Ny ordförande i Västmanland

Ny ordförande i Västmanland

Vid årsmötet den 16 februari på Stadsbiblioteket i Västerås avgick Urban Liwing efter 12 år som ordförande i Svensk-Polska föreningen i Västmanland. Till ny ordförande valdes Karl Beijbom, publicist och bokförläggare (polsk mamma, svensk pappa). Den nyvalde ordföranden tackade och prisade Urban Liwing för hans mångåriga, engagerade och hängivna insatser till gagn för ömsesidig förståelse och ömsesidigt samarbete i svensk-polska relationer. Urban Liwing utsågs till Hedersordförande av den nya styrelsen.

 

IMG 0133

Karl Beijbom, nyvald ordförande, Barbara
Hallström, kassör, och Urban Liwing,
avgående ordförande i Västmanlands_
förening.

Västmanland 2014

Att turista i Polen
Eskilstuna, 7/4 18.00, Biblioteket. Anna Suurna.

Jerzy Sarnecki
Västerås. 19/2 kl. 19.00, Biblioteket. Den kände kriminologen/författaren Jerzy Sarnecki talar om sin nyligen utkomna bok om Polen.

Dessutom kommer vi att ha en resa i till Warszawa i vår.

 

Övriga kommande program kommer att publiceras här, på hemsidan

Strålbehandling under 100 år

 

Strålbehandling under 100 år – från Marie Curie Sklodowska- till i dag
17/10 2013 , kl. 19.00,  Biblioteket, Västerås.

 

 

Kontakt och bli medlem

 

Västmanlandsföreningen

Kontaktperson:

Karl Beijbom ordförande,
Östra Långgatan 1,
731 32 Köping
tel 076-775 50 86,
E-post: info.beijbombooks@gmail.com

 

Bankgiro: 684-1175

Avgift för enskild medlem är 150 kr per år och för familjemedlemskap 200 kr per år. Ange Dina kontaktuppgifter på inbetalningen och då även e-postadress.

Styrelse

Styrelsen för Svensk-Polska föreningen i Västmanland

Styrelse 2014

Överst från vänster;
Åke Jansson, Urban Liwing, Barbara K. Hallström, Karl 
Beijbom och Hans-Erik-Montelius,
Första raden: Leif Wrisemo.

 

Styrelse:

Ordförande: Karl Beijbom  
Lledamot och tillika kassör Barbara Kabacinski-Hallström
Ledamoter: Åke Jansson
Lars-Olof Lundkvist
Jacek Kobosko
Teresa Binbach
Roger Hallström

 

 

Övriga funktionerer:

Revisor Anders Åkerström
Örjan Ek
Revisorssuppleant Benone Christian Grigore