Årsmöte 2013 Gotland

Protokoll från Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen på Gotland den 31 maj 2013

Närvarande: Styrelsen samt medlemmar.

Mötet oppnades.

Till motets ordförande valdes Rolf K. Nilsson.

Mötets sekreterare Katarina Malachowska.

Till protokolljustering valdes Maciej Onoszko och Zbigniew Jakubowski

Verksamhetsberättelse lästes och justerades.

Ekonomi redogjordes av kassören. Saldo på föreningens konto 28 252:-

Styrelsen beviljades ansvarsfriheten av revisorn Sandra Gardelin.

Ny styrelse för 2013-1014 valdes: ny ordförande Maciej Onoszko ersätter Rolf K. Nilsson och styrelseledamöter:  Tommy Asplund, Hardy Pettersson, Katarzyna Malachowska, Zbigniew Jakubowski (kassör), Stefan Wramner, Solveig Artsman. Det diskuterades olika förslag kring styrelsearbete. Maciej kommer att kontakta alla styrelseledamöter.

a) Rolf K. Nilsson valdes som revisor och Ewa Hallgren som revisor suppleant.

b) Valberedning: Katarina Malachowska och Solveig Artsman.

Årsavgiften som tidigare 150kr enkel medlemskap, 200kr familje (två personer), 350kr företag.

Den 19 juni kl. 19.00 i Klintehamn firas 150 års jubileum sedan polska frihetskämpare steg in i land där (de blev bjudna på krogen, hela historien berättar Rolf K. Nilsson kl.19 på Biblioteket i Klintehamn). Satsning på polsk mat föreslogs och som tidigare, uppmärksammas Polska Nationaldagar dvs. 3 maj och 11 november.

Mötet avslutades.

Katarzyna Malachowska

Protokollskrivare

Maciej Onoszko
Zbigniew Jakubowski

Justeringsman Justeringsman

Read More

Östersjöfestivalen i Karlshamn 18-20 juli 2013

Sierakowice 1

Folkdans-och musikgruppen SIERAKOWICE från Kaszubien, Polen uppträder under festivalen på följande tider:

Torsdag den 18 juli kl 14.00 Fridolfs piazza vid ån
Fredag den 19 juli kl 14.30 Fridolfs piazza vid ån
Lördag den 20 juli kl 12.00 på gräsplanen vid ån (kulturkvarteren)

De medverkar också i festivalparaden gm staden som avgår torsdag o fredag kl 19.00

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att njuta av polsk folkmusik, sång och dans. Det blir 6 danspar och ett musikkapell som medverkar i färggranna dräkter och med typisk polsk folkmusik, sång och dans.

Sierakowice 2

Read More

Verksamhetsberättelse – 2008

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2008-01-01—2008-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Karin Maltestam,
Vice ordförande: Mats Olsson
Sekr och kassör: Jan Maltestam
Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,
Ersättare: Leif Håkansson, Walter Mattson
Revisor: Inga-Britt Hansson
Revisorsuppleant: Åke Tärntoft

Antal medlemmar var vid årets slut ca 60 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

VERKSAMHET
Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Gunilla Lindberg Skåneföreningen, som engagerat berättade om arbetet med Bulletinen och Webb-Bulletinen. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Två inramade verk av Jerzy Dmitruk liksom ett bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Hedersplakett till föreningen
Vid en högtidlig träff på polska generalkonsulatet i Malmö tilldelades föreningen en hedersplakett för solidariskt hjälparbete i Polens svåra tider på 80-talet. Från föreningens sida deltog ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Styrelseledamoten tillika Lions samordnare Lennart Sandberg tilldelades också en hedersplakett för sitt arbete under samma tid .

Utflykt till Ekö
Söndagen den 1 juni åkte ett femtontal medlemmar med båt till Mats och Irene Olsson på Ekö. Värdparet bjöd på kaffe och rulltårta och Mats Olsson guidade oss sedan runt på den vackra ön och berättade om dess historia. Vi fick även tillfälle att se värdparets vackert renoverade bostadshus. Därefter lät vi oss väl smaka ur egna kaffekorgar. Det blev en härlig dag med sol, båtfärd och tid för svensk-polsk gemenskap.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork
Ett besök av en musikgrupp ”Browarius” var inplanerad att delta på årets Killebom, men tyvärr upplöstes gruppen strax före besöket.
Ordförande och sekreteraren besökte i augusti Malbork och träffade vice borgmästaren, varvid vänortsförbindelserna diskuterades. Även en träff med Sölvesborgs kommunalråd genomfördes under hösten för att diskutera kommande aktiviteter.
Föreningen skickade en skrivelse till kommunstyrelsen med önskan om att namnge en lämplig plats/gata efter Malbork. Svar väntas efter nyår.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.
Ett par stånd med regionala rätter från Kaszubien var ett uppskattad inslag.

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer
På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar.
Utställningen kom till stånd genom välvilliga lån från Blekinge Museum, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Svensk-Polsk Bulletin
Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna.
Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. I april månad besöktes kliniken av sekreteraren tillsammans med företrädare för Landstinget Blekinge.

Samverkan
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets årsmöte i Stockholm. Diskussion förs med andra lokalföreningar om möjligheten att vidga samarbetet vid olika arrangemang. Tor Johanson från Skåneföreningen och 2:e vice ordförande i Samfundet uppvaktades på sin 75-årsdag i december månad.

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör och håller på att uppdateras och nya mailadresser till lokalföreningarna kommer att skapas.

En träff med Sölvesborgs kommuns kultursamordnare och region Blekinges kulturansvariga har genomförts, där olika samarbetsformer och projektmöjligheter diskuterades.

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö Föreningens representanter har också deltagit i olika arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line , polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2009
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert, Lennart Sandberg

Read More

Årsmöte 2012

Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge

Arsmote-2012_001
Ljus i de svensk-polska färgerna samt polskt matbröd prydde bordet under
årsmötet.

Ett femtontal medlemmar samlades på Hotel Scandic i Karlshamn den 27 mars för årsmöte. Vår trogne medlem Ville Magnusson hade som vanligt dukat upp ett svensk-polskt bord med flaggor och ljus samt polskt bröd och salt.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes smidigt och samliga styrelseledamöter omvaldes (se nedan). Olika aktiviteter för hösten diskuterades; Chopinafton, föredrag samt en ev resa till Polen föreslogs.

Vid utlottning av ett konstverk av den polske grafikern Jerzy Dmitruk hade Jan Maltestam turen på sin sida – för första gången sedan lotteriet infördes. Dessutom fick samtliga närvarande polskt matbröd från ett polskt bageri i Sölvesborg.

Kvällens föreläsare, apotekare Anna Kaniewska, berättade engagerat och intressant om sin tid i Sverige sedan 2001. Hon ingick i en grupp på 20 personer från Polen, som rekryterades som apotekare till Blekinge. Idag finns sju personer kvar. Hon berättade om den första svåra tiden i Sverige med intensiv undervisning i svenska, krav på akademiska kurser samtidigt med längtan till familjen i Polen. Hon har nu erfarenhet som apotekschef i Karlskrona och är apotekets terapiområdesexpert för hudvårdsprodukter. Familjen finns fortfarande kvar i Polen och resorna blir många åt båda hållen. Anna Kaniewska avtackades med blomstercheckar och en varm applåd.

Kvällen avslutades med en subventionerad supé, under vilken alla deltagare bl a diskuterade de rekryterade polska apotekarnas nya liv i Sverige.

Arsmote-2012_002
Apotekare Anna Kaniewska, Karlskrona tillsammans med ordförande Karin
Maltestam.

 

Styrelsen har följande utseende fram till nästa årsmöte:

Ordförande: Karin Maltestam

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekreterare och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Lennart Sandberg och Folke Frömmert

Suppleanter: Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant : Gunnel Håkansson

Arsmote-2012_001
Ljus i de svensk-polska färgerna samt polskt matbröd prydde bordet under
årsmötet.

Read More

Verksamhetsberättelse – 2007

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2007

Aktiviteter under 2007

Hej!
Det var roligt att träffa en del av er på årsmötet. Vi fick alla en härlig musikupplevelse och flera av er kunde gå hem med trevliga vinster. I det här informationsbladet vill jag berätta om och inbjuda er alla till våra olika aktiviteter med polsk anknytning i sommar och höst.

En kulturhistorisk utflykt med naturupplevelser den 3 juni
Vi samlas vid Scandic Hotell i Karlshamn söndagen den 3 juni 2007 kl 10.30 för en gemensam resa med bil. 
Vi träffar Joachim Hamilton i Gyngamåla, som berättar om minnen och upplevelser från 2:a världskriget. Därefter blir det en kort bilresa till en naturskön plats, där vår medlem Ville Magnusson är värd. Kanske kan det bli ridning och vi får njuta vi av vår egen medtagna korg med söndagsfika. Anmälan sker till ordförande, tel 0456-14739 eller e-post: maltestam@telia.com senast den 30 maj.

Årets Killebomfestival i Sölvesborg den 5 – 7 juli Vi kommer att få besök av den polska riddargruppen ”Brödraskapet under Sztums fana”. Det är en grupp på 18 deltagare från städerna Sztum och Malbork, som kommer att framträda med medeltida danser, riddarspel, stridsscener m m. Du kan själv pröva på medeltida tävlingar och ett riddarläger kommer att slås upp, där du kan titta på rustningar och olika medeltida vapen.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn den 19-21 juli 
Östersjöfestivalen får exklusivt besök av fyra operasångare (två sopraner och två tenorer) från Warszawaoperan. De kommer att uppträda tillsammans med Karlshamns Musiksällskap under ledning av den polske dirigenten Krzysztof Urbanski. Konserten äger rum i samband med invigningen torsdagen den 19 juli på Stora Torget. Det blir ett framträdande som kallas ”World of Music”, vilket innebär allt från klassiska stycken till ABBA.
I Baltic Song Contest blir det som vanligt polskt deltagande; i år genom Patricja Markowska. 
Dessutom framträder Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester, som nu för första gången gästar festivalen. 
Orkestern kommer att musicera på olika platser i stan under festivaldagarna. Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester återfinns på Skogs- och jordbruksskolan i Tuchola, en stad med cirka 13 000 invånare, söder om Gdansk. 
Orkestern består av ett gäng glada amatörer i åldrarna 10-20 år. De har turnerat runt om i Polen, i Tyskland, Österrike och Nederländerna. I repertoaren ingår en stor variation av kompositioner, allt från pop till klassisk musik. 

Konstutställning i Karlshamns Konsthall 29 september – 28 oktober 
I höst presenterar vi en omfattande konstutställning i Karlshamns Konsthall under namnet ”Fem från Krakow – en resa i färg och form”. Det blir en utställning med synnerligen högklassiga verk, där måleri, skulptur och grafik står i centrum. Professor Jerzy Nowakowski är utställningskommissarie, skulptör och välbekant för många medlemmar. Utställningen görs i samarbete med Karlshamns Konstförening.

Som ni märker, blir det en hel del spännande arrangemang med polsk anknytning här i Blekinge i sommar och höst. Jag hoppas att ni kommer med på vår utflykt i början av juni. Sedan är det festivalsommar och då blir det alltså många besök från vårt grannland Polen. Passa på och besök festivalerna och njut av sommaren. Exakta tider för de olika festivalinslagen kommer att finnas i lokalpressen.
Glöm inte att utnyttja föreningens 10% rabatt på färjeresor med Stena Line, om du planerar en resa till Polen i sommar.
Glöm inte bort medlemsavgiften för 2007 som är oförändrad 150 kr/medlem och år samt 50 kr för varje ytterligare familjemedlem. Institutioner och företag betalar 350 kr/år. Vi vill gärna ha din inbetalning före sommarsemestern.
Som medlem får du Svensk-Polsk Bulletin som kommer ut i början av hösten, i september månad. 

Avslutningsvis ber jag att få önska alla medlemmar en trevlig sommar och hoppas att vi ses under några av alla våra aktiviteter!

Read More

Verksamhetsberättelse 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

2011-01-01—2011-12-31

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

Antal medlemmar var vid årets slut drygt 40 personer –en mindre minskning. Styrelsen har under året haft löpande kontakter per telefon och mail i viktiga frågor.

 

VERKSAMHET

Årsmöte

Årsmöte ägde rum den 7 april 2011 på Hotell Scandic i Karlshamn. Ett femtontal personer var närvarande och kunde bl a lyssna på ett engagerat och intressant föredrag av styrelseledamoten Lennart Sandberg, som talade under rubriken ”Monte Cassino – polsk tragedi men också triumf”. Han visade vackra bilder från den resa till Monte Cassino, som han och hans vänner gjorde sommaren 2010. Lennart avtackades med blombukett och en varm applåd.

Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

Utlottning av bokverk och polskt mat bröd skedde därefter och kvällen avslutades med gemensam samvaro och en subventionerad middag i restaurangen.

 

Östersjöfestivalen

Ett antal medlemmar träffades i kulturkvarteren under Östersjöfestivalen för att njuta av polska charkuterivaror, som presenterades inom ramen för ett EU-projekt. Vi var ett tiotal medlemmar, som umgicks och lät sig väl smaka av korv, skinka och våffelrån.

Flera polska inslag var det naturligtvis. En polsk orkester fanns på plats tillsammans med polska sångartister. Ordföranden arbetade som vanligt på kansliet samt som ordförande för juryn i Baltic Song Contest.

 

Svensk-Polsk Bulletin och lokal media

Under året har två nummer av Svensk-Polsk Bulletin distribuerats till medlemmarna. Roligt är att ett par av våra medlemmar skrivit intressanta artiklar, som publicerats i tidskriften. Ordförande har dels rapporterat om föreningens aktiviteter och dels skrivit flera artiklar. Medlemmarna uppmanas att gärna skriva notiser och artiklar om sina Polenerfarenheter att skickas till redaktören.

En längre intervju gjordes i Blekinge Läns Tidning i samband med att ordföranden tilldelades Samfundets kulturpris. Här uppmärksammades främst hennes roll som brobyggare mellan Blekinge och Polen.

 

Svensk-Polska Samfundet

Blekinges ordförande fick i maj mottaga Samfundets kulturpris för sitt mångåriga arbete i Blekingeföreningen med att stärka de svensk-polska relationerna. Utdelningen skedde på Polens ambassad i Stockholm under högtidliga former.

Sammanträden i Samfundets styrelse sker oftast på nätet genom mailkontakter. Vår hemsida är också professionell och webb-bulletinen ger aktuell och bred information med Polen i fokus.

 

Representation

Professor Jerzy Nowakowski firade i december sin 40-åriga verksamhet som skulptör genom en stor utställning i Krakow. Ordförande representerade föreningen och uppvaktade med blommor och tackade för det goda samarbete genom årens lopp med Blekingeföreningen.

Föreningen inbjöds av Polska generalkonsulatet den 10 november till mottagning med pianokonsert på Rådhuset i Malmö.

 

Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal har funnits under 2011, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen. Det har varit chefsbyte inom Stena Line, varför nya kontakter måste upparbetas.

 

Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Festivalkommittén, Stena Line, Polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner och samarbetspartner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året. Vi uppmanar också alla att försöka värva fler medlemmar till föreningen.

Sölvesborg den 24 februari 2012

Karin Maltestam Mats Olsson

Folke Frömmert Jan Maltestam

Lennart Sandberg

Read More