PL2011EU

Polen som ordförandeland i EU
En föreningskväll i oktober bjöd föreningen i Uppsala på en mycket intressant föreläsning med en mycket kompetent talare, Ewa Debska, vice ambassadör vid polska ambassaden i Stockholm gästade Uppsala och berättade om Polens tid som ordförandeland inom EU. På ett mycket engagerat sätt berättade Ewa om hur Polen agerar och hur man planerat inför denna stora uppgift.

Men före Ewas föreläsning berättade Marta Kisiel, en forskare vid BMC, om sin hembygd i Czestochowa och sin studietid i Warszawa. Hon berättade också om sin intressanta forskning som handlar om läkandets process i samband med benbrott. Marta arbetar med en metod som kommer att få stor betydelse i den närmsta framtiden med tanke på den åldrande befolkningen i Europa. En stor andel av befolkningen kommer att vara över 80 år och med de problem som osteoperos medför och de komplikationer som kan bli av benbrott.

Men tillbaka till Ewas föreläsning om Polens ordförandeskap där hon inledde med att berätta om hur loggan blivit till. Med ursprung från loggan för Solidarnosc. Man kan lätt känna igen den polska flaggan som vajar i vinden. Hon fortsatte med att berätta om hur Polen ser på att vara ordförandeland. Det känns som att det är en ”mogenhetsexamen” och många regioner arbetar för att göra Polen väl känt i Europa.

I Polen har man en av de högsta nivåerna av favoritsynpunkterna gentemot EU, ca 80 %. Och man har sett fram emot att vara ordförandeland och har haft höga förväntningar på det. Utvecklingen i Polen har varit en positiv trend – ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet, ordförandeskap och snart värdnation för EM i fotboll.

Polacker är stolta över medlemskapet i EU, de är sanna europeer, men samtidigt förberedda på att argumentera och slåss för polska intressen. Det är en utmaning för polska representanter att bära en hatt av ärliga mäklare och föra vidare Lissabonfördraget, berättade Ewa

Förberedelserna inför ordförandeskapet har varit omfattande och det har innehållit många milstolpar. Planeringsfasen startade redan 2007, skapandet av strukturen för förberedelserna 2008, förberedande kontakter med tre-partners 2008. Beslut om strategierna 2009, öppnande av websiten 2009, beslutande om det finansiella programmet, välja platserna var mötena ska komma att hållas 2009, det centrala programmet för träning av nyckelpersoner 2009 – 2011, utkast till kalender för alla aktiviteter som kommer att vara under ordförandeskapet påbörjades 2009, arbete på programmet med trion och med övriga EU institutioner, stödjandet av de permanenta organisationerna och ambassaderna, utseendet av liaison officers, .

På ett mycket engagerat och kompetent sätt berättade Ewa om uppgifterna. Den fåhövdade publiken denna ruskväderskväll njöt i fulla drag.

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!