Blekinge – om oss

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

Bakgrund 
Bland samfundets lokalavdelningar hör Blekingeavdelningen till en av de mest aktiva. Vi kan se tillbaka på en drygt 25-årig verksamhet, där vårt jubileum förra året var en av lokalavdelningens höjdpunkter. Blekinges strategiska läge vid Östersjön med dess omedelbara närhet till Polen och dagliga färjeförbindelser mellan Karlskrona och Gdynia har med säkerhet påverkat vårt föreningsarbete i positiv riktning och har gjort att intresset för Polen och föreningen har haft kraftig medvind under hela vår verksamhetsperiod. Trots föreningens ringa ålder, den bildades som en lokalavdelning av Svensk-Polska Samfundet den 6 september 1975, kan vi se tillbaka på en mycket framgångsrik och livaktig tid med mängder av arrangemang av kulturell art. Framtiden ser också ljus ut med ett allt större intresse för föreningens olika aktiviteter och vårt unika nätverk inom olika områden. Inom föreningens ramar vill vi ge förutsättningar för att skapa personliga möten mellan människor i våra båda länder; alla – både unga och gamla skall kunna känna gemenskap och vara med och bygga broar för framtiden. 

25-årsjubileum 2000 
Svensk-Polska Föreningen i Blekinge firade år 2000 sitt 25-årsjubileum med att arrangera flera stora kulturella evenemang runt om i länet. I Båtmanskasernen i Karlskrona och Sölvesborgs Konsthall pågick två stora utställningar under augusti och september. Under det gemensamma namnet Krakow 2000 gjordes en stor satsning med konst från den polska kulturhuvudstaden. Genom föreningens unika kontakter visades dels teateraffischer från Polens främsta kännare av polska affischer och dels visade tre skulptörer sina brons och träskulpturer i Karlskrona. I Sölvesborg fanns chansen att uppleva en bred och högklassig utställning med skulptur, måleri och inte minst grafik av den internationellt välkände grafikern Ryszard Otreba. Under en vecka i september arrangerade föreningen i samarbete med ABF Blekinge oförglömliga gladjazzkvällar med Boba Jazz – också de från kulturhuvudstaden Krakow. Boba Jazz består av sju välutbildade musiker som spelar traditionell jazz, swing och kända dixielandlåtar. De har turnerat i flera länder runt om i Europa och alltid rönt stor uppskattning, vilket också var fallet i Blekinge. 

Kunskapsöverföring 
Vidare är föreningens insatser i form av projektarbete inom tandvården i Krakow och Sopot uppmärksammat av Östeuropakommittén, som sett till att man med föreningens ideella insatser bl a kunnat bygga upp en modern dentalklinik för barn och ungdomar. Sedan början av 90-talet har föreningen tillsammans med Landstinget Blekinge byggt upp en modern tandklinik i Krakow och två kliniker i Sopot. Genom engagemang från föreningen och tandvårdens personal har både utrustning och kunskapsöverföring bidragit till lyckade insatser för en förbättring av tandvården i dessa områden. Svensk förebyggande tandvård och modern utrustning har gjort dessa kliniker till förebilder i de två städerna. 
Även inom rekryteringsverksamheten har föreningens goda kontaktnät gett positiva resultat för den polska och svenska arbetsmarknaden. Polska farmaceuter från Gdansk och Krakow kommer under ett halvår med start i augusti att få intensiv träning i svenska på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby och därefter följer ett halvårs praktik på olika apotek. Kontrakt på tre år gör att bristen på apotekare i Blekinge och andra delar av landet i viss mån kan avhjälpas. Föreningen kommer att agera som fadder för dessa unga apotekare under deras vistelse i Blekinge och se till att de kommer att trivas. 
  

Förening med gott renommé 
Lokalavdelningen i Blekinge hör som tidigare nämnts till den mest aktiva i landet. Med sitt läge vid Östersjön och med Polen som närmsta grannland kunde Blekingeavdelningen redan från början konstatera ett stort intresse, framför allt i Karlshamn och Karlskrona, att knyta kontakter av olika slag över Östersjön. Föreningen är idag respekterad och välkänd både i Polen och i Sverige – en respekt som vunnits genom hög kvalitet på kulturella arrangemang och humanitärt arbete. Föreningens stora kontaktnät inom olika områden borgar för hög kvalité inom allt vårt ideella arbete. Föreningen blev från början den förmedlande länken med sina personliga kontakter med olika institutioner, organisationer och myndigheter och kunde med sitt kontaktnät bana väg för direkta kontakter med vårt grannland – ett land som på 70-talet och i början av 80-talet betraktades som ett i det närmaste okänt land i öster bakom järnridån. Få var de blekingar som vågade sig på att fara över havet för ett besök i Polen. Under årens lopp har en mängd fristående artister och konstnärer besökt vårt län och föreningen kan nog sägas ha bidragit att göra den polska kulturen och konsten känd och uppskattad runt om i södra Sverige. 

Brett kulturutbud 
Redan 1976 var det Polska Dagar i Karlskrona med ett program som inriktade sig på handelsförbindelser och diskussioner kring turism och kulturfrågor. Polska veckor hölls i samma stad både 1978 och 1980 med bl a en stor utställning på Blekinge Museum och besök av segelfartyget Dar Pomorza. Genom föreningens försorg blev Polen det första östland, som regelbundet deltog i Östersjöfestivalen i Karlshamn. Nu kan vi väl knappast tänka oss en festival utan en polsk orkester och duktiga polska artister i sångtävlingen. Dessa har dessutom en förmåga att ta framskjutande platser i denna tävling –så också fallet i sommar, där gruppen ”Ich Troje” tog hem förstaplatsen. Den förnämliga polska grafiken har genom stora utställningar runt om i länet blivit välkänd för den konstintresserade publiken. Även polska affischer, textilier och konsthantverk har nått ut till en bred och uppskattande publik. 
Skickliga Chopintolkare och jazzmusiker av hög klass och med stor spelglädje har vid olika tillfällen glatt musikälskare med förnämliga konserter runt om i länet. Under årens lopp har hundratals artister och konstnärer passerat revy och den etthundrade utställningen är inte långt borta. Många oförglömliga minnen finns kvar hos blekingarna. Men vägen har inte varit ensidig. Fem blekingekonstnärer reste till Krakow för en gemensam utställning i en mycket fin utställningslokal i centrum av den polska staden. Flera kulturresor har anordnats i föreningens regi för intresserade blekingar både till Krakow och till trestadsområdet i norr. Senast i juli i år åkte en grupp ungdomar från Sölvesborg till vänorten Malbork för att medverka med jazz- och hiphopuppvisning under kulturdagarna i den medeltida staden. 

Blomstrande framtid 
De svensk-polska förbindelserna blomstrar i Blekinge: samtliga kommuner har livliga, intensiva och direkta kontakter med sina vänorter i norra Polen. Ökat samarbete och ökande handelsförbindelser bidrar till större förståelse och ökad jämlikhet mellan de båda länderna. Skolutbyten, interkommunal kunskapsöverföring och nätverk på olika plan liksom det breda kulturella utbudet gör det möjligt att hoppas på än större medvetenhet om vikten av goda vänskapsförbindelser mellan våra båda länder. Utrymmet för samverkan mellan olika lokalavdelningar kan säkert ökas, och därigenom underlätta arrangemang med exempelvis polska artister och konstnärer. 
Svensk-Polska Föreningen lever vidare med stora förhoppningar om fortsatt framgångsrik verksamhet, som kan bidra till ökade kontakter. Personliga möten skapar de bästa förutsättningarna för förståelse mellan invånarna i Blekinge och Polen – vårt närmaste grannland. 

För dig i som läser detta och vill veta mer om vår verksamhet – kontakta gärna undertecknad ordförande. Andra lokalavdelningar är självklart välkomna att höra av sig med förslag om samarbete. 

Med varma blekingehälsningar 

Karin Maltestam 
Ordförande i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

 

Blekinge – styrelse

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

Ordförande:Karin Maltestam
Vice ordförande:Mats Olsson
Sekreterare & kassör Jan Maltestam
Ledamöter:Leif Håkansson
Bo Porsbring
Suppleant:Emilia Mattsson
Revisor:Åke Tärntoft
Revisorssuppleant:Gunnel Håkansson
..........................................................................