Valberedningens förslag 2015

Valberedningens förslag avseende år 2015

                                 

Position

2015

2016

Ordförande-2 år

Peter Eklund (kvar 1 år)

Ledamot-2 år

Kaj Wahlberg – omval

Kaj Wahlberg

Hans Tommila – omval

Hans Toomila

Kent Larsson – nyval

Kent Larsson

Maciej Onoszko-nyval

Maciej Onoszko

Ledamot-kvar1 år

Karin Maltestam

Bo Schubert

Krystyna Larsson

 

Urban Liwing

 

 

 

Suppleant-1 år

Ewa Hägglund-omval

 

 

 

Revisor-1 år

Peter Andlin Sobocki-nyval

 

 

Suppleant-1 år

Hans Bjernby-nyval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag

 

Valberedning-sammankallande

Jan Maltestam

Blekinge

Bo Bergman

Skåne

Janina Pieniowska

Stockholm

 

 

 

 

 

 

Lokalföreningarnas representanter i styrelsen:

Blekinge:         Karin Maltestam

Gotland:          Maciej Onoszko

Göteborg:        Hans Göran Tommila

Skåne:             Kent Larsson

Stockholm:      Kaj Wahlberg

Uppsala:          Peter Eklund

Västmanland:  Urban Liwing

På gång i Svensk-polska Samfundet

Årsmöte 2015
Samfundets årsmöte kommer att äga rum i ABF huset, Stockholm den 18 april kl 12.00.

Kallelse till årsmötet sker via hemsidan och alla handlingar kommer att läggas fram före årsmötet.

Efter årsmötet kommer ett uppträdande och därefter mingel med mat och dryck.