Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet

Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet,
några ord från berörda:

Peter Eklund

Peter Eklund
Svensk-Polska Samfundets pågående ordförande

Jag vill börja med att tacka för det förtroende som visas mig och de lyckönskningar jag har fått i och med att jag nu ska leda det Svensk Polska Samfundet. Det är en gammal anrik förening med en rik historia bakom sig och jag ser fram emot många spännande aktiviteter. Snart blir vi 90 och då är det inte långt till 100! Sto lat!

Föreningsliv generellt i Sverige verkar under en hård konkurrens från många olika aktiviteter men vi har lyckats hålla oss kvar och till och med bli flera lokalföreningar under den gångna 10-årsperioden. Just nu finns det sju lokalföreningar och en gång i tiden har vi varit tio och jag tror inte det är omöjligt att vi ytterligare ska utvecklas och kunna bli några flera. Men det är inte bara antalet medlemmar som gäller utan det är också ålderstrukturen på de som finns idag. Det finns ett behov till föryngring och det kanske görs bäst genom att det startas nya föreningar. Det är också viktigt att ta hand om och vårda de befintliga föreningarna och dess medlemmar. Det finns ett enormt engagemang och aktiviteterna är många och av skiftande karaktär.

Min bakgrund är att jag under några års tid har lett den nyvaknade lokalföreningen i Uppsala och vi har utvecklat ett rikt och varierat utbud. Vi har ett fantastiskt stöd från ambassaden i Stockholm och min förhoppning är att detta stöd även ska kunna komma andra lokalföreningar till del. Det som förenar oss alla lokalföreningar är vår förnämliga tidning Bulletinen och jag slukar varje nummer med att läsa varje ord som finns i denna. Min första åtgärd blir att fortsätta det arbete som påbörjats med att försöka hitta stöd för tidningen från ambassaden. Jag återkommer med rapporter om hur detta arbete fortskrider. I övrigt gäller att fortsätta med de goda inarbetade rutiner som finns.

Än en gång tack för förtroendet och för lyckönskningarna!

 

Hans Bjernby


Hans Bjernby

Avgående ordförande

Bästa vänner i Samfundet!
Det är naturligtvis med visst vemod som jag avslutar min intressanta och berikande tid som ordförande. Jag kommer förvisso att ta med mig en mängd minnen och trevliga upplevelser från den här tiden. Jag är också glad över att Samfundet kunnat växa och anpassas till dagens samhälle trots den hårdnande konkurrens och de försämrade förutsättningar som förenings-livet har idag jämfört med äldre tider. Vi kan ju verkligen jämföra, snart fyllda 90 år som Samfund.

Jag vill särskilt tacka alla de engagerade personer som på lokal nivå verkat och verkar för Samfundets idéer genom sina aktiviteter i olika former. Ni är verkligen väl värda all uppskattning! Jag vill också tacka alla styrelseledamöter, tidigare och nuvarande, för ert fina stöd och goda samarbetsförmåga, som då medverkat till att vi kunnat utvecklas på ett bra sätt under 2000-talets första år.

Avslutningsvis gratulerar jag min efterträdare Peter Eklund till utnämningen och önskar dig all lycka och framgång med arbetet att leda Samfundet vidare.

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014 genomfördes lördagen den 5 april i Stockholm. Ordföranden, Hans Bjernby inledde med en kort presentation av främst tillresta deltagare

Sex av våra sju föreningar representerades vid årsmötet denna gång. Vidare påminde ordföranden om Samfundets aktningsvärda ålder (90 år 2016) liksom att Skåneföreningen fyller 50 år i år och att Blekingeföreningen jubilerar nästa år med sina 40 år.

Därefter öppnade Hans Bjernby årets möte, vilket sedan genomfördes med sedvanlig agenda.

Under redovisningen av verksamhetsberättelsen kommenterade ordföranden styrelsens arbete med de frågor som har Samfundsgemensam karaktär dvs Bulletinen, Hemsidan, Broschyren, gemensamma frågor samt kontakter med olika samarbetspartners. Han riktade ett särskilt tack till våra redaktörer, Gunilla Lindberg (Bulletinen) och Arthur Sehn (Hemsidan), vars eminenta insatser är till stort gagn för Samfundet, dess föreningar med våra medlemmar.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Peter Eklund till ny ordförande efter Hans Bjernby, som avsagt omval efter tretton år som ordförande för Samfundet. I övrigt blev det omval på övriga platser i styrelsen frånsett att Urban Liwing gick in som ordinarie ledamot. Ewa Hägglund omvaldes också som suppleant i styrelsen. Valberedningen tackades för sitt arbete och ställde sig dessutom positiv till omval av dess ledamöter.

Under den avslutande delen avtackades Hans Bjernby av föreningarna och styrelsen genom vice ordförande Karin Maltestam. Vänliga och uppskattande ord riktades till honom för hans engagemang och sätt att leda Samfundet under de tretton åren som ordförande. Inte minst de förändringar i form och sätt att arbeta han lyhört drivit och genomfört för att anpassa Samfundets verksamhet till dagens moderna, digitaliserade och mediafokuserade samhälle.

Karin Maltestam välkomnade också den nye ordföranden Peter Eklund och önskade honom stort lycka till med arbetet på en ny utmanande befattning.

Enligt gällande traditioner med ett kulturellt inslag avslutades årsmötet denna gång med en uppskattad litauisk dansuppvisning. Enligt samma tradition samlades vi därefter för en stunds trivsam samvaro i lokalen förgylld ytterligare med diverse polska kulinariska tilltugg.

 

Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem

Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien har beslutat att ändra inriktning och namn till Svensk-Polska föreningen i Västmanland samt att ansöka om medlemskap i Polsk-Svenska Samfundet.

1999 genomförde Landstinget, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Västmanland på uppdrag av Statsmakterna arrangemanget ”Polen i Fokus” i Nedre Schlesien tillsammans med Uppsala län. Bakgrunden till val av region var ett fungerande samarbete inom sjukvården och att det fanns ett antar betydande företag med Västmanländsk anknytning etablerade i Nedre Schlesien. Vid genomförandet deltog ca. 200 personer – bl.a. idrottsungdomar, kulturpersoner, institutioner och politiker med Göran Persson i spetsen. Arrangemanget var lyckat och medförde många kontakter.

De ovannämnda organisationerna och Marshalkämbetet i Nedre Schlesien undertecknade 2001 ett vänskaps- och samarbetsavtal.

Redan 2000 bildade några personer Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien. Jörgen Lundqvist, då verksam vid Kommunförbundet, blev föreningens förste ordförande och undertecknad vice ordförande.

Under åren har ett antal utbyten skett med stöd av vänföreningen. Mest har det varit ungdomar från idrottsföreningar och skolor som besökt regionen eller tagit emot besök. Vi har även stött arrangemang av skilda slag för att ge ökad kunskap om regionen och övriga delar av Polen. Vänföreningen har medlemmar med sina rötter både i Sverige och i Polens olika regioner. Skolor och idrottsföreningar är viktiga medlemmar. Västmanlands Idrottsförbunds har under alla år haft en representant i styrelsen. Elzbieta Towarnicka har under alla åren varit ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Intresset från Västmanlands regionala organisationer för Nedre Schlesien har dock svalnat och avtalets överenskommelser uppfylls inte.

Vid årsmöten 15/4 och 29/5 2010 beslöt vi att ansöka om medlemskap i Svensk-Polska Sällskapet.

Vår styrelse är: Ordf. Urban Liwing, sekr. Örjan Ek, kassör Barbara K. Hallström, ledamöter Teresa Binbach, Jurek Krzyzowski , Andre Bryland och Agniesza Tarka.

Vår målsättning är att utveckla kontakter och samarbetet mellan våra länder och att hjälpa till med att sprida kunskap om Polen. Vi kommer att jobba för att få fler individuella medlemmar men även fler skolor och organisationer.

Urban Liwing

Ordförande

urban.liwing@telia.com

Rolf K. Nilsson tar över ordförandeklubban

Helagotland.se måndag 21 mars 2011:
Svensk-Polska föreningen vill fördjupa samarbetet mellan ön och grannlandet

Han har många idéer för att utveckla kontakterna mellan Gotland och Polen. I går tog Rolf K. Nilsson över ordförandeklubban i Svensk-Polska föreningen på ön.
Läs hela artikeln på www.helagotland.se/

Svensk-Polska Samfundets kulturpris 2008

Samfundets kulturpris utdelat till Gunilla Lindberg på Polens generalkonsulat i Malmö

Vid en stor högtidlighet med anledning av Polens konstitutionsdag den 3 maj, utdelades Svensk-Polska Samfundets kulturpris för 2008 till redaktören för Svensk-Polsk Bulletin Gunilla Lindberg. Priset, en unik bronsstatyett, delades ut av Samfundets vice ordförande Karin Maltestam.

– Bulletinen är i högsta grad ett lagarbete som många bidrar till. Det sade Gunilla Lindberg, redaktör för Svensk-Polsk Bulletin, när hon i kretsen av Skåneföreningens styrelse tog emot Svensk-Polska Samfundets Kulturpris 2008 för just arbetet med Bulletinen.

– Inte minst Karin och Jan Maltestam, som dels rapporterar från Blekingeföreningen och dels bidrar med artiklar och bilder av mer allmänt slag. De har dessutom fixat annonser och hela distributionen, sade Gunilla Lindberg.

Andra som ofta medverkat i Bulletinen på ideell basis är Sigge Fedyk, som skriver från Wroclaw, och Gunnel Arbin som med stor kunskap skrivit artiklar i skilda ämnen. Även Tor Johanson har bidragit med artiklar och distributionshjälp. Ständig samarbetspartner har Bo Bergman varit, särskilt som professionell korrekturläsare.

Evenemanget inleddes med polska och svenska nationalsångerna varefter generalkonsul Jaroslaw Lasinski talade kort om den radikalt demokratiska konstitution som utarbetades i Polen till den 3 maj 1791 – och som är anledningen till att den polska nationaldagen firas just den 3 maj.

Kulturpriset överlämnades av Karin Maltestam, vice ordförande i Samfundet och ordförande i Blekingeföreningen. Hon gjorde en fyllig och intressant presentation av Samfundet och överräckte sedan den statyett, som professor Jerzy Nowakowski i Kraków skapat för Samfundet, samt ett diplom.

Som avslutning spelades ett par stycken av Chopin och därefter serverades en magnifik buffé. Skåneföreningens ordförande Kent Larsson hade varit förutseende nog att ta med sig ett 25-tal Bulletiner, och de gick snabbt åt.

 

Samfundets vice ordförande Karin Maltestam, Kulturpristagaren Gunilla Lindberg och generalkonsul Jaroslaw Lasinski vid utdelningen av Svensk-Polska Samfundets kulturpris på generalkonsulatet i Malmö.

Foto: Jan Maltestam.


 

85-års jubilumsmottagning 2011

Jubileumsmottagningen 2011

Svensk-Polska Samfundets jubileumsmottagning lördagen den 21 maj skedde på polska ambassaden i Stockholm med närmare 90-talet deltagare. Polens ambassadör, Adam Halacinski, öppnade mottagningen med ett vänligt och värmande tal om svensk-polska relationer i allmänhet och om relationerna till Samfundet och dess föreningar i synnerhet. Det framgick med all tydlighet att man uppskattar vår verksamhet och gärna stöder dess utveckling. Ambassadören avslutade, med glimten i ögat, med att hälsa oss välkomna tillbaka även då vi fyllde de 100.

Efter ambassadörens välkomnande tal höll ordföranden Hans Bjernby sitt tal till Svensk-Polska Samfundets ära. 85-års verksamhet är fantastiskt och allt beröm förtjänar föreningarna med sina medlemmar under dessa gångna år. Ordföranden avslutade med att trycka på den framtidstro han känner för Samfundet och önskade alla medlemmar ett stort lycka till med framtida verksamhet. (Hela talet framgår på annan plats).

Hans Bjernby

 

[ngg src=”galleries” ids=”16″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

 

Historiens vingslag:

LM Ericssons koncernchef Hemming Johansson var en av grundarna av Samfundet. Han var mångårig styrelseledamot och gynnare. (Minneboken s. 16 bild). LMEricsson Polens tekniske direktör var  Helmer Eriksson. Hans dotter Gun vistades sina allra första år i Warszawa innan familjen före krigsutbrottet flyttade hem till Stockholm. På bild 3791 syns Gun Åkerman och Hemming Johanssons barnbarn Hemming och Urban.  Alla lika glada över den återförening som skett tack vare arbetet med minnesboken. I denna finns bl.a. Guns mor på s.17 och hennes mor och far på sidan 18 på den härliga bilden från Polsk-Svenska Föreningens i Warszawa årsmöte 1934.

Bild 6783: bröderna Johanssons med sin vän och ”upptäckare av sambandet” Krystyna Larsson. På 6794-96 berättar och visar Gun på bilderna från Warszawa i minnesboken. På 6784 berättar Gustaf von Gertten om sitt arbete med återförening av polcacker som kom till Sverige med de vita bussarna. Förhoppningsvis till hösten kommer SVT att visa en av honom skapad dokumentär härom.

6769     Samling inför mottagingen

6771 Gustaf Petréns brorsdotter Karin Petrén och Gunnar Neumüllers änka Gunilla med barnbarn (bild).

6772     Legendaren Sven Jern som frösåg Solidaritet med bl.a. tryckerimaskiner. Hans framlidne bror Lennart fängslades vilket fotografen synnerligen väl erinrar sig.

6774     Kulturpristagaren Karin Maltestam med nyvalde Rolf K Nilsson från den så aktiva Gotlandsföreningen

6775 Samfundets ordförande emeritus, Georg Mazur samt även Ann-Cathrine Haglund med make och Peter.

6785   Henia Ståhl (Stockholmsföreningens styrelse) med make.

6790   Blekinges starka namn Karin och Jan Maltestam

6797   Krystyna Larsson och Jan Maltestam

6800   Fru Jern, Carla Sehn, Sven Jern.

6801 Bröderna Johansson – På den här balkongen har helt klart deras farfar stått många gånger.

6798 Ett varmt och innerligt tack till värden ambassadören E. Adam Halacinski och ministerrådet Radomir Wojciechowski. Förutom en fantastisk mottagning med verkligt delikat buffé hade Ni även ombesörjt ett strålande väder.

Foto och bildtexter: Tor Johanson.