KÄRA MEDLEMMAR, INTRESSENTER OCH SYMPATISÖRER TILL SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

Än består sommartid. Oaktat detta dristar jag mig till att sända ut ett litet meddelande inför hösten.

Föreningen avser att fortsätta sin verksamhet med att visa polska filmer. Vi har redan en på lager : ”Ninas resa” som handlar om Nina Einhorns liv i Warszawa.
Efter Katyn går vi vidare med andra filmer av Polanski, Wajda med flera. Från centralt håll i Stockholm bör vi förvänta oss bidrag med material som vi återkommer till. Tor Johanson kommer i höst att besöka oss och tala om den minnesbok över det nu mer än 80-åriga Svensk-Polska Samfundet i Sverige som han är författare till. Vidare skall vi försöka få till oss en korrespondent från Warszawa för att få insikt på stämning och utveckling i Polen som ju befunnit sig under tung återhämtning.

Till Dig som läser detta vill jag verkligen säga :
Kom och tag del av vår förenings aktiviteter och överväg inte detta längre utan dyk upp. Du är alltid välkommen till oss hur länge du än betraktat Dig som intreesent eller sympatisör. Till de som hittills bekräftat sitt medlemsskap genom att betala in medlemsavgiften uttalar jag mitt varma tack. Du som vill bekräfta Ditt engagement i föreningen kan betala in medlemsavgiften på 200 kronor till pg 53 51 55-6. Kassan är inte imponerande för en liten ideell förening som vår och därigenom har Du själv genom Din medlemsavgift ett avgörande inflytande över föreningens möjligheter till kommande större aktivitet.

Som det ser ut nu kommer resan till Krakow att äga rum under våren 2011. Då möter vi våren i Centraleuropa !

Till slut kommer vi självklart att underrätta om de svensk-polska aktiviteter som kan dyka upp i Göteborg under höstens lopp. Såtillvida har flera programpunkter under hand dykt upp på vår agenda.

Ny underrättelse utgår när datum för den första filmförevisningen bestämts. Till dess fortsatt sommar och gärna ytterligare några inbetalningar till föreningen.
Årsavgift 200 kronor som gärna emotses på pg 53 51 55 – 6

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!