Kulturpriset 2011 utdelades under Samfundets jubileumsmottagning. Prisets historik, dess utformning och krav på pristagare beskrevs inledningsvis av Samfundets ordförande.

 

Därefter presenterades årets pristagare, Karin Maltestam och hennes mångåriga gärning för polsk kultur i Sverige. Karin Maltestam har varit ordförande för Blekingeföreningen sedan den bildades 1975.

 

Hennes engagerade och aktiva arbete är känt och uppskattat i Blekinge, vilket också setts och hörts i lokala media. Utställningar och kulturevenemang i hela Blekinge och det polska deltagandet i Östersjöfestivalen, Karlshamn kan nämnas som goda praktiska exempel på insatser. Karin Maltestam har också som vice ordförande i Samfundets styrelse arbetet för Samfundets roll och utveckling nationellt. Sammanfattningsvis en högst värdig pristagare.

 

Priset, i form av en för Samfundet unikt framtagen statyett, överlämnades därefter med tillhörande diplom och blommor.

 

Karin Maltestam tackade för den uppskattning och ära som priset innebär för hennes del och för sitt stora stöd i arbetet nämligen maken Jan. Vidare gav hon exempel på den omfattande verksamheten i Blekinge under de 35 år som föreningen verkat – ett arbete i både med-och motvind. Hon underströk vikten av ett nära och utökat samarbete med vårt grannland i söder.

 

Hon betonade, att kulturyttringar i form av konst, sång, musik och dans har sitt eget språk och känner inga gränser. Den är därför ett utomordentligt medel för att bygga broar mellan människor på båda sidor Östersjön. Priset kommer att sporra till fortsatt arbete i föreningen och i Samfundet. Hon avslutade med gratulationer till Samfundet och ett lycka till i framtiden.

 

Hans Bjernby

 

{vsig}bilder/Samfundet/2011/Kulturpriset{/vsig}

Foto: Jan Maltestam.

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!