Om oss

Svensk-Polska Föreningen i Stockholms län
Föreningens verksamhet i Stockholm sammanföll under de första 50 åren med Samfundet och började redan 1926. Svensk-Polska Föreningens Stockholmsdistrikt bildades den 28 november 1975 vid ett konstituerande sammanträde på Park Hotel med ett 40-tal medlemmar närvarande. Till ordförande valdes Stig Wallin men då han av arbetsskäl inte kunde fortsätta att arbeta aktiv med föreningen har Harry Neumüller till vidare övertagit den funktionen. Tillkomsten firades sedan vid en buffé på Polska Institutet vid vilken många representanter för svenskt kulturliv var närvarande. Polens dåvarande ambassadör Stefan Staniszewski, handelsrådet Janusz Stalinski och direktör Karol Drozd.

Vi är cirka 160 medlemshushåll 2018. Årsavgiften är för närvarande 150:- kronor och 60:- kronor för familjemedlem.
Betalas på Plusgironummer: 440 50 07-8
Ange alltid förnamn och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län

Stockholm styrelse

 

gra ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Krystyna Larssonkrystynalarsson@yahoo.com
Vice ordförande, sekreterarePeter Brandkvistpeter.brandkvist@hotmail.se
Kassör:Henryka Ståhlheniastahl@hotmail.com
Ledamöter:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg@hotmail.com
Barbara Sellbergbarbara.sellberg@gmail.com
Ledamot, webbansvarigArthur Sehnarthur.sehn@herodotos.se
Urban Goergesurban@urbanmedia.se
Revisor:Peter Lindhepeter.lindhe@uc.se
Revisorssuppleant:Staffan Dufvastaffan.dufva@bredband.net
Valberedning:Hans Bjernbyhans.by@swipnet.se
Anna Jonssonjonsson__anna@hotmail.com
..........................................................................

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!