Om oss

Svensk-Polska Föreningen i Stockholms län
Föreningens verksamhet i Stockholm sammanföll under de första 50 åren med Samfundet och började redan 1926. Svensk-Polska Föreningens Stockholmsdistrikt bildades den 28 november 1975 vid ett konstituerande sammanträde på Park Hotel med ett 40-tal medlemmar närvarande. Till ordförande valdes Stig Wallin men då han av arbetsskäl inte kunde fortsätta att arbeta aktiv med föreningen har Harry Neumüller till vidare övertagit den funktionen. Tillkomsten firades sedan vid en buffé på Polska Institutet vid vilken många representanter för svenskt kulturliv var närvarande. Polens dåvarande ambassadör Stefan Staniszewski, handelsrådet Janusz Stalinski och direktör Karol Drozd.

Antalet medlemshushåll var 2015 cirka 190 stycken. 135 personer, därav 28 med ständigt medlemskap.Årsavgiften är för närvarande 150:- kronor och 60:- kronor för familjemedlem. Betalas på Plusgironummer: 440 50 07-8
Ange alltid förnamn och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län

Kontakt

E-post: stockholm@svensk-polska.se
Ordförande: Kaj Wahlberg
Adress:

Svensk-Polska Föreningen i Stockholm
c/o Kaj Wahlberg
Centralvägen 18 J
184 32 Åkersberga

Tel: 070 -335 50 79

c/o Kaj Wahlberg

Centralvägen 18 J

184 32 Åkersberga

Stockholm styrelse

Kaj Wahlberg

Några ord från den nye ordföranden i Stockholmsföreningen
Jag heter Kaj Wahlberg och blev vald till ordförande vid årsmötet i april i år. Innan dess var jag sekreterare i samma förening. Liksom Hans Bjernby är jag pensionerad yrkesofficer. Vi har båda varit försvarsattachéer stationerade i Warszawa. Det var i samband med tjänstgöringen i Polen som mitt intresse för landet, dess folk och historia, väcktes.
Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter. Det är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg(at)hotmail.com
Vice ordförande, sekreterareKrystyna Larssonkrystynalarsson(at)yahoo.com
Kassör:Henryka Ståhlheniastahl(at)hotmail.com
Ledamöter:Barbara Sellbergbarbara.sellberg(at)gmail.com
Urban Goergesurban(at)urbanmedia.se
Ledamot, webbansvarigArthur Sehnarthur.sehn(at)herodotos.se
Suppleant:Peter Brandkvistpeter.brandkvist(at)hotmail.se
Revisor:Peter Lindhepeter.lindhe(at)uc.se
Revisorssuppleant:Staffan Dufvastaffan.dufva(at)bredband.net
Valberedning:Hans Bjernbyhans.by(at)swipnet.se
Anna Jonssonjonsson__anna@hotmail.com
..........................................................................

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!