Kontakta oss

Svensk_polska samfundetSvensk-polska samfundet
E-post: samfundet@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA 
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 5 7417-8

Blekingeföreningen
E-post blekinge@svensk-polska.se
Karin Maltestam, Lingonstigen 5, 294 38  SÖLVESBORG
Tel. 0456-14739, 0709-387273
Plusgiro: 921245-7

 

Gotlandsföreningen
E-post: gotland@svensk-polska.se
Maciej Onoszko, Stora Väller 410, 622 54 ROMAKLOSTER
Tel. 0498-50048, 0763-372041 

 

Göteborg/Västra Götalandsföreningen
E-post: goteborg@svensk-polska.se
Hans Göran Tommila, Varholmsgatan 2, 426 74 GÖTEBORG
Tel. 0708-8569295 

 

Skåneföreningen
E-post janina_ahlgren@hotmail.com
Janina Ahlgren, Spårsnögatan 49, 226 52 Lund

Tel: 070-3836942 

Plusgiro: 630919-9 

 

Stockholmsföreningen
E-post: stockholm@svensk-polska.se
Kaj Wahlberg, Box 3621, 103 59  STOCKHOLM
Tel. 08 – 540 212 71      Mobil: 070 -335 50 79
Plusgiro: 4405007-8

 

Uppsalaföreningen
E-post: uppsala@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 444583-9

 

Västmanlandsföreningen
E-post: vastmanland@svensk-polska.se
Urban Liwing, Skrittgatan 19, 731 52 KÖPING
Tel 0221-13074, 070-6064594
Bankgiro: 684-1175

Observera! Ange alltid för- och efternamn samt adress vid giroinbetalningar.

Svensk-Polsk Bulletin 
Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Samfundets webplats
Redaktion & underhåll: arthur.sehn@herodotos.se
Arthur Sehn,
art.sehn webbdesign, www.sehn.se
Tel. 073-984 33 25.

Read More

Samfundets styrelse

 

Svensk-polska samfundets styrelse

Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
Karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: 
Bo Schubert
schubert@bredband.net
Ansvarig för broschyren


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abfstockholm.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
Gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Janina Ahlgren
janina_ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen


Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Valberedning:
Jan Maltestam
maltestam@telia.com
(sammankallande), tillika ledamot Blekingeföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Janina Pieniowska
janinamfd@gmail.com
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Revisorer:
Peter Andlin Sobocki
Peterandlin@telia.com

Claes Kihlberg 
Claes.kihlberg@gmail.com

 

Revisorsuppleanter:
Hans Bjernby
Hans.by@swipnet.se

Marta Obminska
Marta.obminska@riksdagen.se

 

Read More

Medlemskap i Svensk-Polska Samfundet

Är du intresserad av Polen?
Kanske har du redan anknytning genom släktskap, arbetslivserfarenhet eller intresse av vetenskap, kultur eller handel? Eller vill du helt enkelt veta mera om Polen och polska förhållanden? Varför inte bli medlem i Svensk-Polska Samfundet? Du får tillgång till det skiftande utbud som föreningarna står för t ex kulturella arrangemang, utställningar, filmer och föredrag. Resor till Polen arrangeras liksom intressanta och festliga sammankomster av skilda slag.

Vad man får ut av sitt medlemskap kan naturligtvis variera med de olika föreningarnas förutsättningar för sin verksamhet. Även medlemsantalet påverkar föreningens ekonomi, men varje ny medlem innebär än bättre möjligheter att kunna bedriva en intressant och efterfrågad verksamhet. Information och intressant läsning kommer alltid att delges på olika sätt och ger därmed möjlighet att följa det som pågår, både på den egna orten och på andra platser.

Medlem blir du i den förening som har din bostadsort som upptagningsområde. Saknas det en aktiv förening där du bor hänvisar vi dig tills vidare till Stockholmsföreningen. Om du hellre i detta fall vill tillhöra någon annan aktiv förening i landet kan du självklart vända dig till den föreningen. Vilka föreningar som bedriver verksamhet idag och deras kontaktpersoner framgår här nedan. Tveka inte, anmäl dig idag! Du är varmt välkommen!

Adoption
Svensk-Polska Samfundet kan på begäran av medlem utfärda ett särskilt intyg anpassat till de polska myndigheternas krav i samband med adoption. Med medlemskap i Samfundet visar de blivande adoptionsföräldrarna på sitt intresse för barnets ursprung i synnerhet och de svensk-polska relationerna i allmänhet. Ansökan om sådant intyg sänds till din förening på enklaste sätt. En administrativ avgift om 800:- tas ut för detta intyg.

Read More