Gotland hösten 2013

Szwecja szwecja1

‘Planerade aktiviteter för hösten 2013 är följande:

Filmkvällar om: Vad tror polackerna på? Varför är de katoliker?   fortsätter under ht13

Bakgrund: Under våren så startade vi, svensk-polska föreningen  i samarbete med katolska församlingen i Visby en serie filmkvällar om just Vad tror polackerna på? Varför är de katoliker?

Filmkvällar började efter en föreläsning av doc. Per Beskow i våras .- se inbjudan till den http://svenskpolska.files.wordpress.com/2010/04/inbjudan-vad-tror-polacker-pc3a55.pdf

Nästa kväll blir Fredagen, den 20 september kl. 19.00 i Katolska församlingshuset i Visby, S:t Hansgatan 60

11 novembers firandet som ev. blir av Torsdagen, den 14 november  kan se på följande sätt: POLENKVÄLL I VISBY DOMKYRKA,

17.00 – 18.00   Styrelsemötet

18.00-19.00 polsk mat troligen på restaurangen Etage i Visby

19.00 – 20.00   Polsk orgelmusik, Orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist.

20.00 – 21.00    Mingel till polsk musik

och ev utställningen Polens väg till självständighet som vi hade på biblioteket 2009 och invigdes av konsuln Jaroslaw Lasinski.

 

Den 11 november 2008 var det 90 år sedan Polen efter 123 års non-existens ( landet delades 1795 mellan Tsarryssland, Preussen och Österrike-Ungern) åter blev en självständig nation. För att erinra härom har Republiken Polens Utrikesdepartement producerat en utställning som ingående och illustrativt skildrar de 123 årens kamp för självständighet. Här kan du se bilder från invigningen>

 

Två underbara bilder jag fick  från Gdanskelever som vi samarbetar. Deras lärarina är svensktalande guid i Malbork:

Szwecja
szwecja1

 

Zawisza Czarny i Visby

Celebert besök, det legendariska scoutfartyget Zawisza Czarny i Visby
Ett oväntat och kort besök på Gotland! 

Hon kom in i Visby hamn vid midnatt fredagen 9/5. Ombord fanns ett tjugotal polska scouter i åldern 13-17 år. De är samtidigt en folkdansgrupp “Dzieci Plocka” (staden Plocks barn) i Warszawa-området. På lördagen uppträdde de i Almedalen. Fartyget kommer ofta till Visby, en gång kom de med ungdomar och en seglande nunna. I juli kommer hon med en grupp döva och blinda. De vill också skapa nätverk med Gotländska organisationer för att ge polska ungdomar chansen till att träffa gotländska ungdomar. Syftet är att främja mångkultur inom EU.

Deras budskap är att sprida fred och skapa interkulturella kontakter. Det var första gången de var på Gotland och fick uppleva den underbara staden Visby tack vare guiden Milosz Frumanczyk.

{vsig}bilder/Gotland/2014/zawisza{/vsig}

Bild2 Milosz Furmanczyk som guide.

Guidningen började på Gotlands museum där de fick se och höra om Gotlands historia. Sedan gick guideturen via Innerstaden, Kärlekstigen, Trojaborgen och Galgberget. De tyckte mycket om utställningarna på muséet. Inte ens efter fem timmar var de helt slut. Efter en god middag på sin båt var de redo igen för ”action”. Milosz Furmanczyk är med i styrelsen för svensk-polska föreningen på Gotland. Han är en god vän med scoutskeppet och fick ett samtal med kort varsel att de valt att komma till Visby. Det ordnade sig med en spontan föreställning på Almedalsscenen tack vare en del improvisation och hjälp från bekanta med utrustning. De visade den kulturella själen som finns i den polska folkdansen och -musiken.
Bild4
Bild3
Programmet bestod av Polens nationaldans polonez, några folksånger några ”shantys” (sjömansvisor) och en Chopin-vals. Gruppen är en av de bästa i Polen.

Bild5 Bild6

Bild7

Det fanns också möjlighet att få guidade turer ombord vilket flera gotlänningar utnyttjade.
Lördag, 10 maj ca 19 …..

Bild8 Bild9
Milosz stod på kajen och kastade loss förtöjningen åt Zawisza Czarny. Flickan på bilden är dotter till en styrman, hon är yngst på båten och har varit mycket modig. s/y Zawisza Czarny lämnade Gotland i dimman! Efter en stund när de försvann kändes det som att de har aldrig varit här. På kajen fanns inte ett spår efter dom. Men de finns kvar i våra minnen och hjärtan! Välkomna tillbaka…

Ett stort tack till Milosz men också till Radio Gotlands Joakim Åstrand, Karin Persson m.fl. som hjälpte till att organisera det spontana uppträdandet i Almedalen men …. också MYCKET, mycket, mycket bra och lyckad!!

Solveig Artsman, Milosz Frumanczyk och Maciej Onoszko
Svensk-polska föreningen på Gotland
http://svenskpolska.wordpress.com/

Potop szwedzki

“Potop szwedzki” eller “Den svenska störtfloden” – Karl X Gustafs polska fälttåg
E
n föreläsning om ett svenskt fiasko och en polsk katastrof, det polsk-svenska kriget 1655-1660.

I år är det 350 år sedan freden i Oliwa befäste slutet av de svenska härjningarna i Polen.  Genom föreläsningen får vi en bra bild av det polska-svenska kriget, de svenska plundringarna och hur det gick till när svenskarna åtminstone tillfälligt gjorde en paus i krigstågen i syd och österled. Oliwa är för övrigt idag en välkänd stadsdel i Gdansk, där katedralen är särskilt berömd för sin orgel och sina orgelkonserter.


Den 22 september samlades ett 30-tal medlemmar och övriga intresserade till ett föreddrag på karlshamns bibliotek. Det var Polenvännen och medlemmen Rolf Johansson, i vardagslag museiassistent på Blekinge Museum, som trollband publiken med sitt föredrag om “Potop szwedski och Karl X Gustafs fälttåg i Polen 1655-1660”. Iförd en vacker polsk adelsdräkt berättade Rolf Johansson inlevelsefullt och initierat om den svenske kungens olika fälttåg runt om i Polen, om dennes högtflygande planer om herravälder runt Östersjön och hur han slutligen fick se sig besegrad och i stort sätt utan några landvinningar.

Rolf Johansson ledde oss lätt och elegant genom kungens irrfärder och imponerade stort på lyssnarskaran genom sitt föredrag på drygt en och en halv timme. Talesättet om den svenska syndafloden eller störtfloden fick vi också förklarande och ingående beskrivningar av; de grymma soldaternas härjningar och plundringar i vårt grannland gör det kanske förståeligt att detta fortfarande är ett levande talesätt.

============
Bild 1 (ovan): Rolf Johansson under föredraget iförd den polska adelsdräkten*
* den polska adelsdräkten kallas kontusz. Dess överdel kan beskrivas som en sorts kappa med uppslitsade ärmar, vanligen av sammet, som täcker det undre lagret, dvs. szupan. Den pälsbrämade mössan lär ha förekommit även bland andra nationers högre skikt i det forna Östeuropa. En grov gissning skulle vara, att szupan ännu på 1600-talet var dominerande, men under det följande seklet kom att utvecklas till dess efterföljare, kontusz.

Bild 2 (nedan):ordförande Karin Maltestam tillsammans med Rolf Johansson efter föredraget

 

Polens nationaldag 11 november

. Det var den dagen landet på nytt blev fritt – efter 123 år. 1795 styckade de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike upp Polen och tog var sin del. Men Polen återfick sitt oberoende den 11 november 1918 sedan de tre ockupationsmakterna förlorat första världskriget. Maciej Onoszko, ordförande i Svensk-Polska föreningen och Rolf K Nilsson journalist och före detta Riksdagsledamot för moderaterna 2006-2010 besökte studion.

(more…)

Tack från Polens ambassadör

Polens ambassadör i Sverige tackar alla gotlänningar!

Djupt rörda av den medkänsla, sympati och solidaritet som har framförts till Polen och polacker av gotländska myndigheter, organisationer, den gotländska allmänheten, polacker bosatta på Gotland i samband med flygkatastrofen utanför Smolensk den 10 april 2010, i vilken Polens president Lech Kaczynski, hans hustru Maria Kaczynska samt alla i det följe som var på väg för att högtidlighålla den 70:e årsdagen av massakern i Katyn omkom, vill vi framföra vårt hjärtligaste tack för det stöd som visats Polen och polacker i denna smärtsamma tid av sorg.
Michal Czyz, Polens ambassadör i Sverige

(more…)