Polens säkerhets-politiska läge

Stig Wahlström om Polens säkerhets-politiska läge
Stig Wahlström, Europaklubbens ordförande, berättade om Polens säkerhetspolitiska läge och den aktuella politiska situationen. 
Plats: Västerås stadsbibliotek – efter årsmötet den 16/2 – och på Köpings bibliotem den 23/2 2016

Arthur Sehn om Warszawasvenskarna

Warszawasvenskarna

”Warszawasvenskarna” 
Under den mörkaste tiden i det naziockuperade Europa engagerade sig några svenska tjänste- och affärsmän för att, med livet som insats och Gestapo i hälarna, fungera som hemliga kurirer mellan den polska motståndsrörelsen och London. Hör en historia om Sveriges sanna, okända krigshjältar.
Föreläsare: Arthur Sehn. 
Tisdag 10 november kl. 19.00 på Biblioteket i Västerås. Entré: medlemmar gratis, övriga 40 kr.

arrow blueLäs mer om Staffan Thorsells bok Warszawasvenskarna på förlagets webbsida, albertbonniersforlag.se

arrow blueLäs mer om Józef Lewandowskis bok “Knutpunkt Stockholm” på bokus.com

Från Västmanland till Warszawa

Karl Beijbom,
journalist, redaktör och bokförläggare, kåserar med polskt och svenskt hjärta. Han bodde i sin barndom i Västmanland. Polsk mor, svensk far. Har tilldelats Riddarkorset av Polens president Lech Walesa för opinionsbildande insatser till förmån för Polens frihet och demokrati under diktaturen. Hans berättelse i kväll blir en “slalomresa mellan polsk och svensk kultur och historia.”
Västerås bibliotek 31 mars 2011 19:00
Arr: Svensk-Polska föreningen i Västmanland
För ytterligare information kontakta Urban Liwing 070-6064594, urban.liwing@telia.com

Årsmöte 2011

Svensk-Polska föreningens i Västmanland årsmöte 2011

Vid årsmötet den 11 maj omvaldes Urban Liwing, Köping som ordförande för ytterligare ett år.

Roger Hallström, Hallstahammar nyvaldes som ordinarie ledamot för två år.

Under konstituerande styrelsemöte formades styrelsen så här:

Urban Liwing, ordförande

Roger Hallström, vice ordförande

Örjan Ek, sekreterare

Barbara K Hallström, kassör

Teresa Binbach, ledamot

Som revisorer omvaldes

Åke Jansson och Anders Åkerström med Elisabet Holmer som ersättare.

Som valberedningen omvaldes

Leif Wrisemo, sammankallande och Lars-Olof Lundqvist

Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem

Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien har beslutat att ändra inriktning och namn till Svensk-Polska föreningen i Västmanland samt att ansöka om medlemskap i Polsk-Svenska Samfundet.

1999 genomförde Landstinget, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Västmanland på uppdrag av Statsmakterna arrangemanget ”Polen i Fokus” i Nedre Schlesien tillsammans med Uppsala län. Bakgrunden till val av region var ett fungerande samarbete inom sjukvården och att det fanns ett antar betydande företag med Västmanländsk anknytning etablerade i Nedre Schlesien. Vid genomförandet deltog ca. 200 personer – bl.a. idrottsungdomar, kulturpersoner, institutioner och politiker med Göran Persson i spetsen. Arrangemanget var lyckat och medförde många kontakter.

De ovannämnda organisationerna och Marshalkämbetet i Nedre Schlesien undertecknade 2001 ett vänskaps- och samarbetsavtal.

Redan 2000 bildade några personer Vänföreningen Västmanland-Nedre Schlesien. Jörgen Lundqvist, då verksam vid Kommunförbundet, blev föreningens förste ordförande och undertecknad vice ordförande.

Under åren har ett antal utbyten skett med stöd av vänföreningen. Mest har det varit ungdomar från idrottsföreningar och skolor som besökt regionen eller tagit emot besök. Vi har även stött arrangemang av skilda slag för att ge ökad kunskap om regionen och övriga delar av Polen. Vänföreningen har medlemmar med sina rötter både i Sverige och i Polens olika regioner. Skolor och idrottsföreningar är viktiga medlemmar. Västmanlands Idrottsförbunds har under alla år haft en representant i styrelsen. Elzbieta Towarnicka har under alla åren varit ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Intresset från Västmanlands regionala organisationer för Nedre Schlesien har dock svalnat och avtalets överenskommelser uppfylls inte.

Vid årsmöten 15/4 och 29/5 2010 beslöt vi att ansöka om medlemskap i Svensk-Polska Sällskapet.

Vår styrelse är: Ordf. Urban Liwing, sekr. Örjan Ek, kassör Barbara K. Hallström, ledamöter Teresa Binbach, Jurek Krzyzowski , Andre Bryland och Agniesza Tarka.

Vår målsättning är att utveckla kontakter och samarbetet mellan våra länder och att hjälpa till med att sprida kunskap om Polen. Vi kommer att jobba för att få fler individuella medlemmar men även fler skolor och organisationer.

Urban Liwing

Ordförande

urban.liwing@telia.com

Ett exotiskt Polen

Cerkiew w Dubiczach

Ett exotiskt Polen
Föredrag av Stefan Ingvarsson
, översättare av polsk litteratur och skribent.

För knappt hundra år sedan var Polen ett lapptäcke av språk, religioner och nationaliteter. I en del av Polen kan man ännu uppleva denna mångfald: I gränslandet mellan Polen och Vitryssland. Här finns trämoskéer från 1700-talet, ortodoxa pilgrimsorter, judiska shtetls med traditioner och synagogor, bevarade urskogar och palats.

Måndag 18 mars kl 19.00 – Stadsbiblioteket
Arr: Svensk-polska föreningen, Västerås stadsbibliotek