Svensk-Polska Föreningens i Skåne medlemsmöte den 29 november 2013 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård i Lund följde en väl beprövad mall från tidigare sammankomster:
1) lite mingel innan samtliga anmälda kommit på plats
2) intressant föredrag om någon polskt ämne
3) buffé med vin till självkostnadspris
4) lotteri med skänkta vinster (mycket uppskattat!).

18 medlemmar kom till sammankomsten och fick åhöra ett engagerat och kunnigt föredrag av Mattias Nowak, koordinator för Europastudier vid Lunds Universitet, om filosofin bakom den politiska konservatismen och nationalismen i Europa, med särskild fokus på Polen, men även med utblickar till andra länder utanför Europa. Föredraget var mycket baserat på Mattias Nowaks doktorsavhandling i ämnet.

Buffén var välsmakande och denna gången hämtad från Morot & Piskan i Lund

Den ordinarie lottförsäljaren Ingemar Olander och vice lottförsäljaren Kjell Nilsson hade båda förhinder varför Sverker Norén fick det ansvarsfulla uppdraget att sälja lotter, viket han skötte med den äran. Lotterna hade strykande åtgång.
Göte Svensson

Kent Mattias

 

Vid bordet

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!