IMG_2701

 

Kulturnatten i Uppsala den 10 september 2011

På årets upplaga av Kulturnatten i Uppsala var föreningen i Uppsala mycket aktiv. Vi deltog i dansuppvisningar, polska renässans i föredrag och musik utställningar i samarbete med Westerlundska gymnasiet i Enköping och Polska Statens Turistbyrå.

 

Vårt program inleddes med en polonäsuppvisning på Drottninggatan. Ett antal par hade under våren övat olika turer av den adliga och stolta dansen under ledning av Joanna Backman. Övningarna på söndagkvällar var mycket muntra och trevliga tillfällen och sällan var det ett fulltaligt gäng så improvisationen ställdes många gånger på hårda prov. Efter själva uppvisningen bjöds publiken upp till att prova på. Och publiken svarade ordentligt och vi blev så många i turerna att vi hade svårt att få plats på den del av gatan som utgjorde scen. Men målet om att kunna genomföra en brygga från Nybron till Carolina är ännu inte nådd.

 

Därefter följde en programpunkt som handlade om polsk renässans. Peter Eklund höll ett föredrag om bla Bona Sforza och Sigismund I. Maria Erdman spelade på cembalo. Maria är utbildad vid Musikaliska akademien i Warszawa (examen i musikteori 1998 och orgel 1999) och har även studerat klavikord och orgel vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Hon har medverkat i en lång rad festivaler och konserter i Polen och andra länder, och undervisar idag vid akademierna i såväl Warszawa som Kraków. Framträdandet var Sverigepremiär och vi hoppas på ett snart återseende.

Det moderna Polen förevisades i Drabantens foyé. Turistinformation och utställning om aktuella frågor för det moderna Polen ‐ miljöaspekter kring Östersjön, turism, modern kultur och vetenskap förevisades.

 

Utställningarna visades både i den virtuella världen Second Life och i fysisk form.

 

På Drabanten hölls en andra dansuppvisning under kvällen.

 

Gäst bland många andra denna kulturnatt var Polens ambassadör Adam Halacinski.

 

IMG_2714

Ambassadören Adam Halacinski och musikartisten Maria Erdman i Jagelloniska koret
i Uppsala Domkyrka.

 

 

För övrigt visades under kvällen följande filmer:

 

Animerad polsk historia
http://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 

Animerad guide till polska framgångar
http://www.youtube.com/watch?v=JC4xh1bO7ww&feature=player_embedded

 

 

Europe in Dance
http://www.youtube.com/watch?v=4-8l0bYomHg

 

Move your imagination – Kultur
http://www.youtube.com/watch?v=Mdj_IEvpvvs

 

Move your imagination – Turism
http://www.youtube.com/watch?v=AhFhBw9Sm2I&feature=related

 

Move your imagination – Euro2012

 http://www.youtube.com/watch?v=n1RAjSzS5Uk&feature=related

 

Move your imagination – Miljö

 http://www.youtube.com/watch?v=x220yx2LkVk&feature=related

 

Move your imagination – Dans 

 http://www.youtube.com/watch?v=x220yx2LkVk&feature=related

 

I den virtuella världen Second Life visades utställning ”Det moderna Polen” i form av Polens karta med några webbsidor (där bl a Samfundets sida finns med) och virtuell utställning av Mikael Kihlman´s verk.

 

Polonäs Kulturnatten 2011 Drottninggatan
Svensk-polska föreningen i Uppsala i samarbete med Studio Pivot och NBV presenterade polsk polonäs
http://www.youtube.com/watch?v=INEqY-9D53E

Kulturnatten 2011 Polonas Drabanten
Vår uppvisning på Kulturnatten 2011 i Uppsala. Vi hade en hedersgäst som tittat och dansat med oss – polsk ambassadör Adam Halacinski.
http://www.youtube.com/watch?v=qyk5EcjrNug

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!