Ordförande: Maciej Onoszko 
Stora Väller 410
622 54 Romakloster
e-post:  gotland@svensk-polska.se

Kassör: Zbigniew Jakubowski
Ledamot: Kasia Onoszko
Ledamot: Hardy Pettersson
Ledamot: Katarzyna Małachowska
Suppleant: Clary Vinberg
Suppleant: Eva Tordai

Revisor: Ewa Hallgren

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!