Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2018

Kallelse till
Svensk-Polska Samfundetsårsmöte 2018
lördagen den 14 april kl 12:00 på ABF-huset i Stockholm.
Årets möte kommer att gästas av ambassadör Wieslaw Tarka.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas på plats. Efter mötet sker ett musikaliskt framträdande och vi får tillfälle till en enklare förtäring (till självkostnadspris) i trevlig samvaro.

Observera!
Kallellse till årsmötet sker endast via Bulletinen och vår hemsida (webbplats) på internet.
Inga personliga kallelser kommer således att skickas ut.

Valberedningens förslag 2018

Valberedningens förslag avseende år 2018

                                 

Position Namn 2018
Ordförande-2 år Peter Eklund Omval
Ledamot-2 år Karin Maltestam, Blekinge Omval
Krystyna Larsson, Stockholm Omval
Bo Schubert, Stockholm Omval
Karl Beijbom, Västmanland Omval
Ledamot-kvar1 år Maciej Onoszko, Gotland
Hans Göran Tommila, Göteborg
Karolina Larsson, Skåne

Kaj Wahlberg, Stockholm

Suppleant-1 år Ewa Hägglund, Sundsvall  Omval
   
Revisor-1 år Peter Andlin-Sobocki  Omval
 
Suppleant-1 år Claes Kihlberg  Omval
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till valberedningen

 

Valberedning-sammankallande Jan Maltestam Blekinge
Bo Bergman Skåne
Monica Björnson-Rzewuski Stockholm

 

 

 

 

 

 

Lokalföreningarnas representanter i styrelsen:

Blekinge:         Karin Maltestam

Gotland:          Maciej Onoszko

Göteborg:        Hans Göran Tommila

Skåne:             Karolina Larsson

Stockholm:      Kaj Wahlberg

Uppsala:          Peter Eklund

Västmanland:  Karl Beijbom