Leszek Balcerowicz

Leszke Balcerowicz

Förre polske finansministern Leszek Balcerowicz besökte Uppsala

Den 8/10 var det så dags för ännu ett prestigefyllt besök i Uppsala. Denna gång hade svensk-polska föreningen i Uppsala den stora äran att i samarbete med polska ambassaden gästa den förre polske finansministern Leszek Balcerowicz. Professor Balcerowicz föreläste över temat Starting from Scratch. Central Eastern Europe after the fall of Communism i hörsal 1 på Ekonomikum, Uppsala universitet. Till arrangörernas stora belåtenhet kunde intresset för Balceroriwczs besök bekräftas av den som blickade över den välfyllda föreläsningssalen.

Professor Balcerowicz är det namn som brukar nämnas i sammanhang där Polens ekonomiska utveckling sedan kommunismens fall prisas. Det är också Balcerowiczs reformer som centralbankschef som kom att enligt många bedömare vara avgörande för att Polen till skillnad från många andra före detta kommuniststater har haft en relativt stark tillväxt de senaste 25 åren. Föreläsaren lade dock inte så mycket fokus vid dem egna reformerna som på den stora skillnaden mellan de olika politiska systemens påverkan på ekonomisk utveckling. Om anledningen till detta var den personliga ödmjukheten eller oron för att nya generationers omedvetenhet om de ekonomiska skillnaderna systemen emellan förblev osagt.

Det planekonomiska system som Polen hade kastat av sig 25 år sedan vilade enligt Balcerowicz på en rad principer som a) ett ägandemonopol av den privata sektorn b) en centraliserad ekonomi. För att upprätthålla ett sådant ekonomiskt system behöver dessa principer i sin tur understödjas av c) ett undvikande av demokrati som i sin tur vilar på d) en lång lista av ”brott” gentemot det kommunistiska systemet. Professor Balcerowicz strävade efter att illustrera genom olika tillväxttabeller att det fanns en korrelation mellan graden av tillväxt och graden av lyckat kullkastning av de planekonomiska principerna.

Många före detta sovjetstater har misslyckats med att uppnå den ekonomiska tillväxt som Polen har haft för att man enligt Balcerowicz inte har lyckats med de nödvändiga reformerna. I Ryssland menade Balcerowicz att de reformer som igångsattes av Jeltsin skulle ha avstannat och att ekonomin i högre utsträckning vilar på försäljning av naturresurser. I Polen hade reformerna lyckats i hög utsträckning även om det återstod mycket att göra. Frukterna av dessa har varit en stabil tillväxt som baseras på en mängd inkomstbringande företag, inte minst innovativa sådana. Polen hade dock till skillnad från Östtyskland en annan utmaning 25 år sedan. Medan rätt folk för en ekonomisk reform kunde överflyttas från Västtyskland till Östtyskland, var Balcerowicz själv tvungen att i brist på ett sådant företag hitta andra lösningar.

Det var inte brist på utbildat folk, men föredragaren poängterade att ”man kan vara högt-, men dåligt utbildad”. Orsaken till detta står att finna i de politiska ideologier som många högt utbildade ekonomer hade skolats inom. Balcerowicz anlitade 20 människor, däribland många mattelärare som trots en lägre formell skolning hade rätt idéer från hans önskade reformer. Polens framtida ekonomiska utmaning låg i att söka öka andelen privata investeringar och därmed att fortsätta på den väg man slog in på 25 år sedan.

Adam Sabir

 

Arrangörer:

 

PL emb

 

SvPF logotype

 

Uppsala universitet

Kulturnatten 2014

Kulturnatten2014Kulturnatten 13 september!
Hösten är kommen och det är dags för Kulturnatten. Som vanligt medverkar Svensk-Polska Föreningen.

Kl 15:00-15:20
Polonäs i Centralpassagen, Resecentrum
Uppvisning i elegant polonäsdans – med möjlighet för alla att prova på efter uppvisningen Under ledning av Joanna Backman, Studio Pivot

 

Kl 16:00-17:00
Föredrag och musik i Katedralkaféet bredvid Domkyrkan 

Kraków – legender, halvsanningar och sanningar
Föreningens ordförande Peter Eklund berättar om Katarina Jagellonica och Kraków och annat ur den polska historien. I Jagellonska koret i Domkyrkan ligger Katarina begravd tillsammans med sin make Johan III

Radovan Hudecek,
bl.a. verksam vid Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet, underhåller med musik för piano av bl.a. Frédéric/Fryderyk Chopin

 

Kl 18:15-18:35
Polonäs på Drabanten,
Bangårdsgatan 13
Uppvisning i elegant polonäsdans – med möjlighet för alla att prova på efter uppvisningen
Under ledning av Joanna Backman, Studio Pivot

 

Söndag 14 september
Kl 13 rekommenderar vi också:
Svensk-polska krigen, militärhistoria och sjukvård
Föredrag av historikern Artur Sehn
Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8 (Ulleråker, buss 1, 12, 20 eller 21)
Samtliga arrangemang med fri entré

 

Välkomna! Svensk-Polska föreningen i Uppsala

Arrangeras med stöd av Republiken Polens Ambassad i Stockholm.

Jan Karski

Jan KarskiMannen som försökte förhindra förintelsen

Historikern och föreläsaren
Arthur Sehn berättar om
Jan Karski
Mannen som försökte förhindra förintelsen

Fredens Hus, Uppsala slott, ingång A2
13 maj kl 18:30

 

Julfest på Ekeby bruk

Julfest på Ekeby bruk
JulgranLördagen den 30 november kl 18.30
Ekeby bruk, ingång A1
Välkomna på fest!

Tal • Musik • Polska julsånger • Mat och dryck • Tävlingar • Utställningar • Mingel • Trevligheter

Förra årets succé med allsång av polska och till svenska översatta julsånger upprepas.

Pris: 100 kr för medlem, 75 kr för ungdomar under 25 år, 130 kr för icke-medlem.

Anmälan sker genom inbetalning på föreningens PG 44 45 83-9, betalning inkommen senast 2013-11-26. Ange festdeltagarnas namn på inbetalningen.
Om du vill hjälpa till med arrangemanget anmäler du dig till Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA Tfn Bostad: 018-12 94 65; Arb. 010-476 6855; Mobil 0708-248342 peter.eklund@hifab.se

Artur Szulc

Svensk-Polska föreningen i Uppsala i samarbete med Fredens Hus
inbjuder till föreningskväll med historikern
Artur Szulc

Artur Szulc Judarna har
som talar om sin bok

”Judarna har vapen!”
– om upproret i Warszawa 1943

Tisdag 5 november 2013 kl 18.30
i Fredens Hus, Uppsala Slott ingång A2
Fritt inträde. Ingen föranmälan.

Välkomna till ett intressant föredrag och en stunds samvaro!
Tidigare böcker av Artur Szulc:

Artur Szulc omslag x3

Årsmöte 2013

Svensk-Polska Föreningen i Uppsala
inbjuder till årsmöte 2013

Tisdagen den 12 februari kl 18.30
Vindhemskyrkan, Vindhemsgatan 9, Uppsala

Program:

Kl 18:30 Mingelstart med förfriskningar och tilltugg

Kl 19:00 Årsmöte enligt bifogad dagordning

Kl 19:30 Polen och jag

Kristian Gerner

Professor Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet med särskild inriktning på Öst- och Centraleuropa berättar om sina erfarenheter från ett mångårigt intresse för vårt grannland Polen

Kl 20:30 Avrundning

Välkomna!

Styrelsen