Potop szwedzki

“Potop szwedzki” eller “Den svenska störtfloden” – Karl X Gustafs polska fälttåg
E
n föreläsning om ett svenskt fiasko och en polsk katastrof, det polsk-svenska kriget 1655-1660.

I år är det 350 år sedan freden i Oliwa befäste slutet av de svenska härjningarna i Polen.  Genom föreläsningen får vi en bra bild av det polska-svenska kriget, de svenska plundringarna och hur det gick till när svenskarna åtminstone tillfälligt gjorde en paus i krigstågen i syd och österled. Oliwa är för övrigt idag en välkänd stadsdel i Gdansk, där katedralen är särskilt berömd för sin orgel och sina orgelkonserter.


Den 22 september samlades ett 30-tal medlemmar och övriga intresserade till ett föreddrag på karlshamns bibliotek. Det var Polenvännen och medlemmen Rolf Johansson, i vardagslag museiassistent på Blekinge Museum, som trollband publiken med sitt föredrag om “Potop szwedski och Karl X Gustafs fälttåg i Polen 1655-1660”. Iförd en vacker polsk adelsdräkt berättade Rolf Johansson inlevelsefullt och initierat om den svenske kungens olika fälttåg runt om i Polen, om dennes högtflygande planer om herravälder runt Östersjön och hur han slutligen fick se sig besegrad och i stort sätt utan några landvinningar.

Rolf Johansson ledde oss lätt och elegant genom kungens irrfärder och imponerade stort på lyssnarskaran genom sitt föredrag på drygt en och en halv timme. Talesättet om den svenska syndafloden eller störtfloden fick vi också förklarande och ingående beskrivningar av; de grymma soldaternas härjningar och plundringar i vårt grannland gör det kanske förståeligt att detta fortfarande är ett levande talesätt.

============
Bild 1 (ovan): Rolf Johansson under föredraget iförd den polska adelsdräkten*
* den polska adelsdräkten kallas kontusz. Dess överdel kan beskrivas som en sorts kappa med uppslitsade ärmar, vanligen av sammet, som täcker det undre lagret, dvs. szupan. Den pälsbrämade mössan lär ha förekommit även bland andra nationers högre skikt i det forna Östeuropa. En grov gissning skulle vara, att szupan ännu på 1600-talet var dominerande, men under det följande seklet kom att utvecklas till dess efterföljare, kontusz.

Bild 2 (nedan):ordförande Karin Maltestam tillsammans med Rolf Johansson efter föredraget

 

Polens nationaldag 11 november

. Det var den dagen landet på nytt blev fritt – efter 123 år. 1795 styckade de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike upp Polen och tog var sin del. Men Polen återfick sitt oberoende den 11 november 1918 sedan de tre ockupationsmakterna förlorat första världskriget. Maciej Onoszko, ordförande i Svensk-Polska föreningen och Rolf K Nilsson journalist och före detta Riksdagsledamot för moderaterna 2006-2010 besökte studion.

(more…)

Tack från Polens ambassadör

Polens ambassadör i Sverige tackar alla gotlänningar!

Djupt rörda av den medkänsla, sympati och solidaritet som har framförts till Polen och polacker av gotländska myndigheter, organisationer, den gotländska allmänheten, polacker bosatta på Gotland i samband med flygkatastrofen utanför Smolensk den 10 april 2010, i vilken Polens president Lech Kaczynski, hans hustru Maria Kaczynska samt alla i det följe som var på väg för att högtidlighålla den 70:e årsdagen av massakern i Katyn omkom, vill vi framföra vårt hjärtligaste tack för det stöd som visats Polen och polacker i denna smärtsamma tid av sorg.
Michal Czyz, Polens ambassadör i Sverige

(more…)