Vi träffas och dricker ett glas tillsammans. Var och en betalar för sig.
Onsdag 10 Oktober från kl 1700.
Restaurang La Bodega, Döbelnsgatan 8.