Svensk-Polska Samfundet

Svensk-Polska Samfundet är en opolitisk sammanslutning av svensk-polska föreningar som tagit sig an uppgiften att stärka vänskapsbanden mellan de svenska och polska folken. Samfundets målsättning är att sprida upplysning om Polen i Sverige samt utgöra ett forum för att utveckla och främja relationerna mellan länderna, särskilt inom kultur. samhällsliv och ekonomi. Sverige och Polen har under århundraden haft handels- och kulturutbyte. För att understryka de goda relationerna konstituerades Svensk-Polska Föreningen den 19 februari 1926. Syftet var ”att genom föreläsningar och föredrag, genom anordnandet av konserter och andra konstnärliga framställningar, genom främjandet av studieresor och på annat sätt utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv och ekonomiska förhållanden”. Bland stiftarna återfinns bl a professorerna Nils Wohlin (statsråd) och Gustaf Kobb. Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, ”tidningskungen” Torsten Kreuger, advokaten Eric Stjernstedt, författarinnan Marika Stjernstedt, m fl. Svensk-Polska Samfundet har för närvarande 650 medlemmar i sju föreningar.

Svensk-Polska Samfundets styrelse

 

Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: Vakant (Peter Eklund)


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abf.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Urban Goerges
urban.goerges@yahoo.se
Tillika styrelsemedlem i Stockholmsföreningen

Janina Ahlgren
janina.ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen

Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Hans-Olle Frummerin
hansolle7@gmail.com
Tillika styrelsemedlem i Göteborg

Valberedning:
Gösta Munktell
gosta@munktell.data.com
(sammankallande), tillika ledamot Uppsalaföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Monika Björnson-Rzewuski
monika.rzewuski@gmail.com
StockholmsföreningenRevisor:

Peter Andlin Sobocki

peterandlin@telia.com

Revisorsuppleant:
Claes Kihlberg 


claes.kihlberg@gmail.com

 

Kontakta oss

Svensk-polska samfundet
E-post: peter.ng.eklund@gmail.com
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 5 7417-8

Blekingeföreningen
E-post maltestam@bahnhof.se
Karin Maltestam, Lingonstigen 5, 294 38  SÖLVESBORG
Tel. 0456-14739, 0709-387273
Plusgiro: 921245-7

Gotlandsföreningen
E-post: maciej.onoszko@edu.gotland.se
Maciej Onoszko, Stora Väller 410, 622 54 ROMAKLOSTER
Tel. 0498-50048, 0763-372041

Göteborg/Västra Götalandsföreningen
E-post: hansolle7@gmail.com
Hans-Olle Frummerin, Björkhöjdgatan 31, 42651 Västra Frölunda

Skåneföreningen
E-post janina_ahlgren@hotmail.com
Janina Ahlgren, Spårsnögatan 49, 226 52 Lund
Tel: 070-3836942
Plusgiro: 630919-9

Stockholmsföreningen
E-post: peterbrandqvist@gmail.com
Peter Brandkvist, Doktor Wideströms gata 16, 129 54 Hägersten
Mobil: 070 -9994847
Plusgiro: 4405007-8

Uppsalaföreningen
E-post: peter.ng.eklund@gmail.com
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 444583-9

Västmanlandsföreningen
E-post: info.beijbom@gmail.com 
Karl Beijbom, Östra Långgatan 1, 731 32 Köping
Tel 076-7755086
Bankgiro: 684-1175

Observera! Ange alltid för- och efternamn samt adress vid giroinbetalningar.

Svensk-Polsk Bulletin  Redaktion: gunilla.lindberg@gmail.com
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Samfundets webplats Redaktion & underhåll: asehn@yahoo.com
Arthur Sehn, art.sehn webbdesign, www.sehn.se
Tel. 073-984 33 25.

Medlemskap i Svensk-Polska Samfundet

Är du intresserad av Polen?
Kanske har du redan anknytning genom släktskap, arbetslivserfarenhet eller intresse av vetenskap, kultur eller handel? Eller vill du helt enkelt veta mera om Polen och polska förhållanden? Varför inte bli medlem i Svensk-Polska Samfundet? Du får tillgång till det skiftande utbud som föreningarna står för t ex kulturella arrangemang, utställningar, filmer och föredrag. Resor till Polen arrangeras liksom intressanta och festliga sammankomster av skilda slag.

Vad man får ut av sitt medlemskap kan naturligtvis variera med de olika föreningarnas förutsättningar för sin verksamhet. Även medlemsantalet påverkar föreningens ekonomi, men varje ny medlem innebär än bättre möjligheter att kunna bedriva en intressant och efterfrågad verksamhet. Information och intressant läsning kommer alltid att delges på olika sätt och ger därmed möjlighet att följa det som pågår, både på den egna orten och på andra platser.

Medlem blir du i den förening som har din bostadsort som upptagningsområde. Saknas det en aktiv förening där du bor hänvisar vi dig tills vidare till Stockholmsföreningen. Om du hellre i detta fall vill tillhöra någon annan aktiv förening i landet kan du självklart vända dig till den föreningen. Vilka föreningar som bedriver verksamhet idag och deras kontaktpersoner framgår här nedan. Tveka inte, anmäl dig idag! Du är varmt välkommen!

Adoption
Svensk-Polska Samfundet kan på begäran av medlem utfärda ett särskilt intyg anpassat till de polska myndigheternas krav i samband med adoption. Med medlemskap i Samfundet visar de blivande adoptionsföräldrarna på sitt intresse för barnets ursprung i synnerhet och de svensk-polska relationerna i allmänhet. Ansökan om sådant intyg sänds till din förening på enklaste sätt. En administrativ avgift om 800:- tas ut för detta intyg.

Medlemstidning: Svensk-Polsk Bulletin

Medlemstidningen Svensk-Polsk Bulletin är exempel på  föreningarnas gemensamma information. 

Den skickas normalt hem till medlemmarna (medlemshushållen) med post. Innehållet är artiklar, reportage etc som bedöms som intressanta av alla vänner till Polen och de svensk-polska relationerna.

I Bulletinen informerar också föreningarna om sin verksamhet: både planerade och genomförda aktiviteter. Varje förening har därför en person som håller kontakt med Bulletinens redaktion.


Svensk-Polsk Bulletin 

Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Länkar

 

Polen i Sverige
Polska Institutet  – Kultur, film, politik och utställningar på Polska Institutet i Stockholm.


Våra systerföreningar i Polen:

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie – Info om centralstyrelse och Polsk-Svenska Föreningar i Polen.

Resor till Polen
Trivago – Hitta prisvärt boende i Polen.


Tidningar, tidskrifter, webbmedia:

webb-Bulletinen – aktuella nyheter om och från Polen.
Suecia Polonia – en oberoende, tvåspråkig kultur- och samhällstidskrift.
Poloniainfo – kulturinformation om händelserna i Sverige på polska.
Nowa gazeta polska – prywatny, niezależny i jedyny dwutygodnik polski ukazujący się w Szwecji.

Solidarnosc – Solidaritet
ESC – Europeisk SolidaritetsCentrum


Sverige, Polen. Östersjöregionen

Svensk-Polska Handelskammaren – Föreningen för företag med handels- och marknadskontakter mellan Polen och Sverige. Sidan är på svenska och engelska.
Litorina folkhögskola, Karlskrona‎ – en skola med Östersjöprofil.


Allmän information:

Ballad – Oberoende plattform för nätverksbyggare i Östersjöregionen
Ballerina – Miljöfrågor och basfakta om Östersjöregionen.
Baltinfo – Om mellanstatligt samarbete i Östersjöregionen.
Polish World – På engelska om polsk kultur, affärer, utbildning, politik och sport i hela världen.


Bara på polska:
Polska se – Information om polsk service, handel och diverse affärsverksamhet, turistbyråer, nöje, polsk och svenska› mat, föreningar och sällskap.
Polska regeringen – Polska regeringen.
Wirtualna Polska – Allt om Polen, från politik, tågtabeller, teaterföreställningar till turism.
Zycie Warszawy – Dagstidning från Warszawa.
Polska Agencja Prasowa PAP – Polska Nyhetsbyrån PAP.
Gazeta Wyborcza – Landsomfattande dagstidning.
Rzeczpospolita – Dagstidning.
Wirtualny Slask – Information om Slonskregionen.
Polbox – Service, reklam och information.
Sonik & Sonik – Service, reklam, Internet, virtuella tidningar, och information om Polen.
Polonia – Polsk sida om polacker i Tyskland.
Turism – Turism i Polen.

Övrigt:
Universitet i Warszawa – Mycket information på engelska och polska.
Master Page – Mest handels- och marknadskontakter men också turist- och kulturinformation.
In your pocket – Turistinformation om Polen.

 

YouTube-klipp om Polen

Animerad polsk historia
http://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

Animerad guide till polska framgångar
http://www.youtube.com/watch?v=JC4xh1bO7ww&feature=player_embedded

Europe in Dance
http://www.youtube.com/watch?v=4-8l0bYomHg

Move your imagination – Kultur
http://www.youtube.com/watch?v=Mdj_IEvpvvs

Move your imagination – Turism
http://www.youtube.com/watch?v=AhFhBw9Sm2I&feature=related