Svensk-polska samfundet
E-post: samfundet@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 5 7417-8

Blekingeföreningen
E-post blekinge@svensk-polska.se
Karin Maltestam, Lingonstigen 5, 294 38  SÖLVESBORG
Tel. 0456-14739, 0709-387273
Plusgiro: 921245-7

Gotlandsföreningen
E-post: gotland@svensk-polska.se
Maciej Onoszko, Stora Väller 410, 622 54 ROMAKLOSTER
Tel. 0498-50048, 0763-372041

Göteborg/Västra Götalandsföreningen
E-post: goteborg@svensk-polska.se
Hans Göran Tommila, Varholmsgatan 2, 426 74 GÖTEBORG
Tel. 0708-8569295

Skåneföreningen
E-post janina_ahlgren@hotmail.com
Janina Ahlgren, Spårsnögatan 49, 226 52 Lund
Tel: 070-3836942
Plusgiro: 630919-9

Stockholmsföreningen
E-post: stockholm@svensk-polska.se
Kaj Wahlberg, Box 3621, 103 59  STOCKHOLM
Tel. 08 – 540 212 71      Mobil: 070 -335 50 79
Plusgiro: 4405007-8

Uppsalaföreningen
E-post: uppsala@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342
Plusgiro: 444583-9

Västmanlandsföreningen
E-post: vastmanland@svensk-polska.se
Urban Liwing, Skrittgatan 19, 731 52 KÖPING
Tel 0221-13074, 070-6064594
Bankgiro: 684-1175

Observera! Ange alltid för- och efternamn samt adress vid giroinbetalningar.

Svensk-Polsk Bulletin 
Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Samfundets webplats
Redaktion & underhåll: arthur.sehn@herodotos.se
Arthur Sehn,
art.sehn webbdesign, www.sehn.eu
Tel. 073-984 33 25.