E-post: goteborg@svensk-polska.se
Hans Göran Tommila, 
Långedragsvägen 113,
426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel. 0738-754173

Plusgiro: 53 51 55-6