Det började i Polen…

25 years of freedom

 

Seminarium och utställning till minne av 25 års jubileet av Polens frigörelse

Tisdagen den 7:e oktober ägde ett seminarium till minne av 1989 års revolution rum på Blåsenhus, en filial till Uppsala universitet. De inbjudna gästerna och talarna var i tur och ordning den polske utrikespolitiske analytikern Eugeniusz Smolar, den fd. tjeckiske politikern Martin Palouš samt den fd slovakiske parlamentsledamoten František Šebej medan samtalen modererades av tidigare landshövding och polska honorärkonsulen Ann-Cathrine Haglund. Den enda besvikelsen för dagen var nog att uppslutningen kunde ha varit betydligt tätare än vad den visade sig vara. Samtidigt återspeglar detta faktum ganska väl ett av de teman som vidrördes under seminariet.

Ordförande för Svensk-Polska samfundet Peter Eklund ställde en rad högst relevanta frågor vid frågesessionen rörande det intresse och den uppslutning som finns i respektive talares land, framför allt från ungdomens sida rörande utrikespolitiska frågor och den egna historien. Talarna var överens om att intresset bland ungdomen hade dalat. Eugeniusz Smolar tillade att delförklaringen till detta kan finnas i utvecklingen från kommunistårens begränsade valmöjligheter till det plötsliga spektrum av alternativ och möjligheter som numer konkurrerar om det politiska intresset. Herr Smolar hade själv upplevt denna tilltagande konkurrans om intresse på den minskade efterfrågan av relevanta historieböcker han varit med att giva ut.

Martin Palouš tillade ändock att det är viktigt att komma ihåg att ungdomen alltjämt behöver nås av material och böcker som medvetandegör dem om de historiska händelseförloppen. I det vakuum som annars riskerar att uppstå, kan annat material och historierevisioner snarligen ta plats och anammas av den generation som inte själv har varit med om det sena 1900-talets omvälvande hänselser. I ett sådant läge, menade František Šebej är risken överväldigande att den generation som följer den som sökte sig ifrån Sovjet i en högre utsträckning närmar sig ett Ryssland som beskriver Sovjets sammanbrott som av ondo. Samtidens utveckling tyder också på att det är den motsatta sidan från det vänsterorienterade intellektuella skikt som en gång i tiden stödde Sovjet som numer tar parti för Ryssland.

Herr Smolar menade att det därför av strategisk betydelse var viktigt att fortsätta demokratiseringsprocessen. Han menade att det endast var genom att slå undan grogrunden för ett socialt missnöje bland de olika nationernas minoriteter som man kunde förhindra att Ryssland utnyttjade detta till att splittra och försvaga Europa. Det var också genom det polska exemplet av distributiv makt, där de olika regionerna i de skilda länderna själva i större utsträckning kunde bestämma över skattemedel som regionalt missnöje kunde avstyras.

Seminariet bjöd dock på mer än samtidsanalyser och framtidsutsikter. Talarna inledde diskussionen genom att var och en under 15 minuter presenterade de erfarenheter och perspektiv på kullkastandet av kommunismen som de bär med sig från sina respektive länder. Eugeniusz Smolar talade om hur den polska erfarenheten var präglad av det ”mirakulösa” och strategiska. Hur gång på gång öppningar i de olika händelseförloppen ledde till det oväntade. Det tilltagande organisatoriska motståndet hade till en början i ljuset av sovjetisk truppnärvaro och warszawa-pakten ingen aning om att det skulle få det inflytande och det utslag som sedemera omskrivs i historien. Den rad av samverkande händelseförlopp med Johannes Paulus II, den strategiska skickligheten bland de involverade, reformationsförsöken av Gorbatjov samt via mutor nyvunna politiska allianser var alla element i den revolution Smolar kallade för det ”polska miraklet.”

Martin Palouš beskrev den tjeckiska erfarenheten utifrån en mer filosofisk betraktelse. På den självställda frågan om vad en revolution är för något var det självyttrade svaret ”en diskontinuitet i tid”. Fokus lades också vid om det var möjligt och i sådana fall vad man kunde lära sig av det Palouš beskriver ha varit en revolution? František Šebej beskrev däremot i sitt öppningsanförande den slovakiska upplevelsen som en blandad kompott där resningen till en början var betingad av katolska sentiment, men där efterdaningarna har karaktäriserats av en känsla av skuld och skam över att vara den generation som gick miste om chansen att bli “hjältar”. Seminariet var väldigt uppskattat av de närvarande och de föredragande höll en hög nivå på sina kommentarer och analyser.

Händelserna till minne avrundades kvällen genom en invigning av utställningen From Solidarity to the Round Table på Fredens Hus, Uppsala Slott. Utställningen öppnades av Ann-Cathrine Haglund, Eugeniusz Smolar och chargé d’affaires Jacek Sladewski och följdes i tur och ordning av en presentationsrunda och mingel.

Adam Sabir

 

Arrangörer:

Fredens hus SvP Polens ambassad

Musik och Matematik

Per Enflo
Hej, Polenvän!

Polska Ambassaden och Svensk-Polska Föreningen i Uppsala
hälsar dig och en vän välkommen till en kväll med

Musik och Matematik

Torsdagen den 9 okt kl. 19-20
Tempelriddarsalen, Bangårdsgatan 13 i Uppsala

Den polske matematikern Stanislaw Mazur ställde ett problem som förblev olöst i över 30 år. Den som till sist lyckades lösa problemet var ingen mindre än den svenska matematikprofessorn och konsertpianisten Per Enflo.

Kom och lyssna till ett samtal där han berättar mer om Mazur, den ovanliga belöningen han fick samt matematikens betydelse för honom som pianist. Under kvällen får vi även lyssna när Per Enflo framför sina favoritstycken av Chopin. Vi kommer också att bjuda på något gott.

Varmt välkommen!

Det finns endast ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
O.s.a. senast den 7 oktober till klementyna.mateja@msz.gov.pl

Ni är också välkomna till invigningen av den matematiska skulpturen Sierpinskis träd kl. 18.45 i korsningen Bangårdsgatan – Stadshusgatan.

Musik och Matematik

Per Enflo
Hej, Polenvän!

Polska Ambassaden och Svensk-Polska Föreningen i Uppsala
hälsar dig och en vän välkommen till en kväll med

Musik och Matematik

Torsdagen den 9 okt kl. 19-20
Tempelriddarsalen, Bangårdsgatan 13 i Uppsala

Den polske matematikern Stanislaw Mazur ställde ett problem som förblev olöst i över 30 år. Den som till sist lyckades lösa problemet var ingen mindre än den svenska matematikprofessorn och konsertpianisten Per Enflo.

Kom och lyssna till ett samtal där han berättar mer om Mazur, den ovanliga belöningen han fick samt matematikens betydelse för honom som pianist. Under kvällen får vi även lyssna när Per Enflo framför sina favoritstycken av Chopin. Vi kommer också att bjuda på något gott.

Varmt välkommen!

Det finns endast ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
O.s.a. senast den 7 oktober till klementyna.mateja@msz.gov.pl

Ni är också välkomna till invigningen av den matematiska skulpturen Sierpinskis träd kl. 18.45 i korsningen Bangårdsgatan – Stadshusgatan.

1989 – The Year of Changes

PL CZ SLVKThe Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Sweden in cooperation with the Embassy of the Czech Republic and the Embassy of the Slovak Republic present the seminar:

1989 – The Year of Changes
Poland and Czechoslovakia on a Peaceful Way to Freedom

Tuesday, 7th October 2014 at 14:00 at Uppsala University
Blåsenhus, Bertil Hammer Case-Room, von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala

Program
14:00 Welcome coffee
14:30 – 16:00
Seminar Meeting Session with participation of Mr Eugeniusz Smolar, Mr Martin Palouš and Mr František Šebej

Moderator
Mrs Ann-Cathrine Haglund

The seminar will be held in English and open to the public

 

Uppsala universitet SvPF logotype  

 

 

 

 

 

Who is who

 

Ann-Cathrine Haglund

Moderator
Ann-Cathrine Haglund
Member of Parliament (Riksdagen) 1979-1993 Moderate party
Member of the Parl. Standing Committee on Health and Social Welfare 1979-1988
Member of the Parl. Standing Committee on Education 1988-1991
President of the Parl. Standing Committee on Education 1991-1993
Member of the International Parliamentary Union 1991-1993
Substitute of the Council of Europe Assembly 1989-1992
Member of the Council of Europe Assembly 1992
President of the Swedish Delegation of the Council of Europe Assembly 1992-1993
Member of the Swedish Delegation to the General Assembly of the United Nations in 1984 and in 1985
President of the National Association of Moderate Women 1981-1990
Member of the Executive Board of the Parliamentary Group of the Moderate Party 1986-1993
Participated in many international – UN and other – conferences
County Governor of Malmöhus län 1993-1996
County Governor of Uppsala län 1997-2002
Represented the Swedish Governors in the European Days, (a European Association of Governors, Voivods, Prefets etc). Since 2002 Honorary Member of European Days.
Honorary Consul of the Republic of Poland in Uppsala 2004-2010

 

Egeniusz Smolar

Eugeniusz Smolar
Polish foreign policy analyst
Political prisoner 1968-1969, jailed also for organising protests against invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact armies.
Political émigré: in Sweden (1970-1975) he studied Sociology and Political Sciences at Uppsala University. In 1973 with a group of friends has started an émigré quarterly “Aneks”.
Since 1975 – journalist and later director of the Polish Section of the BBC World Service in London.
Assisted democracy movements and later “Solidarność” in Poland, Charter 77 in Czechoslovakia, Helsinki human rights groups in the USSR and in other communist countries.
Following return to Poland in the 90s he became a Deputy Chairman of the Polish Radio and its Program Director (1998-2005). President of the Center for International Relations in Warsaw (2005-2010), later Senior Fellow at the Polish Institute of International Affairs .
He was a Chairman of the Polish-Czech Forum and has been involved in the Polish-German, Polish-Russian and Polish-Ukrainian dialogue.
Professionally he concentrates on issues related to the European

 

Martin-Palouš

Martin Palouš 
signatory and spokesman of Charter 77, former Czechoslovak politician, after the Velvet Revolution Member of the Federal Assembly, Czech diplomat, University professor and at present also Member of the Board of Trustees of Vaclav Havel’s Library
Studied natural sciences, philosophy and international law. He was one of the first signatories of Charter 77 and became its spokesman in 1986. From the start of the 1990s he has worked at universities at home and abroad. At present he is a visiting professor at the Florida International University in Miami and a member of the Board of Trustees of Vaclav Havel’s Library in Prague. In the years 1994-1998 he chaired the Czech Helsinki Committee, while he twice served as deputy Czech Minister of Foreign Affairs (1990-1992 and 1998-2001). Between 2001 and 2005 he was Czech ambassador to the United States and from 2006 to 2011 was the Czech Republic’s permanent representative at the United Nations.
He has published dozens of papers on philosophical, social science and international law issues in the Czech Republic and abroad, and has translated works by Hannah Arendt and Eric Voegelin.

Frantisek Sebej

František Šebej
RELEVANT WORK EXPERIENCE
Between 1971 — 1980 František Šebej worked as Researcher at Medical faculty at Comenius University, Research Institute of Human Bioclimathology and Institute of Experimental psychology in Bratislava. Later he became the Director of the Laboratory of Social and Biological communication at Slovak Academy of Sciences and Member of Presidium of Slovak Academy of Sciences. In year 1992 he was elected the President of M.E.S.A. 10 — Macroeconomical and Social Analysis, Bratislava. In 1996 he became Senior visiting fellow at the Institute of Human Sciences in Vienna and Program director at the Institute for Public Affairs in Bratislavaplus Editor and editor-in-chief of Domino weekly magazine. Between 2005- 2010 he worked as Editor of Týždeň weekly magazine.

POLITICAL POSITIONS
Between 1990-1992 František Šebej was Member of the Parliament, Federal Assembly of CSFR, House of Nations, Chairman of the Foreign Affairs Committee, Head of the CSFR delegation to the Parliamentary Assembly of Council of Europe and Vice-chairman of the Democratic Party.

1998 he became Member of the Slovak Parliament, Chairman of the Committee for European Integration, Member of the Foreign Affairs Committee and Head of the Slovak parliamentary delegation to the Parliamentary Assembly of NATO where he stayed until 2002.
Since 2001 he has been the Vice-chairman of the Civic Conservative Party, presently he is a member of Slovak – Hungarian MOST – HÍD Party and since 2010 he has been Member of the Slovak Parliament, Chairman of the Foreign Affairs Committee.

 

 

1989 – The Year of Changes

PL CZ SLVKThe Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Sweden in cooperation with the Embassy of the Czech Republic and the Embassy of the Slovak Republic present the seminar:

1989 – The Year of Changes
Poland and Czechoslovakia on a Peaceful Way to Freedom

Tuesday, 7th October 2014 at 14:00 at Uppsala University
Blåsenhus, Bertil Hammer Case-Room, von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala

Program
14:00 Welcome coffee
14:30 – 16:00
Seminar Meeting Session with participation of Mr Eugeniusz Smolar, Mr Martin Palouš and Mr František Šebej

Moderator
Mrs Ann-Cathrine Haglund

The seminar will be held in English and open to the public

 

Uppsala universitet SvPF logotype  

 

 

 

 

 

Who is who

 

Ann-Cathrine Haglund

Moderator
Ann-Cathrine Haglund
Member of Parliament (Riksdagen) 1979-1993 Moderate party
Member of the Parl. Standing Committee on Health and Social Welfare 1979-1988
Member of the Parl. Standing Committee on Education 1988-1991
President of the Parl. Standing Committee on Education 1991-1993
Member of the International Parliamentary Union 1991-1993
Substitute of the Council of Europe Assembly 1989-1992
Member of the Council of Europe Assembly 1992
President of the Swedish Delegation of the Council of Europe Assembly 1992-1993
Member of the Swedish Delegation to the General Assembly of the United Nations in 1984 and in 1985
President of the National Association of Moderate Women 1981-1990
Member of the Executive Board of the Parliamentary Group of the Moderate Party 1986-1993
Participated in many international – UN and other – conferences
County Governor of Malmöhus län 1993-1996
County Governor of Uppsala län 1997-2002
Represented the Swedish Governors in the European Days, (a European Association of Governors, Voivods, Prefets etc). Since 2002 Honorary Member of European Days.
Honorary Consul of the Republic of Poland in Uppsala 2004-2010

 

Egeniusz Smolar

Eugeniusz Smolar
Polish foreign policy analyst
Political prisoner 1968-1969, jailed also for organising protests against invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact armies.
Political émigré: in Sweden (1970-1975) he studied Sociology and Political Sciences at Uppsala University. In 1973 with a group of friends has started an émigré quarterly “Aneks”.
Since 1975 – journalist and later director of the Polish Section of the BBC World Service in London.
Assisted democracy movements and later “Solidarność” in Poland, Charter 77 in Czechoslovakia, Helsinki human rights groups in the USSR and in other communist countries.
Following return to Poland in the 90s he became a Deputy Chairman of the Polish Radio and its Program Director (1998-2005). President of the Center for International Relations in Warsaw (2005-2010), later Senior Fellow at the Polish Institute of International Affairs .
He was a Chairman of the Polish-Czech Forum and has been involved in the Polish-German, Polish-Russian and Polish-Ukrainian dialogue.
Professionally he concentrates on issues related to the European

 

Martin-Palouš

Martin Palouš 
signatory and spokesman of Charter 77, former Czechoslovak politician, after the Velvet Revolution Member of the Federal Assembly, Czech diplomat, University professor and at present also Member of the Board of Trustees of Vaclav Havel’s Library
Studied natural sciences, philosophy and international law. He was one of the first signatories of Charter 77 and became its spokesman in 1986. From the start of the 1990s he has worked at universities at home and abroad. At present he is a visiting professor at the Florida International University in Miami and a member of the Board of Trustees of Vaclav Havel’s Library in Prague. In the years 1994-1998 he chaired the Czech Helsinki Committee, while he twice served as deputy Czech Minister of Foreign Affairs (1990-1992 and 1998-2001). Between 2001 and 2005 he was Czech ambassador to the United States and from 2006 to 2011 was the Czech Republic’s permanent representative at the United Nations.
He has published dozens of papers on philosophical, social science and international law issues in the Czech Republic and abroad, and has translated works by Hannah Arendt and Eric Voegelin.

Frantisek Sebej

František Šebej
RELEVANT WORK EXPERIENCE
Between 1971 — 1980 František Šebej worked as Researcher at Medical faculty at Comenius University, Research Institute of Human Bioclimathology and Institute of Experimental psychology in Bratislava. Later he became the Director of the Laboratory of Social and Biological communication at Slovak Academy of Sciences and Member of Presidium of Slovak Academy of Sciences. In year 1992 he was elected the President of M.E.S.A. 10 — Macroeconomical and Social Analysis, Bratislava. In 1996 he became Senior visiting fellow at the Institute of Human Sciences in Vienna and Program director at the Institute for Public Affairs in Bratislavaplus Editor and editor-in-chief of Domino weekly magazine. Between 2005- 2010 he worked as Editor of Týždeň weekly magazine.

POLITICAL POSITIONS
Between 1990-1992 František Šebej was Member of the Parliament, Federal Assembly of CSFR, House of Nations, Chairman of the Foreign Affairs Committee, Head of the CSFR delegation to the Parliamentary Assembly of Council of Europe and Vice-chairman of the Democratic Party.

1998 he became Member of the Slovak Parliament, Chairman of the Committee for European Integration, Member of the Foreign Affairs Committee and Head of the Slovak parliamentary delegation to the Parliamentary Assembly of NATO where he stayed until 2002.
Since 2001 he has been the Vice-chairman of the Civic Conservative Party, presently he is a member of Slovak – Hungarian MOST – HÍD Party and since 2010 he has been Member of the Slovak Parliament, Chairman of the Foreign Affairs Committee.

 

 

Leszek Balcerowicz

Leszke Balcerowicz

Förre polske finansministern Leszek Balcerowicz besökte Uppsala

Den 8/10 var det så dags för ännu ett prestigefyllt besök i Uppsala. Denna gång hade svensk-polska föreningen i Uppsala den stora äran att i samarbete med polska ambassaden gästa den förre polske finansministern Leszek Balcerowicz. Professor Balcerowicz föreläste över temat Starting from Scratch. Central Eastern Europe after the fall of Communism i hörsal 1 på Ekonomikum, Uppsala universitet. Till arrangörernas stora belåtenhet kunde intresset för Balceroriwczs besök bekräftas av den som blickade över den välfyllda föreläsningssalen.

Professor Balcerowicz är det namn som brukar nämnas i sammanhang där Polens ekonomiska utveckling sedan kommunismens fall prisas. Det är också Balcerowiczs reformer som centralbankschef som kom att enligt många bedömare vara avgörande för att Polen till skillnad från många andra före detta kommuniststater har haft en relativt stark tillväxt de senaste 25 åren. Föreläsaren lade dock inte så mycket fokus vid dem egna reformerna som på den stora skillnaden mellan de olika politiska systemens påverkan på ekonomisk utveckling. Om anledningen till detta var den personliga ödmjukheten eller oron för att nya generationers omedvetenhet om de ekonomiska skillnaderna systemen emellan förblev osagt.

Det planekonomiska system som Polen hade kastat av sig 25 år sedan vilade enligt Balcerowicz på en rad principer som a) ett ägandemonopol av den privata sektorn b) en centraliserad ekonomi. För att upprätthålla ett sådant ekonomiskt system behöver dessa principer i sin tur understödjas av c) ett undvikande av demokrati som i sin tur vilar på d) en lång lista av “brott” gentemot det kommunistiska systemet. Professor Balcerowicz strävade efter att illustrera genom olika tillväxttabeller att det fanns en korrelation mellan graden av tillväxt och graden av lyckat kullkastning av de planekonomiska principerna.

Många före detta sovjetstater har misslyckats med att uppnå den ekonomiska tillväxt som Polen har haft för att man enligt Balcerowicz inte har lyckats med de nödvändiga reformerna. I Ryssland menade Balcerowicz att de reformer som igångsattes av Jeltsin skulle ha avstannat och att ekonomin i högre utsträckning vilar på försäljning av naturresurser. I Polen hade reformerna lyckats i hög utsträckning även om det återstod mycket att göra. Frukterna av dessa har varit en stabil tillväxt som baseras på en mängd inkomstbringande företag, inte minst innovativa sådana. Polen hade dock till skillnad från Östtyskland en annan utmaning 25 år sedan. Medan rätt folk för en ekonomisk reform kunde överflyttas från Västtyskland till Östtyskland, var Balcerowicz själv tvungen att i brist på ett sådant företag hitta andra lösningar.

Det var inte brist på utbildat folk, men föredragaren poängterade att “man kan vara högt-, men dåligt utbildad”. Orsaken till detta står att finna i de politiska ideologier som många högt utbildade ekonomer hade skolats inom. Balcerowicz anlitade 20 människor, däribland många mattelärare som trots en lägre formell skolning hade rätt idéer från hans önskade reformer. Polens framtida ekonomiska utmaning låg i att söka öka andelen privata investeringar och därmed att fortsätta på den väg man slog in på 25 år sedan.

Adam Sabir

 

Arrangörer:

 

PL emb

 

SvPF logotype

 

Uppsala universitet