Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2018

Kallelse till
Svensk-Polska Samfundetsårsmöte 2018
lördagen den 14 april kl 12:00 på ABF-huset i Stockholm.
Årets möte kommer att gästas av ambassadör Wieslaw Tarka.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas på plats. Efter mötet sker ett musikaliskt framträdande och vi får tillfälle till en enklare förtäring (till självkostnadspris) i trevlig samvaro.

Observera!
Kallellse till årsmötet sker endast via Bulletinen och vår hemsida (webbplats) på internet.
Inga personliga kallelser kommer således att skickas ut.

Svensk-Polska Samfundet

Svensk-Polska Samfundet är en opolitisk sammanslutning av svensk-polska föreningar som tagit sig an uppgiften att stärka vänskapsbanden mellan de svenska och polska folken. Samfundets målsättning är att sprida upplysning om Polen i Sverige samt utgöra ett forum för att utveckla och främja relationerna mellan länderna, särskilt inom kultur. samhällsliv och ekonomi.

Sverige och Polen har under århundraden haft handels- och kulturutbyte. För att understryka de goda relationerna konstituerades Svensk-Polska Föreningen den 19 februari 1926. Syftet var “att genom föreläsningar och föredrag, genom anordnandet av konserter och andra konstnärliga framställningar, genom främjandet av studieresor och på annat sätt utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv och ekonomiska förhållanden”. Bland stiftarna återfinns bl a professorerna Nils Wohlin (statsråd) och Gustaf Kobb. Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, “tidningskungen” Torsten Kreuger, advokaten Eric Stjernstedt, författarinnan Marika Stjernstedt, m fl.

Svensk-Polska Samfundet har för närvarande 650 medlemmar i sju föreningar.

Kontakta oss

Svensk-polska samfundet
E-post: samfundet@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 5 7417-8

Blekingeföreningen
E-post blekinge@svensk-polska.se
Karin Maltestam, Lingonstigen 5, 294 38  SÖLVESBORG
Tel. 0456-14739, 0709-387273
Plusgiro: 921245-7

Gotlandsföreningen
E-post: gotland@svensk-polska.se
Maciej Onoszko, Stora Väller 410, 622 54 ROMAKLOSTER
Tel. 0498-50048, 0763-372041

Göteborg/Västra Götalandsföreningen
E-post: goteborg@svensk-polska.se
Hans Göran Tommila, Varholmsgatan 2, 426 74 GÖTEBORG
Tel. 0708-8569295

Skåneföreningen
E-post janina_ahlgren@hotmail.com
Janina Ahlgren, Spårsnögatan 49, 226 52 Lund
Tel: 070-3836942
Plusgiro: 630919-9

Stockholmsföreningen
E-post: stockholm@svensk-polska.se
Kaj Wahlberg, Box 3621, 103 59  STOCKHOLM
Tel. 08 – 540 212 71      Mobil: 070 -335 50 79
Plusgiro: 4405007-8

Uppsalaföreningen
E-post: uppsala@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 444583-9

Västmanlandsföreningen
E-post: vastmanland@svensk-polska.se
Urban Liwing, Skrittgatan 19, 731 52 KÖPING
Tel 0221-13074, 070-6064594
Bankgiro: 684-1175

Observera! Ange alltid för- och efternamn samt adress vid giroinbetalningar.

Svensk-Polsk Bulletin 
Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Samfundets webplats
Redaktion & underhåll: arthur.sehn@herodotos.se
Arthur Sehn,
art.sehn webbdesign, www.sehn.se
Tel. 073-984 33 25.

Samfundets styrelse

Svensk-Polska Samfundet
Styrelse

Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
Karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: 
Bo Schubert
schubert@bredband.net
Ansvarig för broschyren


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abfstockholm.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
Gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Janina Ahlgren
janina_ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen


Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Valberedning:
Jan Maltestam
maltestam@telia.com
(sammankallande), tillika ledamot Blekingeföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Janina Pieniowska
janinamfd@gmail.com
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Revisorer:
Peter Andlin Sobocki
Peterandlin@telia.com

Claes Kihlberg 
Claes.kihlberg@gmail.com

 

Revisorsuppleanter:
Hans Bjernby
Hans.by@swipnet.se

Marta Obminska
Marta.obminska@riksdagen.se

 

Medlemskap i Svensk-Polska Samfundet

Är du intresserad av Polen?
Kanske har du redan anknytning genom släktskap, arbetslivserfarenhet eller intresse av vetenskap, kultur eller handel? Eller vill du helt enkelt veta mera om Polen och polska förhållanden? Varför inte bli medlem i Svensk-Polska Samfundet? Du får tillgång till det skiftande utbud som föreningarna står för t ex kulturella arrangemang, utställningar, filmer och föredrag. Resor till Polen arrangeras liksom intressanta och festliga sammankomster av skilda slag.

Vad man får ut av sitt medlemskap kan naturligtvis variera med de olika föreningarnas förutsättningar för sin verksamhet. Även medlemsantalet påverkar föreningens ekonomi, men varje ny medlem innebär än bättre möjligheter att kunna bedriva en intressant och efterfrågad verksamhet. Information och intressant läsning kommer alltid att delges på olika sätt och ger därmed möjlighet att följa det som pågår, både på den egna orten och på andra platser.

Medlem blir du i den förening som har din bostadsort som upptagningsområde. Saknas det en aktiv förening där du bor hänvisar vi dig tills vidare till Stockholmsföreningen. Om du hellre i detta fall vill tillhöra någon annan aktiv förening i landet kan du självklart vända dig till den föreningen. Vilka föreningar som bedriver verksamhet idag och deras kontaktpersoner framgår här nedan. Tveka inte, anmäl dig idag! Du är varmt välkommen!

Adoption
Svensk-Polska Samfundet kan på begäran av medlem utfärda ett särskilt intyg anpassat till de polska myndigheternas krav i samband med adoption. Med medlemskap i Samfundet visar de blivande adoptionsföräldrarna på sitt intresse för barnets ursprung i synnerhet och de svensk-polska relationerna i allmänhet. Ansökan om sådant intyg sänds till din förening på enklaste sätt. En administrativ avgift om 800:- tas ut för detta intyg.