På gång i Blekinge

 

Medlemmarna i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge kallas till

ÅRSMÖTE

onsdagen den 19 april 2023, klockan 15.00
i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.
Årsmötetsförhandlingar
Konstlotteri
Kaffe med smörgås.
Anmällan till karinmaltestam@gmail.com

Välkommna
Karin Maltestam
Ordförande


 

 

Föreläsning: Polen – vägen till demokrati och dagens situation

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in föreläsning

Vi meddelar ett nytt datum för föreläsning, så snart situationen förbättras.

Torsdagen den 16 april 2020

Föreläsning av ordförande i Svensk-Polska Föreningen Blekinge Karin Maltestam
Plats: Litorina folkhögskola, Karlskrona
Tid: Torsdagen den 16 april kl.14.30

Fre entré
Alla välkomna!