Stor fest när Samfundet fyllde 90 år

012

Samfundets ordförande Peter Eklund.

Svensk-Polska Samfundet grundades 1926 av människor som stod Polen nära och ville upprätthålla goda relationer med landet. Särskilt under andra världskriget och under de svåra åren på 1970- och 1980-talen kom Samfundet och föreningarna att göra stora insamlingar för att hjälpa inte minst de polska barnen.

Svensk-Polska Samfundet firade den 16 april 2016 sin 90:e födelsedag med pomp och ståt i Uppsala. Tidigare på dagen avhölls årsmötet, som sedan avlöstes av jubileumsinslagen. Minglet fick avbrytas för att vi skulle hinna till nästa arrangemang, en orgelkonsert i Domkyrkan, och därefter hann vi med ett kort besök i Jagellonska koret där bl.a. målningen över Kraków finns och där man i de målade fönstren kan se de ord som ingraverades i drottningens vigselring: Nemo nisi mors (Ingen utom döden).

Utanför kyrkan väntade Hans Odöö i Linnés gestalt. Han guidade oss med stor inlevelse genom de centrala kvarteren i Uppsala och deltagarna fick många anledningar att dra på munnen. Tyvärr var vädret inte det bästa, så en del avstod från stadsvandringen och uppsökte istället närbelägna kaféer.
Turen avslutades utanför Kung Jans port på Uppsala slott där entrén till Vasasalen finns. Där fortsatte festligheterna med högtidstal, buffé, underhållning och utdelning av hedersutmärkelser.

I sitt välkomsttal gladdes ordföranden Peter Eklund åt det stora antalet gäster. Det visar på det fantastiska intresset för vår verksamhet, sade han. Den polska kulturen och historien är vår och vi visar den stort intresse! Han påminde om grundarna och hyllade alla de eldsjälar som under åren har burit och fortfarande bär föreningen djupt inne i sina hjärtan. Samtidigt gäller det att vara närvarande i nuet och inte förlora sig i nostalgin. Inte minst viktig är ansvaret för nyrekryteringen.

Intresset för Polen var som störst 1976 och då ombildades föreningen till ett Samfund och tio lokalföreningar ingick, sade Peter Eklund. Men redan på 1980-talet upphörde ett par föreningar – konkurrensen om personer som arbetar på ideell grund i föreningslivet märktes tydligt även hos oss. Nu har föreningarna i Västra Götaland/Göteborg och Uppsala åter kommit igång efter en tids uppehåll. På Gotland har man firat tioårsjubileum. Just nu finns vi på sju platser, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västmanland, Gotland, Blekinge och Skåne.

påminde också om systerföreningen i Polen, som grundades samtidigt, och som vid jubileet representerades av ordföranden Tomasz Kwiecinski med hustru Wiola.Vi har en mycket viktig uppgift, som vilar på en opolitisk grund, inrymmer gemensamma värden och har klara mål för verksamheten. Vi har en bra grund att stå på inför framtiden, sade Peter Eklund och önskade alla stort lycka till i det fortsatta arbetet.

Därefter tog ambassadör Wieslaw Tarka till orda. Han framhöll det stora värdet av att Svensk-Polska Samfundet finns och det angelägna arbete som läggs ned av lokalföreningarna. Han tackade för detta och önskade oss all lycka och välgång och att vi ska nå 100 års-strecket.

Minister Jan Amberg från utrikesdepartementet talade om Sveriges och Polens gemensamma historia, och om det samarbete som pågått alltsedan 1989. För fem år sedan undertecknades ett bilateralt avtal om strategiskt partnerskap som hela tiden utvecklas. Svensk-Polska Samfundets har genom sina 90 år betytt oerhört mycket för relationerna mellan de två länderna. I centrum finns det mänskliga mötet mellan svenskar och polacker, mellan människor som vill försöka förstå sina grannar, sade han, och påminde om att vi måste komma ihåg att Polens och andra centraleuropeiska länders erfarenheter är en viktig del av Europas historia som inte får glömmas bort.

Lennart Ilkes framförande av Nils Ferlin, översatta till polska, blev mycket uppskattat. Han sjöng tillsammans med Swami Saraswati och ackompanjerades av Anders och Birgitta Öman i ett uruppförande på polska. Ewa Grusczynska berättade om hur hon och Lennart arbetar med översättningarna. Lennart mötte mycket stor respons och många sjöng med i de välkända raderna på svenska. Han avslöjade också att han hade tagit sånglektioner inför framträdandet. Han sjöng också en visa som han själv tonsatt för många år sedan. Ett par gäster blev så inspirerade att de dansade vals till de vackra tonerna.

Därefter delade ambassadör Tarka ut hedersutmärkelsen Bene Merito till Peter Eklund, Lennart Ilke, Gunilla Lindberg och Karin Maltestam.
Gunilla Lindberg från Skåne var inte närvarande, och utmärkelsen har delats ut av Skåneföreningen.

Samfundets hedersmedalj delades ut till följande personer:
Ann-Cathrine Haglund, Uppsala, Bo Porsbring från Blekinge, Elisabet och Jan Rutkowski, Uppsala, Krystyna Larsson, Stockholm, Kaj Wahlberg, Stockholm och Halina Goldfarb, Polska institutet. Bo Porsbring och Gunilla Lindberg var inte närvarande, och deras medaljer har delats ut av föreningarna. Inte heller Halina Gottfarb kunde närvara men medaljen har vid ett senare tillfälle överlämnats till henne. Kulturstatyetten tilldelades Lennart Ilke.

Festen avslutades och gästerna lämnade lokalerna – totalt sett var dagen lyckad. Men budgeten höll ju inte eftersom det kom fler gäster än vi räknat med från början. Bland dem fanns också några som inte var medlemmar men som efter festen kanske vill bli det. Samfundets ekonomi är ändå inte äventyrad, vi kommer att kunna trycka och ge ut Bulletinen även hösten 2016. Det måste vi ju – ambassaden ger oss ett välkommet bidrag för detta som vi naturligtvis är tacksamma för.

Text: Peter Eklund
Bilder: Waldemar Ostrycharczyk

 

001

I djupa källarvalven … gästerna samlades vid långbord i Vasasalen
för att i muntert lag fira Samfundets jubileum.

 

002

Hans Odöö i Linnés gestalt guidade jubileumsgästerna runt i centrala Uppsala.

 

003

Tal och utmärkelser av olika slag applåderas generöst.

 

 

004

God mat och dryck höjer livsglädjen.

 

005

Ambassadör Wieslaw Tarka framhöll Svensk-Polska Samfundet
stora betydelse och såg fram emot 100-års jubileet.

 

006

Svensk-Polska Samfundet har genom sina 90 år betytt oerhört mycket för relationerna mellan de två länderna. I centrum finns det mänskliga mötet mellan människor som vill försöka förstå sina grannar, sade minister Jan Amberg från utrikesdepartementet.

 

007

Ett musikaliskt divertissemang med Anders Öman, Birgitta Öman, Swami Saraswati och Lennart Ilke.

 

008

Karin Maltestam i samtal med ambassadör Wieslaw Tarka. I bakgrunden generalkonsul Barbara Sosnicka.

 

009

Ann-Cathrine Haglund och Peter Eklund.

 

010

Spontandans i köket – Ellen Runebjörk och Henrik Widebrandt

 

011

Skåneföreningens ordförande Kent Larsson tillsammans med Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

 

013

Lennart Ilke, översättare och sångare från Uppsalaföreningen

 

014

Joanna Backman, polonäsinstruktör i Uppsala.

 

015

Översättaren Eva Gruczynska och Anders Öman deltog i musikinslaget.

 

016

Jan Maltestam från Blekingeföreningen.

 

017

Stockholmsföreningens ordförande Kaj Wahlgren.

 

018

Krystyna Larsson, vice ordförande och sekreterare i Stockholms-föreningen.

 

019

Klementyna Mateja, pressansvarig på Polska ambassaden.

 

020

Wiola Kwiecinski från Polsk-svenska föreningen i Warszawa.

Samfundets 90 år

Upsala slotSvensk-Polska Samfundet 90 år
1926-2016

INBJUDAN
till jubileumsfirande
16 april 2016

PROGRAM
Kl 13:00 – 14:45 Årsmöte 2016 – Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Ordinarie förhandlingar
Uppträdande
Mingel
Enklare förtäring
Kl 15:00 – 16:00 Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar
Kl 16:15 – 17:30 Linné guidar till och i Botaniska trädgården
Kl 18:00 – 21:00 Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott
Högtidstal
Underhållning
Utdelning av hedersutmärkelser
Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe
Öl/vin/avec kan köpas till därutöver.
Kuvertpris: 250 kr/person för medlemmar
500 kr/person för icke medlemmar
Anmälan: Inbetalning senast 4 april = anmälan.
Betalas till Svensk-Polska föreningen i Uppsala
Plusgiro: 44 45 83-9
Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten
Svensk-Polska Samfundets verksamhet bedrivs i sju aktiva föreningar: Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland och Västmanland. Samfundet ansvarar för den gemensamma medlemstidningen Bulletinen och har regelbundna kontakter med polska ambassaden i Stockholm och Polska Institutet.
Till jubileet i Uppsala kommer medlemmar från samtliga lokalföreningar.
Varmt välkomna!

Samfundets 90 årsjubileum 1926-2016

Inbjudan

Upsala slot

90 årsjubileum

lördagen den 16 april 2016

i Uppsala

 

PROGRAM

 

Kl 13:00 – 14:45
Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Handlingar inför årsmötet finns att hämta här (i PDF-format):

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

 

Kl 15:00 – 16:00
Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

 

Kl 16:15 – 17:00
Guidad visning av Domkyrkan inklusive Katarina Jagellonicas kor

 

Kl 18:00 – 21:00
Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

 

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

 

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9  

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

 

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten!

 

11 november 1935 - soiré på Grand Hotel Royal i Stockholm.

 

Inbjudan

90 årsjubileum

lördagen den 16 april 2016

i Uppsala

PROGRAM

Kl 13:00 – 14:45 Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten,

Storgatan 11, Uppsala

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

Kl 15:00 – 16:00 Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

Kl 16:15 – 17:00 Guidad visning av Domkyrkan inklusive

Katarina Jagellonicas kor

Kl 18:00 – 21:00 Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening

senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten

Kondoleansbrev till den polske ambassadören

 

 

 

2010-04-10

 

His Excellency, mr Ambassador Michal Czyz

Embassy of the Republic of Poland

Karlavägen 35

114 35 STOCKHOLM

 

On behalf of our Association I will forward our deepest condolences concerning the tragic event which occurred this Saturday.

We received the message of the catastrophic accident just before opening our annual meeting in the Swedish-Polish Association. It was a shock for us present but even more of course for the entire Polish people. We are very distressed about this big loss to your nation and can only offer our true sympathies.

Our thoughts go to your nation, the victims of the tragic accident and their relatives.

 

Yours sincerely

Hans Bjernby

Chairman of the Board

 

 

 

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2013

Kallelse till
Svensk-Polska Samfundetsårsmöte 2013
lördagen den 27 april kl 1200 på ABF-huset i Stockholm.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas på plats. Efter mötet sker ett musikaliskt framträdande och vi får tillfälle till en enklare förtäring (till självkostnadspris) i trevlig samvaro.

Observera!
Kallele till årsmötet sker endast via Bulletinen och vår hemsida (webplats) på internät.
Inga personliga kallelser kommer således att skickas ut.

Årsmötet 2010

Samfundets årsmöte genomfördes lördagen den 10 april i Stockholm. Liksom förra året samordnades detta med Stockholmsföreningens möte.

Strax före årsmötenas början nåddes vi av de chockartade nyheterna om den tragiska flygolyckan i Smolensk. Hela bilden fick vi klart för oss betydligt senare, men det som då nådde oss var oerhört bedrövande och sorgesamt.
Årsmötena inleddes därför med en tyst minut för de drabbade och deras anhöriga och i förlängningen inkluderande hela den polska nationen.

Samfundets kondoleanser i form av ett brev från ordföranden till den polske ambassadören överlämnades under lördagen.

Val
Samfundets årsmöte följde utlämnad dagordning med sedvanliga punkter under ledning av Samfundets ordförande, Hans Bjernby. Efter redovisningar och kommentarer kring verksamhetsberättelsen och ekonomin vidtogs val till styrelse m m.

Styrelsen
Ordföranden, Hans Bjernby omvaldes liksom ledamöterna Karin Maltestam, Bo Schubert, Peter Eklund och Krystyna Larsson.
Ledamöterna Tor Johanson, Hans Göran Tommila, Kaj Wahlberg och Jan Axel Stoltz berördes inte av årets val då de har ett år kvar av sin mandatperiod.
Till suppleanter omvaldes Sven Hansson och Maciej Onyszko.

Valberedning
Till valberedningen omvaldes Jan Maltestam, tillika sammankallande, samt Bo Bergman och Jonas Andersson.

Kulturpriset 2011

Samfundets kulturpris avses utdelas under jubileumsåret 2011. Medlemmar och föreningar uppmanas att hitta lämpliga kandidater till detta unika pris. Förslag lämnas till respektive förenings styrelse för senare vidarebefordran till Samfundets styrelse.

Medlemsinformation
Svensk-Polsk Bulletin kommer att ges ut med minst två nummer per år. Kostnaderna för tryckning och distribution är höga och tyvärr ganska svåra att påverka..
Fler insatser på intäktssidan (annonser/sponsorer) är en framkomlig väg, vilket Blekingeföreningen exemplifierat. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att bevaka alla möjligheter till att vi kan få ut vår uppskattade medlemstidning.

Webbsidan
Samfundets hemsidas nya utseende/struktur är uppskattat. En genomgång under gårdagen visade på att föreningarna generellt har ett aktuellt material på sidan.
Ordförande underströk ånyo föreningarnas ansvar för att underlaget om deras respektive aktiviteter hålls aktuellt via redaktören. Föreningarnas presentation av sin verksamhet är
bl a en viktig grund för rekrytering m m.

Minnesboken
Den länge emotsedda minnesboken är tryckt och under utsändning till föreningarna. Samtliga medlemmar kommer att få ett exemplar inklusive medföljande CD-skiva på sätt som varje förening själv bestämmer.

Medaljutdelning
Innan mötet avslutades överlämnande ordföranden Svensk-Polska Samfundets hedersmedalj till Tor Johanson med anledning av hans engagerade och idoga arbete med att ge oss en minnesbok om Samfundet och deras föreningars mångåriga verksamhet. Det blev ett synnerligen läsvärt och unikt tidsdokument till nytta och glädje för många, både i och utanför Samfundet.

Musik och gemenskap
Efter årsmötet fick vi ånyo tillfälle att lyssna på Carla Sehn, som framförde några musikstycken av Chopin på piano. Vi har haft det nöjet tidigare och önskar henne all framgång på sin musikaliska bana.

Årsmötet avslutades därefter med en samling kring smörgåsbuffén och för lite extra prat. Den tragiska händelsen i Smolensk dämpade naturligtvis stämningen men för pratet fanns det nog ett extra behov denna ”svarta” dag.

Hans Bjernby