Medlemmarna i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge skulle kallas till

ÅRSMÖTE

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in årsmötet den 31 mars.

Vi meddelar ett nytt datum för årsmötet, så snart situationen förbättras.

 

Karin Maltestam
Ordförande


 

 

Föreläsning: Polen – vägen till demokrati och dagens situation

Tyvärr, på grund av rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in föreläsning

Vi meddelar ett nytt datum för föreläsning, så snart situationen förbättras.

Torsdagen den 16 april 2020

Föreläsning av ordförande i Svensk-Polska Föreningen Blekinge Karin Maltestam
Plats: Litorina folkhögskola, Karlskrona
Tid: Torsdagen den 16 april kl.14.30

Fri entré
Alla välkomna!