Hem Blekinge Blekinge 2011 Verksamhetsberättelse 2011
C181.jpg
Verksamhetsberättelse 2011 PDF Skriv ut Skicka sidan

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

2011-01-01—2011-12-31

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

Antal medlemmar var vid årets slut drygt 40 personer –en mindre minskning. Styrelsen har under året haft löpande kontakter per telefon och mail i viktiga frågor.

 

VERKSAMHET

Årsmöte

Årsmöte ägde rum den 7 april 2011 på Hotell Scandic i Karlshamn. Ett femtontal personer var närvarande och kunde bl a lyssna på ett engagerat och intressant föredrag av styrelseledamoten Lennart Sandberg, som talade under rubriken "Monte Cassino – polsk tragedi men också triumf". Han visade vackra bilder från den resa till Monte Cassino, som han och hans vänner gjorde sommaren 2010. Lennart avtackades med blombukett och en varm applåd.

Ville Magnusson hade dukat upp ett svensk-polskt bord med bröd och salt. Flaggor och ljus i de nationella färgerna prydde bordet. Han tackades med en rungande applåd.

Utlottning av bokverk och polskt mat bröd skedde därefter och kvällen avslutades med gemensam samvaro och en subventionerad middag i restaurangen.

 

Östersjöfestivalen

Ett antal medlemmar träffades i kulturkvarteren under Östersjöfestivalen för att njuta av polska charkuterivaror, som presenterades inom ramen för ett EU-projekt. Vi var ett tiotal medlemmar, som umgicks och lät sig väl smaka av korv, skinka och våffelrån.

Flera polska inslag var det naturligtvis. En polsk orkester fanns på plats tillsammans med polska sångartister. Ordföranden arbetade som vanligt på kansliet samt som ordförande för juryn i Baltic Song Contest.

 

Svensk-Polsk Bulletin och lokal media

Under året har två nummer av Svensk-Polsk Bulletin distribuerats till medlemmarna. Roligt är att ett par av våra medlemmar skrivit intressanta artiklar, som publicerats i tidskriften. Ordförande har dels rapporterat om föreningens aktiviteter och dels skrivit flera artiklar. Medlemmarna uppmanas att gärna skriva notiser och artiklar om sina Polenerfarenheter att skickas till redaktören.

En längre intervju gjordes i Blekinge Läns Tidning i samband med att ordföranden tilldelades Samfundets kulturpris. Här uppmärksammades främst hennes roll som brobyggare mellan Blekinge och Polen.

 

Svensk-Polska Samfundet

Blekinges ordförande fick i maj mottaga Samfundets kulturpris för sitt mångåriga arbete i Blekingeföreningen med att stärka de svensk-polska relationerna. Utdelningen skedde på Polens ambassad i Stockholm under högtidliga former.

Sammanträden i Samfundets styrelse sker oftast på nätet genom mailkontakter. Vår hemsida är också professionell och webb-bulletinen ger aktuell och bred information med Polen i fokus.

 

Representation

Professor Jerzy Nowakowski firade i december sin 40-åriga verksamhet som skulptör genom en stor utställning i Krakow. Ordförande representerade föreningen och uppvaktade med blommor och tackade för det goda samarbete genom årens lopp med Blekingeföreningen.

Föreningen inbjöds av Polska generalkonsulatet den 10 november till mottagning med pianokonsert på Rådhuset i Malmö.

 

Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal har funnits under 2011, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen. Det har varit chefsbyte inom Stena Line, varför nya kontakter måste upparbetas.

 

Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Festivalkommittén, Stena Line, Polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner och samarbetspartner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året. Vi uppmanar också alla att försöka värva fler medlemmar till föreningen.

Sölvesborg den 24 februari 2012

Karin Maltestam Mats Olsson

Folke Frömmert Jan Maltestam

Lennart Sandberg

 
Reklam:
Annons
Copyright © 2017 Svensk-polska samfundet. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.