Om oss

Svensk-Polska Föreningen i Göteborg och Västra Sverige

 Svensk-Polska Föreningen i Göteborg och Västra Sverige är en lokalförening till Svensk-Polska Samfundet. 

Styrelse

Styrelse

Ordförande: Hans Göran Tommila
Sekreterare: vakant t.v.
Kassör: Joachim Svärdh dogontrade@hotmail.com
Ledamot: Richard Backenroth richard.backenroth@mailbox.swipnet.se
Ledamot Torsten Lagberg  
Ledamot Wlodzimierz Mikucki  
Ledamot Sven H Johansson  
Ledamot: Christer Fogelberg Fax: 031-404900
Ledamot: Hans-Olle Frummerin hans-olle.frummerin@previa.se
Ledamot Tadeusz Opalko  
Ledamot: Piotr Kiszkiel piotr.kiszkiel@ioff.se

 Revisor: Tor Johanson
 Valberedning: Tor Johanson, Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko.