Affish SolidaritetsutstallnUtställning om Solidaritet

Fenomenet Solidaritet heter en utställning som visades 17–19 oktober på Stadshallen vid Stortorget i Lund. Den visade bilder från den period i polsk nutidshistoria, då Solidaritet bildades och verkade, med kommentarer på engelska och polska. Utställningen har visats i flera länder och kommer nu för första gången till Sverige. I Sverige visas den endast i Lund och Göteborg.

Det är Polska Lärarnas Förening i Sverige som tagit utställningen till Sverige. Till Lund har den kommit på polskläraren Hanna Jakowlews (070 77 900 26) initiativ och visas i samverkan med Vänortsföreningen Lund-Zabrze och Svensk-Polska Föreningen i Skåne. Från Svensk-Polska Föreningen kommer Jan Axel Stoltz att finnas på plats för introduktion och presentation.

Utställningen har tagits fram av Nationella Minnesinstitutet (IPN) som tillkom 1999 med främsta syfte att undersöka och dokumentera nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen 1939 – 1989.

Lund har en vacker tradition av att stödja Polen i dess nyaste historia. Här bildades redan i januari 1982 Stödkommittén för Solidaritet, som verkade fram till kommunismens fall i Polen och övriga Östeuropa.

Utställningen invigdes den 17 oktober  av polska generalkonsuln i Malmö Stanislaw Cygnarowski.

Se vidare http://bulletinen.org/wordpress/2012/10/12/solidaritetsutstallning-till-lund-och-goteborg/

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!