På gång i Skåne

Årsmöte den 15 april 2018

Svensk-Polska Föreningen i Skåne
kallar medlemmarna till årsmöte
söndagen den 15 april kl 16.00
Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund.

Årsmötesförhandlingar
Jan Axel Stoltz föreläser om Marshändelserna i Polen 1968.
Vårbuffé, vin och öl till självkostnadspris.
Välkomna

Styrelsen

Anmälan senast den 6 april till
Göte Svensson, tel 040-963346
eller mail >>