Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet

Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet,
några ord från berörda:

 

 

 

 

 

Peter Eklund
Svensk-Polska Samfundets pågående ordförande

 

Jag vill börja med att tacka för det förtroende som visas mig och de lyckönskningar jag har fått i och med att jag nu ska leda det Svensk Polska Samfundet. Det är en gammal anrik förening med en rik historia bakom sig och jag ser fram emot många spännande aktiviteter. Snart blir vi 90 och då är det inte långt till 100! Sto lat!

 

Föreningsliv generellt i Sverige verkar under en hård konkurrens från många olika aktiviteter men vi har lyckats hålla oss kvar och till och med bli flera lokalföreningar under den gångna 10-årsperioden. Just nu finns det sju lokalföreningar och en gång i tiden har vi varit tio och jag tror inte det är omöjligt att vi ytterligare ska utvecklas och kunna bli några flera. Men det är inte bara antalet medlemmar som gäller utan det är också ålderstrukturen på de som finns idag. Det finns ett behov till föryngring och det kanske görs bäst genom att det startas nya föreningar. Det är också viktigt att ta hand om och vårda de befintliga föreningarna och dess medlemmar. Det finns ett enormt engagemang och aktiviteterna är många och av skiftande karaktär.

 

Min bakgrund är att jag under några års tid har lett den nyvaknade lokalföreningen i Uppsala och vi har utvecklat ett rikt och varierat utbud. Vi har ett fantastiskt stöd från ambassaden i Stockholm och min förhoppning är att detta stöd även ska kunna komma andra lokalföreningar till del. Det som förenar oss alla lokalföreningar är vår förnämliga tidning Bulletinen och jag slukar varje nummer med att läsa varje ord som finns i denna. Min första åtgärd blir att fortsätta det arbete som påbörjats med att försöka hitta stöd för tidningen från ambassaden. Jag återkommer med rapporter om hur detta arbete fortskrider. I övrigt gäller att fortsätta med de goda inarbetade rutiner som finns.

 

Än en gång tack för förtroendet och för lyckönskningarna!

 

 

Hans Bjernby


Hans Bjernby

Avgående ordförande

Bästa vänner i Samfundet!
Det är naturligtvis med visst vemod som jag avslutar min intressanta och berikande tid som ordförande. Jag kommer förvisso att ta med mig en mängd minnen och trevliga upplevelser från den här tiden. Jag är också glad över att Samfundet kunnat växa och anpassas till dagens samhälle trots den hårdnande konkurrens och de försämrade förutsättningar som förenings-livet har idag jämfört med äldre tider. Vi kan ju verkligen jämföra, snart fyllda 90 år som Samfund.

Jag vill särskilt tacka alla de engagerade personer som på lokal nivå verkat och verkar för Samfundets idéer genom sina aktiviteter i olika former. Ni är verkligen väl värda all uppskattning! Jag vill också tacka alla styrelseledamöter, tidigare och nuvarande, för ert fina stöd och goda samarbetsförmåga, som då medverkat till att vi kunnat utvecklas på ett bra sätt under 2000-talets första år.

Avslutningsvis gratulerar jag min efterträdare Peter Eklund till utnämningen och önskar dig all lycka och framgång med arbetet att leda Samfundet vidare.

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014 genomfördes lördagen den 5 april i Stockholm. Ordföranden, Hans Bjernby inledde med en kort presentation av främst tillresta deltagare

Sex av våra sju föreningar representerades vid årsmötet denna gång. Vidare påminde ordföranden om Samfundets aktningsvärda ålder (90 år 2016) liksom att Skåneföreningen fyller 50 år i år och att Blekingeföreningen jubilerar nästa år med sina 40 år.

Därefter öppnade Hans Bjernby årets möte, vilket sedan genomfördes med sedvanlig agenda.

Under redovisningen av verksamhetsberättelsen kommenterade ordföranden styrelsens arbete med de frågor som har Samfundsgemensam karaktär dvs Bulletinen, Hemsidan, Broschyren, gemensamma frågor samt kontakter med olika samarbetspartners. Han riktade ett särskilt tack till våra redaktörer, Gunilla Lindberg (Bulletinen) och Arthur Sehn (Hemsidan), vars eminenta insatser är till stort gagn för Samfundet, dess föreningar med våra medlemmar.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Peter Eklund till ny ordförande efter Hans Bjernby, som avsagt omval efter tretton år som ordförande för Samfundet. I övrigt blev det omval på övriga platser i styrelsen frånsett att Urban Liwing gick in som ordinarie ledamot. Ewa Hägglund omvaldes också som suppleant i styrelsen. Valberedningen tackades för sitt arbete och ställde sig dessutom positiv till omval av dess ledamöter.

Under den avslutande delen avtackades Hans Bjernby av föreningarna och styrelsen genom vice ordförande Karin Maltestam. Vänliga och uppskattande ord riktades till honom för hans engagemang och sätt att leda Samfundet under de tretton åren som ordförande. Inte minst de förändringar i form och sätt att arbeta han lyhört drivit och genomfört för att anpassa Samfundets verksamhet till dagens moderna, digitaliserade och mediafokuserade samhälle.

Karin Maltestam välkomnade också den nye ordföranden Peter Eklund och önskade honom stort lycka till med arbetet på en ny utmanande befattning.

Enligt gällande traditioner med ett kulturellt inslag avslutades årsmötet denna gång med en uppskattad litauisk dansuppvisning. Enligt samma tradition samlades vi därefter för en stunds trivsam samvaro i lokalen förgylld ytterligare med diverse polska kulinariska tilltugg.

 

Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem

Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien har beslutat att ändra inriktning och namn till Svensk-Polska föreningen i Västmanland samt att ansöka om medlemskap i Polsk-Svenska Samfundet.

1999 genomförde Landstinget, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Västmanland på uppdrag av Statsmakterna arrangemanget ”Polen i Fokus” i Nedre Schlesien tillsammans med Uppsala län. Bakgrunden till val av region var ett fungerande samarbete inom sjukvården och att det fanns ett antar betydande företag med Västmanländsk anknytning etablerade i Nedre Schlesien. Vid genomförandet deltog ca. 200 personer – bl.a. idrottsungdomar, kulturpersoner, institutioner och politiker med Göran Persson i spetsen. Arrangemanget var lyckat och medförde många kontakter.

De ovannämnda organisationerna och Marshalkämbetet i Nedre Schlesien undertecknade 2001 ett vänskaps- och samarbetsavtal.

Redan 2000 bildade några personer Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien. Jörgen Lundqvist, då verksam vid Kommunförbundet, blev föreningens förste ordförande och undertecknad vice ordförande.

Under åren har ett antal utbyten skett med stöd av vänföreningen. Mest har det varit ungdomar från idrottsföreningar och skolor som besökt regionen eller tagit emot besök. Vi har även stött arrangemang av skilda slag för att ge ökad kunskap om regionen och övriga delar av Polen. Vänföreningen har medlemmar med sina rötter både i Sverige och i Polens olika regioner. Skolor och idrottsföreningar är viktiga medlemmar. Västmanlands Idrottsförbunds har under alla år haft en representant i styrelsen. Elzbieta Towarnicka har under alla åren varit ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Intresset från Västmanlands regionala organisationer för Nedre Schlesien har dock svalnat och avtalets överenskommelser uppfylls inte.

Vid årsmöten 15/4 och 29/5 2010 beslöt vi att ansöka om medlemskap i Svensk-Polska Sällskapet.

Vår styrelse är: Ordf. Urban Liwing, sekr. Örjan Ek, kassör Barbara K. Hallström, ledamöter Teresa Binbach, Jurek Krzyzowski , Andre Bryland och Agniesza Tarka.

Vår målsättning är att utveckla kontakter och samarbetet mellan våra länder och att hjälpa till med att sprida kunskap om Polen. Vi kommer att jobba för att få fler individuella medlemmar men även fler skolor och organisationer.

Urban Liwing

Ordförande

urban.liwing@telia.com

Direktfyg Visby-Kraków

Gotlandsflyg flyger direkt från Visby till Kraków

Under oktober 2011 kan du flyga direkt till Polen, 15/10, 19/10 och 22/10.

Krakow är en underbar stad ditt många gotlänningar drömmer att åka. Om ditt barn var där så fråga det och slå till… Boka din resa här. Du kommer vara mer än nöjd.

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012

Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012 arrangeras av Svensk-Polska föreningen på Gotland.
På programmet står bl.a. följande:
• Möte med den svensktalande guiden från Korsriddarborgen i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns borg.
• Polsk orgelmusik, orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist
• Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldag och dess ursprung
• Konsert med Högbyskolans elever och våra polska gäster
• Årsmöte – Svensk-Polska föreningen på Gotland
• Föreläsning av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”.

Polsk besök på Gotland
Högbyskolans elever får ett besök av elever från en högstadieskola i Gdansk (Gimnazjum nr 1), Polen som sedan 6 år tillbaka samarbetar med Högbyskolan i Hemse. De kommer på måndag 30 april och åker hem 4 maj och kommer att bo hos gotländska familjer. Vi har haft det nöjet att redan två gånger vara gäster i Gdansk: 2006 elever och 2009 lärare. Detta har gett eleverna på båda sidor möjligheten att prata främmande språk och fått dem att fortsätta läsa språk med stor ivrighet men framför allt att lära känna varandra och få veta en del om varandras länder och kulturer, vilket är ju så viktigt i dagens samhälle.
På programmet finns bl.a. gemensamma lektioner, olika utflykter, konserter mm.
På onsdag, 2 maj kl. 8.30 i Hemsegården, Hemse blir det en konsert med Högbyskolans elever och våra gäster.
På torsdag, 3 maj kommer våra gäster från Gdansk delta i Polens nationaldag i Domkyrkan i Visby. Programmet är följande:

POLENKVÄLL I VISBY DOMKYRKA
Torsdag 3 maj
17.00–17.45 Polska tonåringars berättelse om frihet och om Polens nationaldags ursprung. (på engelska). Medverkande är ungdomar och lärare från Gimnazjum nr 1 i Gdansk, Polen.
18.00-18.30 Minnesgudstjänst i Katolska kyrkan i Visby
18.45 – 19.30 Polsk orgelmusik, Orgelkonsert med Skansens organist Simon Törnqvist.
19.30–20.30 Möt svensktalande guiden från Korsriddarslottet i Malbork, Dorota Weremko, som berättar om Tyska orderns slott. (Info om Malborkslott: http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=335 )
Program i pdf-format

På fredag, 4 maj, 18.30 – 21.00
POLENKVÄLL PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET
I samband med att Svensk-Polska föreningen på Gotland håller sitt årsmöte föreläser bl.a. Tor Johanson.
Dagens föreläsning kommer att fokusera på Solidarnosc och krigstillståndstiden. Den innehåller personliga återblickar och nutidsblickar och vill än en gång framhålla att “Det var i Polen den började- Europas frigörelse”. En sanning som aldrig får glömmas!
Vi kommer också uppmärksamma EM i fotboll i Polen juni 2012.

Årsmötet är klockan 18.30 på fredagen och kl. 19.00 spelas det upp Polens och Sveriges Nationalsånger och därefter börjar föreläsningen av Tor Johanson, ”Sverige-Polen inte bara om EM-fotboll”. Ca. 20.00 börjar mingel till polsk musik, öl och tilltugg.
Program i pdf-format

Svensk-Polska föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett varierande programutbud. Konserter, föreläsningar, minnesstunder, nationaldagsfirande och ambassadörsbesök är bara en del som erbjudits medlemmar och intresserade. Den Svensk-Polska föreningen på Gotland bildades 2006.

Mer info finns på http://svenskpolska.wordpress.com/

För ytterligare information: Rolf K Nilsson 070-333 79 00 eller Maciej Onoszko 073-511 48 17

Kondoleansbrev till den polske ambassadören

 

 

 

2010-04-10

 

His Excellency, mr Ambassador Michal Czyz

Embassy of the Republic of Poland

Karlavägen 35

114 35 STOCKHOLM

 

On behalf of our Association I will forward our deepest condolences concerning the tragic event which occurred this Saturday.

We received the message of the catastrophic accident just before opening our annual meeting in the Swedish-Polish Association. It was a shock for us present but even more of course for the entire Polish people. We are very distressed about this big loss to your nation and can only offer our true sympathies.

Our thoughts go to your nation, the victims of the tragic accident and their relatives.

 

Yours sincerely

Hans Bjernby

Chairman of the Board