Östersjöfestivalen i Karlshamn 18-20 juli 2013

Sierakowice 1

Folkdans-och musikgruppen SIERAKOWICE från Kaszubien, Polen uppträder under festivalen på följande tider:

Torsdag den 18 juli kl 14.00 Fridolfs piazza vid ån
Fredag den 19 juli kl 14.30 Fridolfs piazza vid ån
Lördag den 20 juli kl 12.00 på gräsplanen vid ån (kulturkvarteren)

De medverkar också i festivalparaden gm staden som avgår torsdag o fredag kl 19.00

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att njuta av polsk folkmusik, sång och dans. Det blir 6 danspar och ett musikkapell som medverkar i färggranna dräkter och med typisk polsk folkmusik, sång och dans.

Sierakowice 2

Verksamhetsberättelse – 2008

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2008-01-01—2008-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Karin Maltestam,
Vice ordförande: Mats Olsson
Sekr och kassör: Jan Maltestam
Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,
Ersättare: Leif Håkansson, Walter Mattson
Revisor: Inga-Britt Hansson
Revisorsuppleant: Åke Tärntoft

Antal medlemmar var vid årets slut ca 60 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

VERKSAMHET
Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Gunilla Lindberg Skåneföreningen, som engagerat berättade om arbetet med Bulletinen och Webb-Bulletinen. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Två inramade verk av Jerzy Dmitruk liksom ett bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Hedersplakett till föreningen
Vid en högtidlig träff på polska generalkonsulatet i Malmö tilldelades föreningen en hedersplakett för solidariskt hjälparbete i Polens svåra tider på 80-talet. Från föreningens sida deltog ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Styrelseledamoten tillika Lions samordnare Lennart Sandberg tilldelades också en hedersplakett för sitt arbete under samma tid .

Utflykt till Ekö
Söndagen den 1 juni åkte ett femtontal medlemmar med båt till Mats och Irene Olsson på Ekö. Värdparet bjöd på kaffe och rulltårta och Mats Olsson guidade oss sedan runt på den vackra ön och berättade om dess historia. Vi fick även tillfälle att se värdparets vackert renoverade bostadshus. Därefter lät vi oss väl smaka ur egna kaffekorgar. Det blev en härlig dag med sol, båtfärd och tid för svensk-polsk gemenskap.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork
Ett besök av en musikgrupp ”Browarius” var inplanerad att delta på årets Killebom, men tyvärr upplöstes gruppen strax före besöket.
Ordförande och sekreteraren besökte i augusti Malbork och träffade vice borgmästaren, varvid vänortsförbindelserna diskuterades. Även en träff med Sölvesborgs kommunalråd genomfördes under hösten för att diskutera kommande aktiviteter.
Föreningen skickade en skrivelse till kommunstyrelsen med önskan om att namnge en lämplig plats/gata efter Malbork. Svar väntas efter nyår.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.
Ett par stånd med regionala rätter från Kaszubien var ett uppskattad inslag.

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer
På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar.
Utställningen kom till stånd genom välvilliga lån från Blekinge Museum, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Svensk-Polsk Bulletin
Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna.
Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. I april månad besöktes kliniken av sekreteraren tillsammans med företrädare för Landstinget Blekinge.

Samverkan
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets årsmöte i Stockholm. Diskussion förs med andra lokalföreningar om möjligheten att vidga samarbetet vid olika arrangemang. Tor Johanson från Skåneföreningen och 2:e vice ordförande i Samfundet uppvaktades på sin 75-årsdag i december månad.

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör och håller på att uppdateras och nya mailadresser till lokalföreningarna kommer att skapas.

En träff med Sölvesborgs kommuns kultursamordnare och region Blekinges kulturansvariga har genomförts, där olika samarbetsformer och projektmöjligheter diskuterades.

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö Föreningens representanter har också deltagit i olika arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line , polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2009
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert, Lennart Sandberg

Verksamhetsberättelse – 2007

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2007

Aktiviteter under 2007

Hej!
Det var roligt att träffa en del av er på årsmötet. Vi fick alla en härlig musikupplevelse och flera av er kunde gå hem med trevliga vinster. I det här informationsbladet vill jag berätta om och inbjuda er alla till våra olika aktiviteter med polsk anknytning i sommar och höst.

En kulturhistorisk utflykt med naturupplevelser den 3 juni
Vi samlas vid Scandic Hotell i Karlshamn söndagen den 3 juni 2007 kl 10.30 för en gemensam resa med bil. 
Vi träffar Joachim Hamilton i Gyngamåla, som berättar om minnen och upplevelser från 2:a världskriget. Därefter blir det en kort bilresa till en naturskön plats, där vår medlem Ville Magnusson är värd. Kanske kan det bli ridning och vi får njuta vi av vår egen medtagna korg med söndagsfika. Anmälan sker till ordförande, tel 0456-14739 eller e-post: maltestam@telia.com senast den 30 maj.

Årets Killebomfestival i Sölvesborg den 5 – 7 juli Vi kommer att få besök av den polska riddargruppen ”Brödraskapet under Sztums fana”. Det är en grupp på 18 deltagare från städerna Sztum och Malbork, som kommer att framträda med medeltida danser, riddarspel, stridsscener m m. Du kan själv pröva på medeltida tävlingar och ett riddarläger kommer att slås upp, där du kan titta på rustningar och olika medeltida vapen.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn den 19-21 juli 
Östersjöfestivalen får exklusivt besök av fyra operasångare (två sopraner och två tenorer) från Warszawaoperan. De kommer att uppträda tillsammans med Karlshamns Musiksällskap under ledning av den polske dirigenten Krzysztof Urbanski. Konserten äger rum i samband med invigningen torsdagen den 19 juli på Stora Torget. Det blir ett framträdande som kallas “World of Music”, vilket innebär allt från klassiska stycken till ABBA.
I Baltic Song Contest blir det som vanligt polskt deltagande; i år genom Patricja Markowska. 
Dessutom framträder Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester, som nu för första gången gästar festivalen. 
Orkestern kommer att musicera på olika platser i stan under festivaldagarna. Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester återfinns på Skogs- och jordbruksskolan i Tuchola, en stad med cirka 13 000 invånare, söder om Gdansk. 
Orkestern består av ett gäng glada amatörer i åldrarna 10-20 år. De har turnerat runt om i Polen, i Tyskland, Österrike och Nederländerna. I repertoaren ingår en stor variation av kompositioner, allt från pop till klassisk musik. 

Konstutställning i Karlshamns Konsthall 29 september – 28 oktober 
I höst presenterar vi en omfattande konstutställning i Karlshamns Konsthall under namnet ”Fem från Krakow – en resa i färg och form”. Det blir en utställning med synnerligen högklassiga verk, där måleri, skulptur och grafik står i centrum. Professor Jerzy Nowakowski är utställningskommissarie, skulptör och välbekant för många medlemmar. Utställningen görs i samarbete med Karlshamns Konstförening.

Som ni märker, blir det en hel del spännande arrangemang med polsk anknytning här i Blekinge i sommar och höst. Jag hoppas att ni kommer med på vår utflykt i början av juni. Sedan är det festivalsommar och då blir det alltså många besök från vårt grannland Polen. Passa på och besök festivalerna och njut av sommaren. Exakta tider för de olika festivalinslagen kommer att finnas i lokalpressen.
Glöm inte att utnyttja föreningens 10% rabatt på färjeresor med Stena Line, om du planerar en resa till Polen i sommar.
Glöm inte bort medlemsavgiften för 2007 som är oförändrad 150 kr/medlem och år samt 50 kr för varje ytterligare familjemedlem. Institutioner och företag betalar 350 kr/år. Vi vill gärna ha din inbetalning före sommarsemestern.
Som medlem får du Svensk-Polsk Bulletin som kommer ut i början av hösten, i september månad. 

Avslutningsvis ber jag att få önska alla medlemmar en trevlig sommar och hoppas att vi ses under några av alla våra aktiviteter!

Verksamhetsberättelse – 2006

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2006

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 4 april på Scandic Hotell i Karlshamn. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. 
Stena Lines marknadschef Johan Esseen hade meddelat sent förhinder, men styrelseledamoten Lennart Sandberg ställde upp och berättade initierat om sina erfarenheter av den polska byggmarknaden och svarade på frågor. Konstverk av polska konstnärer lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Killebom och Vänortsutbyte med Malbork 
För första gången deltog en grupp på ett tiotal ungdomar från Malbork med medeltida riddarspel på årets Killebomfestival i juli månad i Sölvesborg. Gruppen kallade sig ”Riddare under Malborks fana” och slog upp ett medeltida läger på kyrkbacken i Sölvesborg under två dagar. Många barn och vuxna passade på att prova tunga rustningar, skjuta pilbåge och titta på medeltida kamplekar. Gruppen gjorde också populära framträdande Stora Torget med historiskt riddarspel och elddanser, där ordföranden berättade om det historiska skeendet. Stor publicitet gavs i lokalpressen åt detta besök.
Föreningen ansvarade helt för de praktiska arrangemangen under gruppens vistelse i Sölvesborg.
I oktober månad besöktes Sölvesborgs kommun av en officiell delegation från vänorten Malbork. Sekreteraren deltog i arrangemangen och föreningens representanter tog hand om besökarna under en dag.  

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest. 

Utställning 
I Sölvesborgs Konsthall arrangerades i november månad en stor affischutställning med polska kulturaffischer. Många besökte utställningen och ett 40-tal affischer såldes. Stora artiklar i lokalpressen spred kunskap om den polska affischtraditionen. Utställningen var ett samarrangemang med Sölvesborgs Konstförening.
I samband med utställningen ordnades också ett kulturcafé med sång- och musikgruppen Malenka, som inför ett hundratal åhörare fick uppleva en musikalisk resa till öst och syd. Ordförande inledde kvällen med en introduktion i den polska affischtraditionen. 

Svensk-Polsk Bulletin 
Under året har medlemmarna erhållit tre nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Blekinges horisont. Tidningen har fått en ny, proffsig layout. Bulletinen är nu hela Samfundets tidning, har en stor spridning och uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna. 
Även en WebBulletin har startats och flera nya medlemmar har härigenom upptäckt vår förening och vår verksamhet. 

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. 
Särskild kontakt hålls också med de polska läkare/tandläkare, som kommit till Blekinge och som blivit medlemmar i föreningen. 

Samverkan med Samfundet centralt och med Skåne 
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets 80-årsjubileum i Stockholm. 
Vid Polsk-Svenska Föreningens 80-årsjubileum representerades också föreningen. Träffar i samband med Bulletinens utveckling och utgivning har också genomförts. 
Diskussion förs med andra lokalföreningar för att vidga samarbetet vid olika arrangemang. 

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med polska ambassaden och med det polska generalkonsulatet i Malmö. Föreningens representanter har deltagit i arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö, där föreningens ordförande vid ett tillfälle hade i uppdrag att överlämna Samfundets kulturpris i form av en statyett, diplom och en prissumma.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess linjechef Håkan Dahlqvist och marknadschef Johan Esseen har fortsatt och ett avtal, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen. Nya förenklade former och möjlighet att boka på Internet genomfördes vid årsskiftet. 

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund, länets kommuner samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till distriktets verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året. 

Blekinge i mars 2007
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert och Lennart Sandberg´

Verksamhetsberättelse – 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2009-01-01—2009-12-31

 

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

 

Antal medlemmar var vid årets slut 51 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

 

VERKSAMHET

 

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer

På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad och en vecka in i januari med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar. Utställningen med affischer visades sedan i Olofström på biblioteket under tre veckor i februari och rönte likaledes stor uppskattning.

 

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Dorota Tubielewicz-Mattsson, som föreläste under rubriken ”De svenska och polska kulturkoderna – skillnader och likheter”.

Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Ett inramat verk av Jerzy Dmitruk liksom ett par bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

 

Östersjöfestivalen

En medlemsträff ägde rum under Östersjöfestivalen i mitten av juli i kulturkvarteren, där ett par stånd med polska regionala maträtter hade ställts upp. Ett tiotal medlemmar samlades, träffades och fick pröva på både soppa, korvar, piroger och äppelknyten. Vår medlem Emilia Mattsson visade samtidigt en miniutställning med sina målningar.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade dessutom polskt deltagande i form av orkester och sånggrupp. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork

Föreningen deltog genom sekreteraren i förberedelser och deltagande i Malborks medeltida festival i juli månad. Stånd med regionala smårätter från Blekinge kunde provsmakas och typiska souvenirer med anknytning till Sölvesborg visades upp liksom mindre smycken. Träff med samtliga deltagande vänorter ingick i besöket, som i sin helhet var mycket lyckat.

 

Svensk-Polsk Bulletin

Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och ökad kunskap till medlemmarna. Föreningen har utformat och sponsrat annonser för Sölvesborgs och Malborks kommuner.

 

Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golembek för hjälp med tranporten till Sverige.

 

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör. Nytt utseende på hemsidan har skapats och nya mailadresser till lokalföreningarna har ordnats.

 

 

Polska generalkonsulatet och ambassaden

Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö. I samband firandet av Polens konstitution i maj delades Samfundets kulturpris ut till Bulletinens redaktör Gunilla Lindberg. Utdelare och presentatör av priset var Blekingeföreningens ordförande tillika vice ordförande i Samfundet.

 

Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

 

 

Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line, polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2010

Karin Maltestam

Jan Maltestam

Mats Olsson

Folke Frömmert

Lennart Sandberg

 

 

 

Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen Blekinge

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge har haft sitt årsmöte på Scandic i Karlshamn. Mötet inleddes med en föreläsning för allmänheten om ”Den svenska och polska kulturkoden” av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson från Lund. Ett tjugotal personer lyssnade med intresse på de förklaringar till skillnader och likheter mellan de båda grannfolken, som presenterades ur ett historiskt perspektiv.
Karin Maltestam omvaldes till ordförande liksom ledamöterna Mats Olsson och Folke Frömmert. Kvar i styrelsen är Jan Maltestam och Lennart Sandberg. Suppleanter är Leif Håkansson, Walter Mattsson med Emilia Mattsson som ny suppleant. Till ny revisor valdes Åke Tärntoft och till ny revisorssuppleant Gunnel Håkansson.

Därefter bjöd medlemmen Ville Magnusson på den polska traditionen att dela ett stort bröd och smaksätta med salt från saltgruvan Wieliczka – ett inslag som uppskattades av medlemmarna liksom hans improviserade fågeldrillar på en vackert rödmålad polsk lergök. Ett grafiskt blad av den polske konstnären Jerzy Dmitruk och två böcker av polska författare lottades ut.

Kvällen avslutades med gemensam samvaro kring borden och utbyte om polska och svenska traditioner och vanor.

Karin Maltestam
Ordförande

 

Ville Magnusson bjuder på polskt bröd och salt vid årsmötet

 

 

Föredrag hölls av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson, här tillsammans med Blekingeordföranden Karin Maltestam

 

Lille-Mor Westerlund var glad vinnare  vid utlottningen

 

Vice ordförande , tidigare kommunalrådet i Karlshamn,  Mats Olssonunderhöll sig vid bordet med föredragshållaren

 

 

Östersjöfestivalen i Karlshamn
Som vanligt blev det stort polskt deltagande med polsk orkester och dirigent och polskt deltagande i Baltic Song Contest. Producent för Song Contest var som vanligt välkände Krzysztof Szewczyk från Warszawa. Sedan blev det också regional mat i Kulturkvarteren och där blir Polen åter rikt representerad. Vi fick både provsmaka och köpa polska regionala maträtter och bakverk

Föreningens ordförande Karin Maltestam hjälpte till på kansliet samt var juryordfröande i den internationella juryn för Baltic Song Contest. Polska Institutet gick in som sponsor för Östersjöfestivalen.

Smakprov av polska specialiteter på matfestivalen. Foto: Karin Maltestam

 

Producenten för Baltic Song Contest Krzysztof Szewczyk. Foto: Karin Maltestam