Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem

Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien har beslutat att ändra inriktning och namn till Svensk-Polska föreningen i Västmanland samt att ansöka om medlemskap i Polsk-Svenska Samfundet.

1999 genomförde Landstinget, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Västmanland på uppdrag av Statsmakterna arrangemanget ”Polen i Fokus” i Nedre Schlesien tillsammans med Uppsala län. Bakgrunden till val av region var ett fungerande samarbete inom sjukvården och att det fanns ett antar betydande företag med Västmanländsk anknytning etablerade i Nedre Schlesien. Vid genomförandet deltog ca. 200 personer – bl.a. idrottsungdomar, kulturpersoner, institutioner och politiker med Göran Persson i spetsen. Arrangemanget var lyckat och medförde många kontakter.

De ovannämnda organisationerna och Marshalkämbetet i Nedre Schlesien undertecknade 2001 ett vänskaps- och samarbetsavtal.

Redan 2000 bildade några personer Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien. Jörgen Lundqvist, då verksam vid Kommunförbundet, blev föreningens förste ordförande och undertecknad vice ordförande.

Under åren har ett antal utbyten skett med stöd av vänföreningen. Mest har det varit ungdomar från idrottsföreningar och skolor som besökt regionen eller tagit emot besök. Vi har även stött arrangemang av skilda slag för att ge ökad kunskap om regionen och övriga delar av Polen. Vänföreningen har medlemmar med sina rötter både i Sverige och i Polens olika regioner. Skolor och idrottsföreningar är viktiga medlemmar. Västmanlands Idrottsförbunds har under alla år haft en representant i styrelsen. Elzbieta Towarnicka har under alla åren varit ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Intresset från Västmanlands regionala organisationer för Nedre Schlesien har dock svalnat och avtalets överenskommelser uppfylls inte.

Vid årsmöten 15/4 och 29/5 2010 beslöt vi att ansöka om medlemskap i Svensk-Polska Sällskapet.

Vår styrelse är: Ordf. Urban Liwing, sekr. Örjan Ek, kassör Barbara K. Hallström, ledamöter Teresa Binbach, Jurek Krzyzowski , Andre Bryland och Agniesza Tarka.

Vår målsättning är att utveckla kontakter och samarbetet mellan våra länder och att hjälpa till med att sprida kunskap om Polen. Vi kommer att jobba för att få fler individuella medlemmar men även fler skolor och organisationer.

Urban Liwing

Ordförande

urban.liwing@telia.com

Read More

Ett exotiskt Polen

Cerkiew w Dubiczach

Ett exotiskt Polen
Föredrag av Stefan Ingvarsson
, översättare av polsk litteratur och skribent.

För knappt hundra år sedan var Polen ett lapptäcke av språk, religioner och nationaliteter. I en del av Polen kan man ännu uppleva denna mångfald: I gränslandet mellan Polen och Vitryssland. Här finns trämoskéer från 1700-talet, ortodoxa pilgrimsorter, judiska shtetls med traditioner och synagogor, bevarade urskogar och palats.

Måndag 18 mars kl 19.00 – Stadsbiblioteket
Arr: Svensk-polska föreningen, Västerås stadsbibliotek

Read More

Polen som turistland

Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.
Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

  • Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.

Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

Read More

Årsmöte 2013

Paul Holmer

Paul Holmer 02

publik

 

Paul Holmer spelar Chopin i anslutning vårt årsmöte.
Fotograf Elisabeth Holmer.

 

Svensk-Polska föreningen i Västmanland
Beslut om ny styrelse vid årsmötet 2013-04-17 Ny styrelse
Ordförande för en tid av ett år: Omval av Urban Liwing
Två ledamöter för en tid av ett år: Leif Wrisemo och L-O Lundkvist
Två ledamöter för en tid av två år: Roger Hallström, kassör och Åke Jansson, sekreterare.

Revisorer
Två revisorer för en tid av ett år: Anders Åkerström och Örjan Ek.
Revisorssuppleant för en tid av ett år: Benone Christian Grigore 

  • Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.

Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

Read More

Mika Larsson

Mika LarssonKonsten att överleva
Mika Larsson, journalist och Polenkännare, berättar om vägen fram till dagens Polen. Följ med på en dramatisk resa bland spioner och hjältar, i kärlek och dårskap, fram till dagens kontrastrika land.

Mika Larsson har bott i Polen i många år. Hon har varit utrikeskorrespondent för Sveriges Radio och Sveriges Television och belönades 1982 med Stora journalistpriset för sin rapportering i början av 1980-talet om bland annat fackföreningen Solidaritets grundande. Hon har också varit knuten till svenska ambassaden i Warszawa som kulturattaché och kulturråd.

2012-10-25 klockan 19.00 till klockan 20.00,
Plats: Köpings stadsbibliotek. Entré: Fri.
Arrangör: Köpings kommun, Kultur & Fritid samarbete med Svensk-Polska föreningen

Read More