Bilder från Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2008

Årsmötet genomfördes lördagen den 25 april 2008 i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Foto: Tor Johanson

 

 

 

xxx

xxx