Polens självständighetsdag

Polens självständighetsdag – samtal, dikt och dans
Den 11 november firar Polen sin självständighet.Vi inleder firandet redan fredag 9 november.

Journalisten och tidigare kulturattachén Mika Larsson berättar kärleksfullt om likheter och olikheter mellan Polen och Sverige.

Översättaren Anders Bodegård läser dikter av Wislawa Szymborska på svenska.

Uppträdande av den berömda folkdansgruppen Piastowie.

• Fredag 9 november kl 17.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Arrangörer: Svensk-polska förbundet, Svenska-polska föreningen i Stockholm, Republiken Polens ambassad i Stockholm, ABF Stockholm.

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011, genomfördes lördagen den 21 maj i Stockholm. Bland deltagarna fanns representanter för alla föreningar förutom Göteborgsföreningen p g a oväntat sjukdomsfall. Även den vilande Norrlandsföreningens representant, Sven Hansson, var närvarande. Ordföranden kunde efter en kort presentation av främst de tillresta öppna årets årsmöte och genomföra detsamma enligt sedvanlig agenda.

 

Valberedningens sammankallande, Jan Maltestam presenterade dess förslag som bl a innebar att Gotlands nye ordförande Rolf K Nilsson valdes till ledamot och Västmanlands ordförande Urban Liwing valdes till suppleant. Tor Johanson lämnade styrelsen och avtackades av ordföranden för sin insats i styrelsearbetet och med Minnesboken under mötets avslutning.

 

Diskussionerna under mötet rörde främst Bulletinens framtid d v s hur de ekonomiska förutsättningarna kan tillgodoses. I år är två nummer tryggade tack vare polska ambassadens bidrag. Ett stort tack riktades därför till ambassadens representant, konsul Radimir Wojciechowski, som närvarade under mötet. Ordföranden informerade om styrelsens stående uppdrag att kontinuerligt pröva olika möjligheter att få tillräcklig ekonomi för Bulletinens utgivning.

 

Ordföranden informerade också om att utdelningen av årets kulturpris kommer att ske på polska ambassaden vid mottagningen senare under dagen. I samband härmed informerades och diskuterades också formerna för kulturprisets kandidatur och innehåll idag. Årets, sedan tidigare beslut, är som bekant Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

 

Mötet avslutades även i år med några musikstycken framförda av Carla Sehn. Ett numera högst förväntat och mycket uppskattat inslag i denna sammankomst. Därefter samlades vi i lokalerna för en stunds trivsam samvaro under takåsarna i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

 

Hans Bjernby

 

{vsig}bilder/Samfundet/2011/Arsmotet{/vsig}

Foto (001-002): Jan Maltestam.

Foto (003-012): Tor Johanson.

Tre dekorerade veteraner

 

Vid en högtidlig ceremoni tisdagen den 11 oktober på den polska ambassaden i Stockholm tilldelades Hans Bjernby, Krystyna Larsson och Kaj Wahlberg Riddarkorset av republiken Polens förtjänstorden. Ambassadören Adam Halacinski var den som förrättade ceremonin.

 

I sitt inledande anförande uttryckte ambassadören sin glädje över att så många Polenvänner, familj och vänner till hedersgästerna, hade kommit till ambassaden. Det fanns ju ett arrangemang denna kväll som konkurrerade om uppmärksamheten, EM kvalmatch i fotboll. Ett 60-tal personer hade kommit och fick lyssna till ambassadören där han framhöll värdet av Svensk Polska Samfundets insatser och att detta lett till många goda kontakter. Han poängterade att Samfundet består av extraordinära personer som arbetar ideellt så att goda relationer länderna emellan skapas och att goda attityder upprätthålls mellan människor.

 

I sitt fortsatta anförande framhöll ambassadören den värme och vänlighet som han mött i Sverige under den snart 1-åriga vistelsen. Han berättade också att Riddarkorset är en mycket hög och betydelsefull utmärkelse från Polens president.

 

Hans tilldelas utmärkelsen för lång och fruktbar tjänst som ordförande i Samfundet.

 

Kaj erhåller utmärkelsen för gott samarbete i Stockholmsföreningen.

 

Krystyna erhåller utmärkelsen för hennes stora engagemang och hennes förmåga att bygga broar mellan länder, kommuner och människor.

 

Tor Johanson, Landskrona, berättade om Hans förmåga till hårt arbete samtidigt som han kan delegera så att även omgivningen ger det bästa. Tore fortsatte med att berömma Krystyna för att hon alltid har möjlighet att fixa allting, är hjälpsam och tjänstvillig och att detta alltid utförs med en speciell värme. Och Kaj avslutningsvis är den store taktikern med det speciella lugnet som alltid får uträttat det som han planerat.

 

I sitt tacktal berättade Hans om sitt intresse för Polen och hur det hade vaknat i samband med att han blev utnämnd till försvarsattaché under senare hälften av 1990-talet. Hans flyttade med sin familj till detta land som var så nära men ändå så långt ifrån. Tiden i Polen gav många nya vänner och fina upplevelser. Han berättade också om sin glädje över den feed-back han får för sitt ideella arbete. Avslutningsvis upprepade han sitt varma tack och sa att hans glädje och stolthet var mycket stor över att ha blivit tilldelad Riddarkorset.

 

Krystyna berättade i sitt tacktal om att hon redan tidigt hade hittat till föreningslivet, redan under skoltiden var hon aktiv i olika föreningar. I Samfundet har hon varit verksam i 8 år. Hon tackade ödmjukt och uttryckte sin stolthet.

 

Kaj sa i sitt tacktal om sitt stora intresse för Polen och hans fascination över att det egna folket kunde befria landet. Polen var nu hans andra hemland och han framförde sitt varma tack och uttryckte sin stolthet.

 

Alla Polenvännerna radade sedan upp sig i långa rader för att gratulera de dekorerade. Krystyna nästan försvann i ett hav av blomster.

 

På den obligatoriska frågan om vad utmärkelsen kommer att betyda för framtiden svarades följande:

 

Kaj: Det förpliktigar och sporrar till fortsatta insatser.

 

Krystyna: Nu kommer jag att anstränga mig ännu mera.

 

Hans (med ett stort leende): Med stolthet kommer jag att bära medaljen på fracken vid högtidliga middagar.

 

Kvällen avslutades med ett mycket trivsamt mingel.

 

Peter Eklund

 

{vsig}bilder/Samfundet/2011/Tre_dekorerade_veteraner{/vsig}

 

Bild 001 Ambassadör Adam Halacinski välkomsttalar

002-003 Tor Johanson, som länge arbetat tillsammans med huvudpersonerna, ger sin syn på dem.

006-007  Hans Bjernby framför Samfundets och de dekorerades tack

008 Tackar gör också Krystyna Larsson och

011 Kaj Wahlberg som också frambär Stockholmsföreningens uppskattning.

015 En av Samfundets och Stockholmsföreningens långvariga medlemmar Arne Westling  med Elisabeth Gieysztor Ingvarsson.

016 Tidigare ambassadören i Warszawa Karl-Vilhelm Wöhler hade kommit för att speciellt gratulera sina forna försvarsattachéer Hans Bjernby och Kaj Wahlberg. Här i samspråk med förutvarande ordföranden i Samfundet Georg Mazur och Svensk-Polska Handelskammarens Börje Risinggård

017 Riksförbundet Polska Föreningars ordförande Maria Olsson tillsammans med Georg Mazur och Börje Risinggård

018 Charoltta Wöhler och Gwen Bjernby friskade upp minnen från diplomatlivet i Warszawa

019 Stolta döttrarna Johanna och Karolina tillsammans med fader Hans.

030 Ministerrådet Radomir Wojciechowski och Stockholmsföreningens Urban Georges.

031 Gustaf von Gertten har ägnat lång tid och mycken möda åt att dokumentera de polska lägerfångarnas, som kom till Sverige vid krigssluet 1945, öden. Hans forskning ledde fram till den kritikerrosade dokumentärfilmen Hoppets Hamn som just nu visas runt om i Sverige. Missa inte den!!!

032 Uppsalaföreningens ordförande Peter Eklund och ministerrådet Radomir Wojciechowski.

 

034 Lars Ståhl med maka, Stockholmsföreningens Henryka Ståhl.

 

Foto: Tor Johanson (bild 001, 004-019, 030-032), Urban Georges (bild 002-003), Monica Stööp (bild 020-027), Elżbieta Gieysztor-Ingvarsson (bild 028 – 029, 033-034).