Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte 2020

Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte lördagen den 18 april 2020 Kl 12.00.
Platsen: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Endast medlemmar.

Vid mötet redovisas verksamhetsberättelsen för 2019, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen. Medlemmarna beslutar om ansvarsfrihet för de nuvarande styrelsemedlemmarna och väljer en ny styrelse för 2020. En valberedning väljs också.
Efter Stockholm avdelnings årsmöte bjöds på en enklare förtäring samt dryck. 

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2018

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2018ägde rum lördagen den 14 april kl 12:00 på ABF-huset i Stockholm. Årets möte gästastades av ambassadör Wieslaw Tarka.Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelades på plats. Efter mötet var det ett musikaliskt framträdande och vi fick...

read more