Tacksamhetsmonumentet Vita Vitale

Tacksamhetsmonumentet Vita Vitale, som tidigare stod vid polska generalkonsulatet i Malmö, fick i fredags en ny plats i Slottsparken i Malmö. Den högtidliga återinvigningen inleddes under Malmös för dagen blåa himmel med en trumpetversion av först den polska och sedan den svenska nationalsången.

Konsul Barbara Sośnicka från polska ambassadens konsulära avdelning i Stockholm ledde ceremonin och bland de närvarande syntes bland annat Malmö kommunfullmäktiges ordförande Kent Anderson och Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka.

Konstnären Antonio Pasquini, som också var närvarande berättade att Vita Vitale statyn är gjord i polsk marmor. Han avlutade sitt anförande med att önska Polen och Sverige en långvarig vänskap.

Bland övriga talare fanns Solidaritetsprofilerna Niklas Holm och Jan Axel Stoltz.

Skulpturen återinvigdes av ambassadören Wiesław Tarka och Malmö kommunfullmäktiges ordförande Kent Anderson tillsammans.

Ceremonin avslutades med utdelning av utmärkelser och medaljer av Marskalk Józef Piłsudski-föreningens avdelning i Gdynia.

Karolina Larsson Fogel

 

KL Vitale160234
Många var med när tacksamhetsmonumentet Vita Vitale återinvigdes i Slottsparken i Malmö. Marskalk Józef Piłsudski-föreningens Gdyniaavdelning delade ut utmärkelser till flera av de närvarande. Foto: Kent Larsson.

 

KLF IMG 4433 JAS

Jan Axel Stoltz påminde om 1980-talet då han som ordförande i Stödkommittén för Solidaritet såg till att hjälp till oppositionen smugglades in bakom järnridån. Foto: Karolina Larsson Fogel.

Medlemsmöte i Lund den 28 november 2014

Intressant om folkförflyttningar på medlemsmötet

Skåneföreningen höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 28 november. I sitt inledningstal nämnde ordföranden Kent Larsson om 50-årsjubileet som högtidligen ska firas den 9 maj. Samtidigt, påpekade han, vi bör anstränga oss att värva nya medlemmar.

Kvällens gäst var professor Barbara Törnquist-Plewa, som talade om folkförflyttningar efter andra världskriget och dess konsekvenser för människors identitet och kollektiva minnen. Exemplen var Wrocław i Polen och Lviv i nuvarande Ukarina, två städer som ingått i ett större vetenskapligt projekt som Barbara arbetade med under 90-talet. Man har intervjuat invånarna och forskat i deras förhållningssätt till det kulturella och historiska arv de har fått med sig.
Barbara började med att ge en kort historisk bakgrund av 1900-talets Europa och dess dramatiska historia då deportationer, folkförflyttningar och Förintelsen hörde verkligheten till.

Folkförflyttningarna efter andra världskriget har lämnat djupa spår i människornas liv, det kollektiva minnet och identitet. Wrocław har genom tiderna huvudsakligen hört till det Habsburgska imperiet, Preussen och Tyskland och bara en period under medeltiden till Polen. Lviv, som har slaviska rötter, har däremot fram till andra världskriget till största delen befolkats av polsktalande invånare. Andra världskrigets utbrott och gränsändringar har tvingat miljoner människor i båda städerna att lämna sina hem. Många tidigare invånare i Lviv fick flytta till Wrocław (och även andra polska städer). Efterkrigsåren präglades fortfarande av både mänskligt lidande och etniska och kulturella konflikter mellan den nya befolkningen och dem som fanns kvar. Samtidigt uppstod även ett slags förståelse och empati mellan de drabbade. Nu har flera nya generationer vuxit upp i båda städerna. Mycket har det gjorts för försoning efter det som har hänt. I både Lviv och Wrocław har man rest symboliska monument för att hedra alla offren och för fredlig framtid.

Ett animerat samtal vidtog efter föreläsningen. Därefter en traditionell polsk måltid och föreningens godmodiga lotteri, handhavet av Ingemar Olander och Kristina Mårtensson.

Text & bild:
Ela Lovén

Moetet
Barbara Törnquist-Plewa föreläste om folkförflyttningarna efter andra världskriget.
Foto: Ela Lovén.

 

Plewa-200
Barbara Törnquist-Plewa talade om folkförflyttningar i andra världskrigets skugga.
Foto: Göte Svensson.

 

Gaester-400

Diskussionen efter föreläsningen blev livlig. Längst fram Gudmund Ahlberg, Ola Mårtensson och Gunnar Olsson.
Foto: Göte Svensson.

Skåneföreningens årsmöte 2014

Taffelmusik och lotteri på Skånes årsmöte
Svensk-Polska föreningen i Skåne höll sitt årsmöte i Lund på fredagen.
Styrelsen består nu av tidigare valda Kent Larsson, Janina Ahlgren, Ingemar Olander, Göte Svensson och Jan Axel Stoltz. Terho Paulsson och Gabrel Stille omvaldes på två år.

Som ny ledamot invaldes Ela Lovén (på två år). Sverker Norén omvaldes som suppleant på två år. Ny suppleant: Karolina Larsson (på två år).
Revisorerna Kjell Magnusson och Bo Bergman omvaldes på ett år. Revisorssuppleant Gunnar Olsson omvaldes på ett år. Ny valberedning: Bo Bergman och Gunilla Lindberg på ett år.

Kristina Mårtensson och Susanne Salomonson, som lämnade styrelsen, avtackades för gott styrelsearbete.

Matinslag i Pan Tadeusz
Efter årsmötet berättade Terho Paulsson om matinslagen i Pan Tadeusz av nationalskalden Adam Mickiewicz. Till detta visades dels bilder från Andrzej Wajdas filmversion av nationaleposet, dels andra illustrationer som gav en bild av livet på en adelsgård i Litauen i början av 1800-talet.
Ämnet var valt inte minst med tanke på den efterföljande buffén. En delegation från styrelsen hade hemsökt regionens polska butiker och valt ut en buffé med polska läckerheter. Bigos, golonka, skinka, korvar, ostar och sallader – allt det som omnämns i vällustiga ordalag av nationalskalden.

Uppskattad musik
Medan buffén avåts spelade Magdalena Stoltz taffelmusik – ett inslag som blev mycket uppskattat. Spontan polonäsdans utbröt till stor förnöjelse för åskådarna.

Ingmar Olander drog med oefterhärmlig fermitet igång det traditionsenliga lotteriet, och lotterna gick som vanligt snabbt åt.

Text: Gunilla Lindberg
Foto: Göte Svensson

 

KentTerho
Kent Larsson tackar Terho Paulsson för ett aptithöjande föredrag.

 

Bordet
Birgit Siech, Gunilla Lindberg, Gabriel Stille, Maria Ploszewska
Paulsson inspekterar buffén.

Magda spelar
Magdalena Stoltz musik blev mycket uppskattad.


Polonais

Jan Axel Stoltz och Kristina Mårtensson trådde polonäsen.

Medlemsmöte november 2013

Svensk-Polska Föreningens i Skåne medlemsmöte den 29 november 2013 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård i Lund följde en väl beprövad mall från tidigare sammankomster:
1) lite mingel innan samtliga anmälda kommit på plats
2) intressant föredrag om någon polskt ämne
3) buffé med vin till självkostnadspris
4) lotteri med skänkta vinster (mycket uppskattat!).

18 medlemmar kom till sammankomsten och fick åhöra ett engagerat och kunnigt föredrag av Mattias Nowak, koordinator för Europastudier vid Lunds Universitet, om filosofin bakom den politiska konservatismen och nationalismen i Europa, med särskild fokus på Polen, men även med utblickar till andra länder utanför Europa. Föredraget var mycket baserat på Mattias Nowaks doktorsavhandling i ämnet.

Buffén var välsmakande och denna gången hämtad från Morot & Piskan i Lund

Den ordinarie lottförsäljaren Ingemar Olander och vice lottförsäljaren Kjell Nilsson hade båda förhinder varför Sverker Norén fick det ansvarsfulla uppdraget att sälja lotter, viket han skötte med den äran. Lotterna hade strykande åtgång.
Göte Svensson

Kent Mattias

 

Vid bordet

Skåneföreningens Krakówresa

Skåneföreningen reste till Kraków
Svensk-Polska Föreningen i Skåne företog de sista dagarna i september en resa till Kraków. Elva personer deltog i det ambitiösa programmet, som lagts upp av Jan Axel Stoltz och Maria Ploszewska Paulsson.

Första dagen veks åt centrala Kraków med besök på Rynek Underground, det nya fascinerande stadsmuseet under medeltidstorget mitt i stan, Mariakyrkan och den forna kungaborgen Wawel. Andra dagen blev det en rundvandring i den tidigare judiska stadsdelen Kazimierz med besök på Plac Bohaterów Getta och Schindlermuseet. På eftermiddagen reste gruppen till det forna nazistiska dödslägret Auschwitz-Birkenau.

Sista dagen for vi ut till Nowa Huta, stadsdelen som kommunistregimen byggde för att få in lite fler arbetare i regionen. Här beundrade vi också den ovanliga kyrkan Arka Pana, annorlunda till utseendet och med en märklig tillkomsthistoria. Efter lunch blev det klättring i den gamla saltgruvan i Wieliczka.

Till lunch och middag testade vi några av stadens många restauranger med inriktning på polskt, lantligt eller judiskt kök. Någon gång kontrollerade vi också kvaliteten på det polska ölet och den pålitliga zubrówkan.

SPF Krakow

Främre raden: Göte Svensson, Catharina Norén, Sverker Norén, Bo Bergman, Maria Ploszewska Paulsson. Bakre raden: Jan Axel Stoltz, Kent Larsson, Gunilla Lindberg, Terho Paulsson och Kjell Nilsson. Bilden togs av  en på Jagiellonska universitetsgården cirkulerande polis, som vänligen skötte kameran.

Text: Gunilla Lindberg

Skåne – 2006

Tidigare verksamhet i Skåne – 2006

Årsmötet ägde rum den 17 mars 2006 i Lund på Institutionen för centraleuropeiska språk vid Lunds Universitet. Årsmötet innebar ett smärtsamt farväl till Institutionens lokaler på Finngatan 14, Sten Bromans barndomshem. Vemodet lystes dock upp av det, som alltid, överdådiga bord vår källarmästare Bo Bergman dukat fram.

Kjell Nilsson och Kristina Sundqvist lämnade styrelsen och blev vederbörligen avtackade med var sin, dagen till trots, vårlig bukett. Kjell Nilsson tackade för uppvaktningen och påpekade att han alltid känt sig mycket väl hemma i Föreningen och i Polen. Han hade beträtt styrelseposter i Föreningen under mer än två decennier och deltagit i merparten av de arrangemang som förevarit under årens lopp. Han hade alltid känt det som en ära att få deltaga i detta arbete och lovade att han, efter prövning av vid varje tillfälle rådande förhållanden, skulle fortsätta sitt aktiva värv. Noteras kan att Kjell Nilsson hitintills väl uppfyllt sina avgivna löften. Bl.a. var han primus motor och factotum vid vårt styrelsesammanträde på Helge å vid Denningarum och deltog senare med synnerlig liv och lust i Warszawaresan till Lucia.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Thomas von Gegerfeldt ett mycket engagerat och intressant föredrag om sin fader, f. lektorn i slaviska språk vid Lunds Universitet, Zygmunt Lakocinski och dennes tid i Lund. På ett mycket levande sätt tecknades bilden av Lakocinkis intressanta liv. I samband med andra världskriget kom Zygmunt Lakocinski att intensivt engagera sig för de lägerfångar från de nazistiska koncentrationslägren som kom till Sverige och Lund. Hans dokumentation härav finns nu på Kulturen i Lund.

Vissa svårigheter har förelegat att kunna skaffa lokal för våra aktiviteter men denna fråga synes nu vara löst. Därför ser styrelsen med tillförsikt på utvecklande av den egna verksamheten under 2007. Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen, lokalfrågan till trots, med liv och lust deltagit i de aktiviteter som Svensk-Polska Samfundet genomfört i samband med sitt åttioåriga jubileumsår. Ett flertal medlemmar deltog i Samfundets ståtliga och trivsamma jubileumssammankomst på Polska Institutet och i den därefter följande splendida jubileumsmiddagen på Ljunglöfska slottet vid Mälarens stränder.

Samma dag som vårt årsmöte avhölls företog Republiken Polens ambassadör i Stockholm Michal Czyz ett officiellt besök, tillsammans med sin maka Elzbieta, i Lund. Vänortsföreningen Lund-Zabrze hade dagen efter arrangerat ett allmänt möte i Stadshallen till vilket ett flertal av Skåneföreningens medlemmar infunnit sig.

Senare i mars hade Vänortsföreningen besök av författaren och filmaren Lena Einhorn som berättade om boken och filmen Ninas resa. Bland de närvarande befann sig många av Föreningens medlemmar och än fler hade kunnat deltaga om bara utrymmet hade räckt till.

Likaledes passade ett flertal av våra medlemmar att följa med den bussresa som anordnades till Zabrze, Krakow och Wroclaw under allhelgonahelgen. Ett mycket lyckat arrangemang vid vilket deltagarna också fick sakkunnig guidning i Wroclaw av Föreningsmedlemmen Zygmunt ”Sigge” Fedyk. Och så kunde vi räkna in oss som några av de absolut sista gästerna på legendariska Hotel Monopol, som skall byggas om till affärs/kontorsfastighet. Men skalet och så mycket som möjligt av den fantastiska jugendinredningen skall bevaras. Sägs det i alla fall.

Ett stort antal medlemmar passade också under senhösten på att besöka Samfundets jubileumsutställning på Landskrona Museum Den brinnande stenen- bärnsten från Polen. Denna utställning var resultat av ett samarbeta mellan Slottsmuséet i Malbork, Landskrona Museum och Svensk-Polska Samfundet. Utställningen blev en stor succé. Den invigdes den 26 november 2006 av Republiken Polens ambassadör Michal Czyz. Totalt besöktes den av mer än 25.000 personer. Invigningsdagen kom 800 personer och avslutningsdagen 600!

För andra året i följd sålde Föreningen julkort som förfärdigats av barn på barnhemmet i Wierzbice. Korten har blivit mer och mer populära och hela nettot kommer barnhemmet till del. Något att redan nu tänka på. Beställ kort.

Bulletinen
Vår medlemstidskrift, som numera är Svensk-Polska Samfundets gemensamma budbärare, har utkommit med tre välfyllda nummer och åtnjutit stort intresse.
 
Övrigt
Gunilla Lindberg och Tor Johanson ingår i Svensk-Polska Samfundets styrelse, den sistnämnde som II vice ordförande.
I styrelsen för Vänortsföreningen Lund-Zabrze ingår bl.a. Jan Axel Stoltz och Tor Johanson, den sistnämnde som vice ordförande.
Tor Johanson har under verksamhetsåret fortsatt sin omfattande föreläsningsserie om Den humanitära hjälpen till Polen samt om Det var i Gdansk den började- Europas frigörelse.
 
Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla dem som på olika sätt stött Föreningen under det gångna året. Ett särskilt tack vill vi rikta till Republiken Polens ambassadör i Stockholm, Hans Excellens Michal Czyz och Republiken Polens under verksamhetsåret utnämnde generalkonsul i Malmö, tidigare konsuln därstädes, Gerard Pokruszynski, ävensom till personalen på ambassaden och generalkonsulatet för det stora intresse de visat Föreningen på olika sätt. Polska Institutet genom dess t.f. direktör Magdalena Erdman har varit oss ett stort stöd. Likaså ber vi att få tacka kommunfullmäktiges i Landskrona avgångne herr ordförande Gösta Nilsson och hans likaledes avgångne kollega i Lund Larry Andow för det stora stöd på olika sätt de varit för oss. Ett alldeles speciellt tack framför vi till Vänortsföreningen Lund-Zabrzes sekreterare Staffan Holmqvist. Kulturförvaltningen i Landskrona med museichefen Elisabeth Arvidsson och avdelningschefen Åsa Karlsson i spetsen har hjälpt oss mycket, inte minst detta verksamhetsår i samband utställningen Den brinnande stenen- bärnsten från Polen. Dagstidningarna, framförallt Landskrona Posten-Helsingborgs Dagblad samt Skånska Dagbladet har ägnat vår verksamhet stor uppmärksamhet, liksom Radio Malmöhus och nättidningen Landskrona Direkt.

Vi är Pol-Line AB stort tack för skyldiga för den gentila gåvan i form av vinsten i vårt medlemslotteri.
Det finns fler företag och ytterligare enskilda som hjälpt oss. Till alla Er från oss alla ett stort och varmt tack.

Landskrona den 30 mars 2007.

För Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Kent Larsson
ordförande

Tor Johanson
sekreterare