Livlig höstverksamhet 2010
Stalins massmord i KatynDen för sex år sedan återuppväckta och nu så livaktiga Göteborgsföreningen genomförde den gångna hösten ett flertal aktiviteter. Bl.a. besökte författaren, tillika G-P:s Warszawakorrespondent, Peter Johnsson föreningen och föreläste om sin senaste bok Stalins mord i Katyn. Föreläsningen, som lockade ett stort antal åhörare, var ett samarrangemang mellan Europarörelsen i Göteborg, Republiken Polens generalkonsulat i Malmö, Studieförbundet Medborgskolan samt Göteborgsföreningen. Generalkonsul Jaroslaw Lasinski hedrade arrangemanget med sin närvaro. Föreningen avser fortsättningsvis genomföra fler sådana samarrangemang.

Chopin 200 år
Flera föreningsmedlemmar deltog också i firandet av 200-årsminnet av Fryderyk Chopins födelse. Chopinåret har ju uppmärksammats över hela världen. I Göteborg celebrerades det med en stor och magnifik konsert med Polska Radions symfoniorkester på Göteborgs konserthus. Orkestern gjorde en musikalisk rundresa, under devisen ”En symfoniorkester går till havs” med det stolta polska segelfartyget ”Dar Mlodziezy” och besökte bl.a England, Frankrike, Holland, Danmark Sverige och Oslo. I Sverige var Göteborg den hamn som fick äran av ett besök. Det blev en anslående konsert på Konserthuset och efteråt gav generalkonsul Jaroslaw Lasinski en mottagning i foyern där inte minst polska delikatesser kunde avnjutas. En fantastisk afton!
Hösten bjöd också på ett flertal välbesökta filmvisningar.

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!