Årsmöte 2015
Samfundets årsmöte kommer att äga rum i ABF huset, Stockholm den 18 april kl 12.00.

Kallelse till årsmötet sker via hemsidan och alla handlingar kommer att läggas fram före årsmötet.

Efter årsmötet kommer ett uppträdande och därefter mingel med mat och dryck.