Årsmöte i Göteborgsföreningen 2009

Årsmöte i Göteborgsföreningen
Den återuppståndna Göteborgsföreningen har under framförallt Hans Göran Tommilas och Piotr Kiszkiels ledning sakta men säkert byggt upp en stark och engagerad kader. Föreningens nätverk  omfattar nu cirka 40 personer. Av dessa kan omkring hälften bedömas som aktiva. Under 2008 genomförde man exempelvis tre filmvisningar med ett stort antal besökare. I föreningslokalen på Polska Katolikers Förening i Göteborg visades bl.a. den kritikerrosade ”Mjölkbaren” liksom senare ”Det förlovade landet” av Andrzej Wajda. På biografen Capitol visade man under Göteborgs Filmfestival ”Pora Umierac”-”Time to die”med den 90-åriga skådespelelerskan Danuta Szaflarska i huvudrollen. Föreningen medverkade också till att utställningen om Marshändelserna 1968 i Polen visades på Emigranternas Hus i november. Såväl Republiken Polens ambassadör Michal Czyz som dess generalkonsul Jaroslaw Lasinski hedrade öppnandet med sin närvaro.

Föreningen medverkade också i en debatt på samma plats under temat ”Antisemitismen i Polen då- Den heta debatten nu. Vad hände i Polen mars 1968?” Debatten ägde rum mellan Grzegorz Brzozowski, Adam Cwejman, Abigail Liebman, Henryk Rubinstein, Jerzy Sarnecki och Meteusz Werner med Samfundets tidigare ordförande, Polenkännaren Mika Larsson som moderator.

Årsmötet, den återupprättade föreningens tredje i ordningen, var välbesökt. Styrelsen omvaldes vilket innebär att Hans Göran Tommila fortsätter som ordförande, Johan Brax som sekreterare och Joakim Swärd som kassör. I stället för Hans-Olle Frummerin som numera verkar i Stockholm valdes Paul Rudny. Tor Johanson är revisor och även ledamot i valberedningen tillsammans med Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko.

Efter årsmötet visades Andrzej Wajdas mästerverk Aska och diamanter.

Litet senare under våren kommer den tidigare aviserade medlemsresan till Warszawa att arrangeras.

Det gångna verksamhetsåret har givit ytterligare ett bevis på framskridandet i Göteborg. Föreningen önskas all lycka till. Det är mycket glädjande med denna aktivitet.

Tor Johanson

The Decade of Solidarity

Vi hade glädjen att inbjuda till invigningen av utställningen
”The Decade of Solidarity”
lördagen den 28 november i Emigranternas Hus i Göteborg, adress Packhusplatsen 7.

Utställningen manifesterar 20-årsjubileet av Polens och övriga östländers frigörelse från dåvarande Sovjetunionen. Utställningen illustrerar den tioåriga kamp som föregick frigörelsen i Polen genom bilder och text men också spridningen av kampen till övriga länder.

Utställningen ger också ett perspektiv på hela den förändring i världsordningen som kampen för frihet i forna Östeuropa ledde till, med kollaps för systemet på andra sidan järnridån.   Mot slutet gick det snabbt, ett citat från utställningen lyder: ”I Polen tog det tio år, i Ungern tio månader, i Östtyskland tio veckor och i Tjeckoslovakien tio dagar… ”

Invigningen förrättas av kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg, Jörgen Linder, biträdande ambassadören för Polen i Stockholm, Ewa Debska, samt Tor Johanson från Svensk–polska Samfundet. Under invigningen kommer Tor Johanson, närvarande i Polen vid den aktuella tiden, att ge en kort återblick baserat på sina erfarenheter.

För Stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg

Roger Bodin
Verksamhetschef

Gotland – 2009

Utställning i Visby
Polens långa väg till självständighet

Polens generalkonsul i Malmö, Jaroslaw Lasinski, har tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards invigt utställningen på Almedalens bibliotek som ägde rum i september och oktober 2009. Inbjudna gäster och medlemmar i Svensk-Polska Föreningen på Gotland deltog och kunde bevittna när de båda tillsammans klippte ett röd-vitt band till musik av Chopin.

Den 11 november är det 91 år sedan Polen efter 123 år åter blev en självständig nation. För att lära och informera om denna långa väg har polska staten producerat en utställning som skildrar kampen för självständighet. Utställningen vänder sig till alla men är gjord för att också passa barn- och skolungdomar.

I sitt anförande uttryckte Lilian Edwards bland annat en förhoppning om att Sverige och Polen, nu båda medlemmar i EU, med sina historiska erfarenheter ska få möjlighet att lära känna varandra bättre, att det ska byggas broar mellan Gotland och Polen samt att förståelsen mellan de båda kulturerna ska öka.

Generalkonsul Lasinski hade tidigare på dagen lagt en krans vi de polska krigsgravarna på Lärbro kyrkogård samt träffat och haft diskussioner med kommunalråden Lena Celion, Gustaf Hoffstedt och Björn Jansson.
Bland övriga som deltog fanns också Lilian Edwards, Hans Klintbom och tf landshövdingen Anders Granath. Från Svensk-Polska Föreningen deltog Maciej Onoszko och Zbigniew Jakubowski. Bilder från invigningen kan man se på: http://svensk-polska.spaces.live.com/
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=5560923

Årsmötet Visby, mars 2009

Årsmöte 2009

Årsmöte i Visby, mars 2009.
Inbjudan till årsmöte
med Svensk-Polska Föreningen på Gotland

Tema: Bygga broar mellan Gotland och Polen
Tid: Lördag, 21 mars 2009 kl. 19.00
Plats: Katolska Kyrkans församlingshem S:t Hansgatan 60, Visby

Program:
1. Årsmöte
2. ca. 19.30 Succéfilmen ”Karol – mannen som blev påve”
Italiensk film som visar polsk historia under 1:a och 2:a Världskrigen dvs. under fascismen och sedan under kommunismen.
3. Frågestund med kaffe med tilltugg

Du som har ett intresse för Polen och vill vara med och bygga kulturella, ekonomiska och politiska ”broar” mellan oss gotlänningar och polacker är välkommen i föreningen och denna fantastiska dag.

 

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2013

ÅRSMÖTE OCH FILMSTUDIO I SVENSK POLSKA FÖRENINGEN
TORSDAG 21 MARS 2013 Kl. 19.00

Så är det åter dags för sedvanligt årsmöte i Svensk-Polska Föreningen 2013 med åtföljande filmstudio.

Ninas resa

Vi samlas i Polska Katolikers Föreningslokal vid Säveåns Strandgata 4 alldeles invid Gamlestadens spårvägshållplats.
Köket är öppet innan mötet början med olika polska maträtter till att beställa in tillika dryck i form av öl från Polen.

Årsmötet kan beräknas ta någon timma och därefter ser vi “Ninas resa” som bygger på dokumentära texter handlar om Lena Einhorns mor och den uppväxt under de extremaste omständigheter hon undergick i Warszawas getto. Men där finns också ljusa sidor som förälskelser,studier och studentliv.
Vid krigsslutet kom hon till Sverige och kunde läsa medicin tillsammans med sin man Jerzy Einhorn som ju är en välkänd gestalt i Sverige som läkare och riksdagsledamot.

Filmen är prisbelönt med två guldbaggar och Augustpriset 2005. Filmen är inspelad i Warszawa med polska skådespelare. Filmen som varar i två timmar kan Du nöja Dig med att ta del i om Du inte önskar eller kan närvara vid årsmötet. Den som sett filmen förut kan nöja sig med årsmötet eller gärna se om den till vårt övriga samkväm. Tiden 19.00 för begivenheternas inledning är satt för att Du skall slippa betala trängselskatt.

Varmt välkommen till årsmöte och / eller filmstudio och vice versa.

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET I SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE MED SÄTE I GÖTEBORG DEN 21 MARS 2013

1 §  Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §  Val av mötesordförande.

3 §  Frågan om årsmötets vederbörliga utlysande.

4 §  Frågan om dagordningen kan godkännas.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av justeringsmän.

7 §  Föredragning av verksamhetsberättelse.

8 §  Föredagning av revisionsberättelse.

9 §  Val av ordförande för perioden 2013-2014.

10 § Val av sekreterare för perioden 2013-2014.

11 § Val av kassör för perioden 2013-2014.

12 § Val av övriga styrelseledamöter för peroden 2013-2014.

13 §  Val av revisor i föreningen för perioden 2013-2014.

14 §  Val av valberedning i föreningen för perioden 2013-2014.

15 §  Ordet fritt beträffande programverksamheten.

16 §  Fastställande av medlemsavgift och övriga frågor.

17 § Ordföranden förklarar årsmötet avslutet.

Hans Göran Tommila

Ordförande