök är bara en del som erbjudits medlemmar och intresserade. Den Svensk-Polska föreningen på Gotland bildades 2006.

Mer info finns på http://svenskpolska.wordpress.com/

För ytterligare information: Rolf K Nilsson 070-333 79 00 eller Maciej Onoszko 073-511 48 17

Read More