Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2011

 Årsmötet 2011

Göteborgsföreningen genomförde sitt årsmöte den 2 maj 2011 på Polska Katolikers Förenings lokaliteter i Gamlestaden- en härlig plats där Föreningens aktiviteter vanligtvis äger rum.

De sedvanliga mötesärendena klubbades snabbt och effektivt av ordföranden Hans Göran Tommila. Styrelsen omvaldes med undantag av Johan Brax, vars tid för föreningens aktiviteter inte längre räcker till. Ett varmt tack riktades till honom.

Föreningens liviliga verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen nedan. Piotr Kiszkiel berättade om den lyckade resan till Krakow och man var överens om att snarst söka nya resemål i Polen. Ordföranden och Piotr Kiszkiel kommer under sommaren ”spåna” härpå.

Husmors alltid så härliga pirogerna avnjöts och därefter höll författaren av minnesboken ” 80 år och några till- Om och kring Svensk-Polska Samfundet” Tor Johanson en föreläsning, eller snararst ett nedslag i boken, åtföljt av ljusbilder.

Livliga diskussioner uppstod och många minnesbilder luftades. Den från Trollhättan  nedreste medlemmen Edmund Polok- en man med ett levnadsöde värt en egen programpunkt- interfolierade på ett ytterst uppskattat sätt föreläsaren. Bl.a. erinrade han sig året 1947. En 18-årig student besökte tillsammans med sin flickvän en uppsätning av E. Kalmans operett ”Grevinnan Marica” i Warszawa. Inte alls något märkvärdet i sig. Men huvudrollen – den unga 16-åriga Marica- spelas av en mycket vacker och med fantastisk röst begåvad skådespelerska. Fortfarande inget underligt. Men skådespelaren med denna röst var då 64 år gammal. Hon var svenska och hette Eina Gistadt. Hon fick enorma applåder minns Edmund. Studenten då, ja det var just den unge Edmund.

Tor Johanson avtackades varmt av ordföranden och begåvades med Ryszard Kapuscinskis ”Reporterns självporträtt”. Gissa om föreläsaren blev riktigt glad.

Kanske får man tid att visa någon film till innan sommarstiltjen infinner sig. Annars stundar en höst fylld med intressanta arrangemang. Följ utvecklingen här på Samfundets eminenta hemsida.

Tor Johanson

Read More

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2013

ÅRSMÖTE OCH FILMSTUDIO I SVENSK POLSKA FÖRENINGEN
TORSDAG 21 MARS 2013 Kl. 19.00

Ninas resaSå är det åter dags för sedvanligt årsmöte i Svensk-Polska Föreningen 2013 med åtföljande filmstudio.

Vi samlas i Polska Katolikers Föreningslokal vid Säveåns Strandgata 4 alldeles invid Gamlestadens spårvägshållplats.
Köket är öppet innan mötet början med olika polska maträtter till att beställa in tillika dryck i form av öl från Polen.

Årsmötet kan beräknas ta någon timma och därefter ser vi ”Ninas resa” som bygger på dokumentära texter handlar om Lena Einhorns mor och den uppväxt under de extremaste omständigheter hon undergick i Warszawas getto. Men där finns också ljusa sidor som förälskelser,studier och studentliv.
Vid krigsslutet kom hon till Sverige och kunde läsa medicin tillsammans med sin man Jerzy Einhorn som ju är en välkänd gestalt i Sverige som läkare och riksdagsledamot.

Filmen är prisbelönt med två guldbaggar och Augustpriset 2005. Filmen är inspelad i Warszawa med polska skådespelare. Filmen som varar i två timmar kan Du nöja Dig med att ta del i om Du inte önskar eller kan närvara vid årsmötet. Den som sett filmen förut kan nöja sig med årsmötet eller gärna se om den till vårt övriga samkväm. Tiden 19.00 för begivenheternas inledning är satt för att Du skall slippa betala trängselskatt.

Varmt välkommen till årsmöte och / eller filmstudio och vice versa.

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET I SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE MED SÄTE I GÖTEBORG DEN 21 MARS 2013

1 §  Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §  Val av mötesordförande.

3 §  Frågan om årsmötets vederbörliga utlysande.

4 §  Frågan om dagordningen kan godkännas.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av justeringsmän.

7 §  Föredragning av verksamhetsberättelse.

8 §  Föredagning av revisionsberättelse.

9 §  Val av ordförande för perioden 2013-2014.

10 § Val av sekreterare för perioden 2013-2014.

11 § Val av kassör för perioden 2013-2014.

12 § Val av övriga styrelseledamöter för peroden 2013-2014.

13 §  Val av revisor i föreningen för perioden 2013-2014.

14 §  Val av valberedning i föreningen för perioden 2013-2014.

15 §  Ordet fritt beträffande programverksamheten.

16 §  Fastställande av medlemsavgift och övriga frågor.

17 § Ordföranden förklarar årsmötet avslutet.

Hans Göran Tommila

Ordförande

Read More

Polens självständighetsdag 2012

Polens självständighetsdag
Med anledning av Polens självständighetsdag söndagen den 11 november blir det kransnedläggning vid den polska minnesstenen på Lärbro kryrkogård kl 13.30 Samling kl 13.15
——
Efter kransnedläggningen gemensamt eftermiddagskaffe i Lärbro.
(För deltagande i kaffestunden var vänlig meddela detta till Rolf K Nilsson, tel 0498-247611 eller maila nilsson.rolf.k@gmail.com. Senast fredag kl 10.)
Svensk-Polska Föreningen på Gotland
Rolf K Nilsson ordförande

Read More

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012 arrangeras av Svensk-Polska föreningen på Gotland.
På programmet står bl.a. följande:
• Möte med den svensktalande guiden från Korsriddarborgen i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns borg.
• Polsk orgelmusik, orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist
• Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldag och dess ursprung
• Konsert med Högbyskolans elever och våra polska gäster
• Årsmöte – Svensk-Polska föreningen på Gotland
• Föreläsning av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”.

Polsk besök på Gotland
Högbyskolans elever får ett besök av elever från en högstadieskola i Gdansk (Gimnazjum nr 1), Polen som sedan 6 år tillbaka samarbetar med Högbyskolan i Hemse. De kommer på måndag 30 april och åker hem 4 maj och kommer att bo hos gotländska familjer. Vi har haft det nöjet att redan två gånger vara gäster i Gdansk: 2006 elever och 2009 lärare. Detta har gett eleverna på båda sidor möjligheten att prata främmande språk och fått dem att fortsätta läsa språk med stor ivrighet men framför allt att lära känna varandra och få veta en del om varandras länder och kulturer, vilket är ju så viktigt i dagens samhälle.
På programmet finns bl.a. gemensamma lektioner, olika utflykter, konserter mm.
På onsdag, 2 maj kl. 8.30 i Hemsegården, Hemse blir det en konsert med Högbyskolans elever och våra gäster.
På torsdag, 3 maj kommer våra gäster från Gdansk delta i Polens nationaldag i Domkyrkan i Visby. Programmet är följande:

POLENKVÄLL I VISBY DOMKYRKA
Torsdag 3 maj
17.00–17.45 Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldags ursprung. (på engelska). Medverkande är ungdomar och lärare från Gimnazjum nr 1 i Gdansk, Polen.
18.00-18.30 Minnesgudstjänst i Katolska kyrkan i Visby
18.45 – 19.30 Polsk orgelmusik, Orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist.
19.30–20.30 Möt svensktalande guiden från Korsriddarslottet i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns slott. (Info om Malborkslott: http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=335 )
Program i pdf-format

På fredag, 4 maj, 18.30 – 21.00
POLENKVÄLL PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET
I samband med att Svensk-Polska föreningen på Gotland håller sitt årsmöte föreläser bl.a. Tor Johanson.
Dagens föreläsning kommer att fokusera på Solidarnosc och krigstillståndstiden. Den innehåller personliga återblickar och nutidsblickar och vill än en gång framhålla att “Det var i Polen den började- Europas frigörelse”. En sanning som aldrig får glömmas!
Vi kommer också uppmärksamma EM i fotboll i Polen juni 2012.

Årsmötet är klockan 18.30 på fredagen och kl. 19.00 spelas det upp Polens och Sveriges Nationalsånger och därefter börjar föreläsningen av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”. Ca. 20.00 börjar mingel till polsk musik, öl och tilltugg.
Program i pdf-format

Svensk-Polska föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett varierande programutbud. Konserter, föreläsningar, minnesstunder, nationaldagsfirande och ambassadörsbesök är bara en del som erbjudits medlemmar och intresserade. Den Svensk-Polska föreningen på Gotland bildades 2006.

Mer info finns på http://svenskpolska.wordpress.com/

För ytterligare information: Rolf K Nilsson 070-333 79 00 eller Maciej Onoszko 073-511 48 17

Read More

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2012

SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG KALLAR TILL ÅRSMÖTE
ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2012 KL. 18.00.

FILMFÖREVISNING AV FILMEN ”THE SOVIET STORY”
INHANDLAD PÅ OCKUPATIONSMUSÉET I RIGA FÖLJER DÄREFTER:

Vad har nu ockupationsmuséet i Riga och the ”Soviet Story” med Polen att göra? Jo för det första så kom hela nuvarande Lettland och södra Estland att ingå i Polen vid Tyska Ordens upplösning på 1560-talet och genom att Sverige erhöll norra Estland så fick Sverige och Polen direkt landgräns till varandra, ett förhållande som reellt bestod till 1710 och formellt till freden i Nystad 1721. Det innebär att Riga tillhörde Polen mellan 1582 – 1621 då Gustav II Adolf kom dit och erövrade staden. När Polen anföll Sverige över den direkta landgränsen utanför Riga år 1700 så försvarades den då svenska staden av Erik Dahlberg. Hela Kurland, Lettgallen och Semgallen kom att tillhöra Polen ända fram till den tredje delningen 1795 och den historiaka anknytningen är klar även geografiskt. Betänk sålunda att Mellankrigstidens Polen hade direkt gräns med Lettland. ”The Soviet Story” har sannerligern i senare tid drabbat Öst-och Centraleuropa inklusive Polen och Lettland. Vi har mycket material att ta del ur denna film såväl tidigare känt som hittills i princip okända förhållanden.
Filmen är en förfärande studie av Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser under sin tillämpning under tiden 1939-1941. Filmen har fått flera priser i Boston, Tallin och Berlin och premiärvisades i Europaparlamentet i april 2008. Filmen innehåller mycket av vad som förtigits av Sovjetunionens skuld inte bara vad som skedde under andra världskriget utan vad som skedde i området efter kriget. Många nya frågor väcks som ger anledning till en diskussion om filmen. Har Du inte tid eller lust så kom Kl.19.00 och se filmen! Den är helt unik!   

Nu åter till årsmötet som börjar Kl.18.00 en timma innan filmförevisningen i sedvanliga loklalen vid Säveåns Strandgata i Gamlestaden.
Goda parkeringsplatser och god mat och dryck underlättar Ditt önskade uppdykande till detta event.

FÖREDRAGNINGSLISTA TILL ÅRSMÖTE 2012

1 §   Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §   Val av årsmötesordförande.

3 §   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.

4 §   Godkännande av dagordning.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av vå justeringsmän.

7 §  Verksamhetsberättelsen för 2011-2012 föredages.

8 §  Revisionsberättelsen för 2011-2012 föredrages.

9 §  Val av ordförande för 2012-2013.

10 § Val av sekreterare för perioden 2012-2013.

11 § Val av kassör för perioden 2012-2013.

12 § Val av övriga styrelseledamöter.

13 § Val av revisor för föreningen 2012-2013.

14 § Val av valberedning för perioden 2012-2013.

15 § Programverksamheten diskuteras och planeras.

16 § Fastställande av årsavgift för föreningen.

17 § Övriga frågor

18 § Årsmötet förklaras avslutat.

SÅLUNDA VARMT VÄLKOMNA TILL SÅVÄL ÅRSMÖTE SOM FILMFÖREVISNING AV ”THE SOVIET STORY” FRÅN RIGA.

Göteborg den 3 april 2012

Hans Göran Tommila

Ordförande

Read More

Stalins mord i Katyn

Peter Johnsson

”STALINS MORD I KATYN”
SAMTAL MED FÖRFATTAREN PETER JOHNSSON
FREDAG 12 NOVEMBER, KL 18.00
EMIGRANTERNAS HUS – PACKHUSPLATSEN 7

Peter Johnsson  presenterar sin nya bok om mordet på polska officerare i Katyn. Detta brott fick ett efterspel som varade ända in i våra dagar.

ARRANGÖRER:
Europarörelse i Göteborg, Svensk-polska Samfundet, Vuxenskola, Polska Generalkonsulatet i Malmö.

 

PETER JOHNSSON är historiker och journalist, utrikeskorrespondent för Göteborgs Posten och finlandssvenska Yleradio och TV, sedan tre decennier bosatt i Warszawa och en av Sveriges främsta experter på Polens historia och Polen av idag. Han är författare till bland annat boken Polen i historien, ett verk på 600 sidor som beskriver Polens historia från äldsta tid till idag och som publicerades 2009.

 

Under några få veckor i april och maj 1940 lät Stalin avrätta minst 21 857  polska officerare, poliser och andra uniformerade tjänstemän som tillfångatagits vid andra världskrigets utbrott i september 1939 när Sovjetunionen ockuperade Polens östra delar. Avrättningarna skedde med nackskott innan offren föstes eller slängdes ned i massgravar. Beslutet om morden fattades på ett möte i det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå den 5 mars 1940. Mordaktionen som sedan genomfördes av NKVD var välorganiserad och väl dokumenterad. I ett halvt sekel tillhörde dessa dokument de mest välbevakade i Sovjetunionen. Den lögn som Sovjets ledare hållit fast vid i femtio år, en lögn som försökte lägga skulden för morden på Hitlertyskland, förlorade definitivt sin kraft när Boris Jeltsin tog över makten i Kreml. Under krigsåren vägrade Stalins allierade – Churchill och Roosevelt – att officiellt ifrågasätta Stalins undanflykter och uppenbara lögner. Massmorden i Katyn, där ordet ”Katyn” egentligen står för ett flertal platser där morden ägde rum, hade därför en stor politisk betydelse för formandet av efterkrigstidens Europa. Än idag, 70 år efter morden, är Katyn ett starkt politiskt laddat ord i relationerna mellan Polen och Ryssland.
 

Stalins massmord i Katyn

Svenska Dagbladet 22 april 2010
”Avslöjandet om vad som verkligen skett med Polens politiska ochmilitära elit kom i samband med Sovjets sammanbrott och att Jeltsin fattadebeslutet att öppna dokumenten. Om alla dessa lögner, halvsanningar ochundanflykter har Peter Johnsson skrivit en utmärkt källkritisk bok som medobarmhärtig skärpa avslöjar en av det kalla krigets mest kontroversiellaskrönor och slutgiltigt avslöjar sanningen om denna ohyggliga förbrytelse.”
HÅKAN ARVIDSSON litteratur@svd.se

Read More